ĎBorne blijft financieel gezondí
RUIMTE GEVONDEN OM AMBITIES UIT TE VOEREN

ĎBorne blijft financieel gezondí

Na alle cijfers nog eens grondig doorgespit te hebben komt het college van burgemeester en wethouders tot de conclusie dat de gemeente Borne financieel gezond is en dat ook blijft als alle ambities worden uitgevoerd. “We vinden het verantwoord om de investeringen te doen, die horen bij een groeigemeente die zich op de toekomst voorbereidt, met passende voorzieningen”, zegt burgemeester Jan Pierik.
 

Een opmerkelijk geluid na jaren van bezuinigingen, waarschuwingen dat het de verkeerde kant op ging en exorbitante ozb-verhogingen. Hoe kan het dat de situatie er nu ineens een stuk rooskleuriger uitziet?
 

Gemeentefonds

Een belangrijk structureel voordeel is te vinden in de uitkering van het gemeentefonds. Al jaren wordt er gesproken over een herverdeling van de middelen vanuit het Rijk naar de gemeenten. Het zag er lange tijd naar uit dat een kleine gemeente in ‘de provincie’, zoals Borne er flink op achteruit zou gaan. Rekening werd gehouden met 7 ton minder per jaar. Er kwam echter behoorlijk wat tegenstand tegen het nieuwe model en als gevolg daarvan lijkt het toch allemaal weer mee te vallen. Nu wordt ingeschat dat het nog slechts een nadeel van een ton zal zijn. Dat biedt wat lucht in de meerjarenbegroting op de structurele lasten.
 

Dubbele reserves

Incidenteel zijn er de komende jaren wel extra middelen nodig, om de investeringen te bekostigen die nog niet in de begroting stonden en tegenvallers op te vangen, zoals sloop Maria Mediatrix, afboeken boekwaarden scholen en gemeentehuis, investeringen Omgevingswet en het later realiseren van taakstellingen sport en Kulturhus. Daarnaast is er geld nodig voor het aanvullen van de pensioenen, investeringen in de openbare ruimte wegens achterstallig onderhoud en personeelsuitgaven.
 

Die investeringsruimte is gevonden in de reserves, waarvan zo’n 5 miljoen zou kunnen vrijvallen. “Het heeft ermee te maken dat er in het verleden risicovoorziening op risicovoorziening is gestapeld. Eén maal is voldoende”, verklaart wethouder financiën Arno Spekschoor. “We hebben nu een bijna volledig nieuw management, dat alles nog eens goed tegen het licht heeft gehouden”, vult Pierik aan. “De risicovoorzieningen zijn nu realistischer en we kunnen de incidentele tekorten opvangen uit de algemene reserve, zonder dat het weerstandsvermogen onder de norm komt.” Wel ‘net op het nippertje’, vindt Spekschoor. “Natuurlijk hadden we graag een grotere reservepositie gehad, maar we accepteren dat we dit nu even niet kunnen opplussen en de ruimte benutten om te investeren”, vindt Pierik.
 

Belangrijk is ook dat met de nieuwe cijfers de begroting in 2024 sluitend is. Een vereiste van de toezichthouder de Provincie.
 

'Niet rijk rekenen'

Het College is verheugd dat er een beeld ligt, waarbij het uitgestippelde beleid nog steeds verantwoord is. “We rekenen ons echt niet rijk. We anticiperen bijvoorbeeld niet op groei of op extra middelen voor het sociaal domein, die we toch wel verwachten. We willen als een goede huisvader over de financiën waken.”
 

“Het beter in control komen van de ambtelijke organisatie begint z’n vruchten af te werpen. Er wordt met een frisse blik gekeken en er zijn nieuwe gezichtspunten. We krijgen beter grip op inkomsten en uitgaven. Daardoor hebben we meer vaste grond onder de voeten en kunnen we verantwoorde keuzes maken.”
 

Het optimisme resulteert er zelfs in dat er voorzichtig nagedacht wordt over een verlaging van de ozb. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Lichtgeel hesje — 31 mrt 2021
Wat is het standpunt van het huidige College en Raad in Borne over het zgn 'energietransitiefonds' van Cogas. Het begint er steeds meer op te lijken dat aandeelhoudende gemeenten niets meer te zeggen hebben over de opbrengsten van de bedrijven waarvan zij (groot-)aandeelhouder zijn, zie ook de huidige discussie rondom Twence door een aantal Twentse gemeenten. Deze bedrijven incasseren wel de miljoenen euro's door structurele tariefverhogingen, verkoop van onderdelen, enzovoort, maar de aandeelhoudende gemeenten (dus eigenlijk de inwoners) hebben hier aansluitend niets (meer) over te zeggen.....
BorneBoeit — 30 mrt 2021
Heren, het lijkt ons verstandig om deze discussie te sluiten. U raakt allen wat afgedreven van het onderwerp.
Johan Wierda — 30 mrt 2021
@Ron
Tirade, raskallen, er zijn nog meer synoniemen, in ieder geval speelt u het spel als ware een politicus.
U introduceerde het begrip netwerkfraude, ontleent aan Pieter Omtzigt.
In dat kader vroeg ik u herhaaldelijk naar namen en rugnummers.
U durft het niet aan of u raaskalt maar wat, ook wel tirade genaamd.
Ron Hartman — 30 mrt 2021
Tirades? Waar, welk item, ik kan door de bomen het bos ook niet meer zien. Wat verstaat Johan of de alias onder netwerkfraude?
Johan Wierda — 30 mrt 2021
@Ron
Klaarblijkelijk was jouw tirade aan mij gericht, jij introduceert het begrip "netwerkfraude", geleend van Pieter Omtzigt, in de Bornse politieke verhoudingen, dat is me nogal wat.
Ik zou er "Bornegate" van maken, dan zou ik er wel namen en rugnummers bij noemen als ik een dergelijk begrip ten tonele zou voeren.
Dus Ron wees een vent, toon je ballen, en noem nu eindelijk eens namen en rugnummers inzake de door jou bedoelde netwerkfraude. Uiteindelijk is het allemaal mensenwerk en jij als kenner/insider moet toch in staat zijn een dergelijk netwerk te onthullen.
Met een zekere spanning wacht ik op je volgende aflevering.
Goedheiligman — 30 mrt 2021
@Johan Wierda ziet waarschijnlijk daar alle bomen het bos niet meer !!
Ron Hartman — 30 mrt 2021
Ik zag net bij toeval - enkele reacties hieronder - een totaal niet passende bijdrage van je. Je bent kennelijk de weg kwijt in de items en reageert op wat ik versta onder Netwerkfraude? Daar is overigens wel een link met Pieter Omtzigt. Netwerkfraude is ontstaan na de hype van netwerken. Ieder ging op cursus om het ook te leren. Het werd elkaar een vriendendienst bewijzen. Steeds dwingender. Fraude stond niet voorop, maar dat werd anders toen de over en weer tips, eisend werden. Enfin; on-topic blijven is toch handiger!
Hans — 30 mrt 2021
De wonderen zijn de wereld nog niet uit...En de Bornse burgers moeten dit verhaal geloven?? Als dit college maar niet denkt dat er volgend jaar of de jaren daarna wederom een WOZ- verhoging nog wordt geaccepteerd. Om welke dan bedachte kulsmoes dan ook.
Lichtgeel hesje — 30 mrt 2021
Als je het artikel over Twence leest in de regionale krant van vandaag (30/03/21), wordt meer duidelijk waar de zgn rooskleurigheid van het Bornse College over de financiŽle positie van Borne naar alle waarschijnlijkheid mede vandaan komt, namelijk door dividend-inkomsten vanuit de 'duurzaamheidsfabriek' Twence. Deze inkomsten worden (ook door Borne?) veelal toegevoegd aan de reserves in plaats van deze terug te sluizen naar de inwoners via verlaging van de tarieven. Het oorspronkelijke doel van Twence voor een gereguleerde afvalstroomverwerking is zijn doel echter inmiddels al lang voorbij geschoten. Twence heeft immers samen met Twente Milieu al jaren een monopoliepositie binnen een groot aantal Twentse gemeentes, met de hiermee samenhangende verplichte winkelnering tot gevolg. Dit is misschien wel lekker makkelijk voor gemeentes, maar financieel niet in het belang van inwoners, die de portemonnee mogen trekken voor continue jaarlijkse tariefsverhogingen en duurzaamheidsfratsen!!
Lichtgeel hesje — 30 mrt 2021
Zal even een extra duit in het zakje doen: Geachte heer Wierda, ik adviseer u eens te googlen op de website van leo verhoef, en het dossier Borne te bestuderen over de periode 2011 - 2019. Misschien gaan dan ook bij u de ogen open over het gevoerde financiŽle beleid binnen de Gemeente Borne in de afgelopen jaren....
Johan Wierda — 29 mrt 2021
@Ron. Weer een mislukte pirouette Ron, je gebruikt letterlijk het woord prutswerk in jouw literaire bijdrage, inzake de laatste raadsvergadering.
In mijn ogen kenmerkend voor prutsers, waarvan acte. Maak nou eens hard wat je voortdurend beweert, namelijk het beschuldigen van zelfverrijking en frauduleus handelen door Bornse overheidsdienaren.
Lichtgeel hesje — 29 mrt 2021
Zoals uit een regionale krant van vandaag (29/3/21) blijkt, wordt er door de gemeente Borne een boekhoudkundig voorschot genomen op een herverdeling van het Gemeentefonds vanaf 2023 (dus over 2 jaar pas). Deze herverdeling is echter a) nog niet goedgekeurd, en b) onduidelijk qua onderbouwing cq verdeelsleutel. Krijg dan ook sterk de indruk dat hier inderdaad zomaar sprake kan zijn van het nemen van een toekomstig boekhoudkundig voorschot (waarvan de hoogte niet bekend is) op de komende jaarbegrotingen. Of dit verstandig is en wat hiervan de mogelijke gevolgen zijn voor de inwoners van Borne als eea niet uitkomt laat zich raden. Een OZB-verhoging is er met deze Raad namelijk zo weer door heen gejast, zo wijzen de afgelopen jaren wel uit....
Monique — 27 mrt 2021
"We willen als een goede huisvader over de financiŽn waken."
Wat een ongelukkige woordkeuze. Ook omdat er juist aandacht nodig is voor het probleem dat zoveel vrouwen niet financieel onafhankelijk zijn. Dit doet bij mij denken aan 'geeft niet mevrouwtje, het is ook ingewikkeld' en is daarmee weinig verbindend. Ik word er zelfs wat argwanend van!
Lichtgeel hesje — 27 mrt 2021
Op 7 december 2020 heeft de minister van BZK de Tweede Kamer geÔnformeerd dat de beslissing over de nieuwe verdeling door het volgende kabinet wordt genomen. Dat betekent dat de invoering van de nieuwe verdeling opschuift naar 1 januari 2023 (bron: Rijksoverheid Herziening financiŽle verhoudingen). Volgens het artikel is een belangrijk structureel voordee te vinden in de uitkering van het gemeentefonds. Op basis van informatie van BZK is het echter de vraag of door het College van Borne niet alvast (onterecht?) een boekhoudkundig (creatief?) voorschot wordt genomen op mogelijke veranderingen vanaf 2023, te meer daar hierover nog geen besluit is genomen door het huidige demissionaire kabinet.....
Frits — 26 mrt 2021
Dus iedereen binnen het gemeentehuis heeft er al die jaren naast gezeten? Er was genoeg geld, maar dat was alleen even Ďkwijtí. Ook de accountants die elk jaar komen controleren hebben niks gezien. En toen kwam er een nieuwe manager en laat die nou het geld hebben teruggevonden. Nou ja, teruggevonden, hij heeft een nieuw sommetje gemaakt. Zonder dat de accountant het al gecontroleerd heeft waarschijnlijk. Maar wel vlak voordat de gemeenteraad groen licht geeft voor alle megalomane projecten. Wat een toeval is dat. En volgend jaar, bij de volgende accountantscontrole, na de verkiezingen, is het te laat. Droom lekker verder.
Frits — 26 mrt 2021
Let goed op, de situatie is nog net zo slecht als ie was. Alleen door het anders te berekenen is nog een potje vrijgemaakt. Feit is dat er nog altijd meer geld uitgaat dan er inkomt. De laatste dubbeltjes worden nu uit de voering geklopt. De volgende colleges kunnen alleen nog maar sappelen om de schulden af te lossen. Borne, word wakker.
Hans — 26 mrt 2021
Ik heb vandaag de eerste incasso van de gemeente gezien. Zo kan ik ook financieel gezond worden. WOZ met 15% omhoog, OZB met 15% omhoog, overvalteams (voorlopers) die de oranje vuilnisbak overhoop halen. Kan iemand me vertellen in welke totalitaire staat ik leef?
Henry — 26 mrt 2021
Wat moet ik verstaan onder: betere grip op inkomsten?
Ongelooflijk veel dooddoeners en gemeenplaatsen, wat koopt de bevolking van Borne hiervoor?
Goedheiligman — 26 mrt 2021
Na het lezen van bovenstaande verhaal , geloof ik nog eerder dan er '' echte smurfen '' bestaan , u weet wel die kleine schattige blauwe vriendjes !
Anne — 26 mrt 2021
Heeft het gemeentebestuur de staatsloterij gewonnen en nu ineens uit de zorgen?
Sprookjesboeken liggen in de bieb. Heel goed dat jullie daar straks zo lekker dichtbij zitten. Neem gerust een abonnement.
Het is voor ieder nadenkend mens de tijd van: eerst zien en dan geloven. Wie trapt daar nou in? Binnen een paar maanden tijds bijna bankroet en dan ineens kan er heel veel, zo niet tť veel. Tactiek om toch maar alle plannetjes willens en wetens er door te krijgen? Wie en waar kun je in dit land nog van op aan?
Ron Hartman — 26 mrt 2021
Alle mensen die ontslagen zijn, overhaast gevlucht of op de wijklijst kwamen, hadden het te goed gedaan? Dubbel gespaard? Het kan tegenwoordig toch vreemd lopen in bestuurlijk Nederland. Begin (ook) maar vast te formeren en zonder gesjoemel voor het komend jaar na de gemeenteraads verkiezingen. Wees gewoon eerlijk met de vrije ruimte vanwege meer mogen bouwen en de afboekingen van de ketsers rond de Veldkamp.
Lichtgeel hesje — 26 mrt 2021
De verkiezingscampagne voor 2022 begint al vroeg dit jaar. Uit alle voorgaande berichten blijkt overduidelijk dat het een financiŽle chaos is binnen bestuurlijk Borne in de afgelopen jaren (de tekorten worden zelfs concreet benoemd), en nu zou zelfs de OZB eventueel verlaagd kunnen worden. Who do you think you're kidding ??

Puzzelen met de Omgevingsvisie

Vorige week is de samenvatting gepresenteerd van de Bornse Dromen Dagen. Eigenlijk een opsomming...
29-09-2023

Borns Bijtje voor Roelof-Jan Naaktgeboren

Roelof-Jan Naaktgeboren ontving dinsdagavond een Borns Bijtje uit handen van burgemeester Jan...
26-09-2023

Mantelzorgers kunnen overstappen naar Wijkracht

De dienstverlening van het failliete SIZ Twente (Stichting Informele Zorg) is per 1 augustus...
26-09-2023

Koopovereenkomst de Veste getekend

Gemeente Borne en ontwikkelaars hebben maandag 25 september een koop- en realisatieovereenkomst...
25-09-2023

Borns Bijtje voor Herman Mulder

Oud-wethouder Herman Mulder ontving zondag uit handen van burgemeester Jan Pierik een Borns...
24-09-2023

Hommeles bij D66 Borne

Al enige tijd zijn er wrijvingen tussen raadslid Ernst Janssen, die met één zetel...
24-09-2023