Verwarring en ongeloof over nieuw financieel beeld
GEMEENTERAAD HEEFT TWIJFELS OVER DE ROOSKLEURIGE CIJFERS

Verwarring en ongeloof over nieuw financieel beeld

Tijdens het Politiek Beraad dinsdagavond bleek dat een groot deel van de gemeenteraad maar moeilijk direct kon geloven dat de financiële situatie van de gemeente Borne er ineens een stuk rooskleuriger uitziet, alle ambities gewoon kunnen worden uitgevoerd en er dan nog steeds een keurige meerjarenbegroting overblijft. “Het kleurbeeld is ineens verschoten? Wij zijn verward”, Leo Graafhuis (VVD). “Te mooi om waar te zijn. Omdat we jarenlang de zaken niet op orde hadden moeten we nu ineens blij zijn? Dat lukt niet echt”, Arthur Lammers (Borne-Nu). “Er bekruipt mij een naar gevoel”, Tom Verreussel (Voor Borne).
 

Bedenkingen

Zorgen zijn er volop en vooral veel vragen. “Dit roept op z’n minst vier velletjes aan vragen op”, Ernst Janssen (D66 - foto in tekst). Karin Scholten (GB90) maakte zich zorgen dat de risico’s, met name op het sociaal domein, lager ingeschat worden en er een flink extra bedrag – 750.000 euro – nodig is voor personeelsuitbreiding. Over dat sociaal domein had ook Jaap Engelsman (GrLi/PvdA) zo z’n bedenkingen. “We gaan uit van geen verlies op het sociaal domein? Ik geloof niet dat dit klopt.”
 

‘Basis op orde’

Kortom, er viel wel het nodige uit te leggen. Burgemeester Jan Pierik bekende dat ook het college had geworsteld met de nieuwe uitleg van de cijfers. “Hoe kan het dat de teneur zo is veranderd? Daar hebben wij ook twijfels over gehad. Maar er zijn wel dingen in beweging.” Al enige tijd is er een proces gaande om in het gemeentehuis de zaken beter op orde te krijgen. “Dat werpt nu z’n vruchten af.” Er wordt door nieuwe mensen met een ‘frisse blik’ gekeken. Het zou er onder andere toe geleid hebben dat er een heel andere risicoanalyse gemaakt is, waardoor het incidenteel meer geld beschikbaar is gekomen voor de forse investeringen die eraan zitten te komen.
 

Second opinion

Leo Graafhuis (VVD - foto in tekst) vond dat de gemeenteraad een ‘second opinion’ nodig had. Karin Scholten (GB90) wilde ook wel graag een extra ‘toets’, bijvoorbeeld via de auditcommissie van de raad. Het leek Pierik niet zo’n goed idee. “De beste toets is die van de accountant en die komt nog.” Normaal gesproken worden de financiële cijfers daarna met de jaarrekening aan de raad gepresenteerd. Nu was er gevraagd om in ieder geval voordat beslissingen over de ambities plaatsvinden alvast een actueel financieel meerjarenbeeld te hebben. "Terecht", vond Pierik. Maar dat betekent wel dat er nog wat onzekerheden zijn. Ook al omdat een nieuwe regering ander beleid zou kunnen gaan voeren met consequenties voor gemeenten.
 

Lange termijn

Diverse raadsleden maakten zich zorgen over de gevolgen op lange termijn. Jaap Engelsman (GrLi/PvdA): “U gaat nu als een soort carnavaleske prins voorop met de Raad van Elf erachter aan. Maar wij zien het meer als lemmingen die met z’n allen naar de rand van de klif rennen.” Jan de Vries (GrLi/PvdA) had het over ‘potverteren’. “Ik maak me echt zorgen en kan er ook echt boos over worden.” Of, net als bij het college, de twijfels bij de raad weggenomen kunnen worden zal moeten blijken in volgende raadsbijeenkomsten en uiteindelijk bij de bespreking van de kadernota in juni. (AJ)
 

Lees ook onze eerdere verslaggeving: ‘Borne blijft financieel gezond’

 

Helaas hebben wij moeten besluiten de reactiemogelijkheid onder dit bericht te verwijderen. Het is ons beleid om aanstootgevende, commerciële, beledigende, niet ter zake doende en onfatsoenlijke reacties te verwijderen. Helaas zijn er enkelen die het nodig vinden dit podium voor andere doeleinden te gebruiken. Nogmaals heel jammer, want inhoudelijke reacties waarderen we zeer.

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Actie SP Borne op Rheineplein

‘Volhouden’ en ‘Sed libara nos a malo’ (Verlos ons van het kwaad, red.)...
17-07-2021

Borne brengt zorgen over bij buurgemeenten

Met 11 stemmen voor en zes tegen werd dinsdag een motie aangenomen, waarin het college wordt...
07-07-2021

Sloop AZC half jaar uitgesteld

De sloopkogel, die het voormalige AZC in Azelo met de grond gelijk zou gaan maken, kan nog even...
06-07-2021

Complete metamorfose Europastraat

Halverwege volgend jaar zal de Europastraat niet meer te herkennen zijn en er volstrekt anders...
05-07-2021

Inloopbijeenkomst Europastraat

Maandag 5 juli is er een inloopbijeenkomst in het gemeentehuis waar het concept ontwerp voor de...
02-07-2021

Project ’t Wooldrik kan door

Een jaar was er de rem op gezet, maar dinsdagavond gaf de gemeenteraad bijna voltallig het...
29-06-2021