Provincie deelt Borne oranje kaart uit
EXTRA TOEZICHT OP FINANCIËN EN WABO

Provincie deelt Borne oranje kaart uit

In het systeem van interbestuurlijk toezicht van provincie op gemeenten kleurt Borne oranje. Zwolle is van mening dat de gemeente op het gebied van financiën en WABO (vergunningsverlening, toezicht en handhaving) stappen heeft te maken. Borne bevindt zich daarmee in het selecte gezelschap van Steenwijkerland, Hellendoorn en Haaksbergen. (De laatste is nog steeds in zeer zwaar weer en heeft opnieuw te maken met een rode kaart van de provincie.) Alle overige gemeenten in de provincie Overijssel kleuren groen.
 

“Niet fijn”, beaamt burgemeester Jan Pierik. “Het betekent dat we op het matje geroepen worden bij de Commissaris van de Koning. Maar we zien het gesprek met vertrouwen tegemoet. We hebben verbetertrajecten ingezet, maar het gaat enige tijd duren voordat we alles op orde hebben.”
 

Financiën

De kwalificatie oranje wordt gegeven aan een gemeente die op meer dan één van de zes terreinen de zaakjes onvoldoende op orde heeft. De financiën van Borne zijn al jaren lang zorgelijk. De verklaring die daar altijd voor werd gegeven was dat de risico’s van de – voor een kleine gemeente relatief grote – investeringen in de wijk Bornsche Maten en bedrijventerrein De Veldkamp een punt van zorg zijn. Dit jaar gaat die vlieger echter niet op, omdat de provincie kennelijk niet meer kijkt naar de grondexploitatie, maar het vizier vooral richt op de begroting. Die is volgens Zwolle ‘niet structureel en reëel in evenwicht’. Bezuinigingen zijn wel in gang gezet, maar de taakstellingen zijn nog niet behaald. Positief is wel dat het meerjaren perspectief sluitend is.
 

“Dat de begroting 2021 niet sluitend is, dat weten we. Dat is een bewuste keuze. En omdat de taakstellingen op cultuur, sport en sociaal domein nog niet volledig gerealiseerd zijn ontstaan er onzekerheden. Dat de provincie nu op dit gebied in het systeem van interbestuurlijk toezicht andere criteria hanteert is verrassend, maar oranje op financiën verrast ons niet. Dat past in het beeld dat we zelf ook hebben. Er wordt geen andere analyse gemaakt.”
 

Vergunningen, toezicht en handhaving

Op het terrein WABO waren vorig jaar blijkbaar al wat waarschuwingen gegeven. “We hebben er acties op uitstaan, maar kennelijk gaat het de provincie niet snel genoeg.” Het heeft voor een deel te maken met tekort aan personele capaciteit, waaronder de formatie van BOA’s. “We zijn bezig om de verbeteringen door te voeren en hebben bijvoorbeeld een nieuw softwareprogramma aangeschaft, maar het vergt allemaal tijd. Ik verwacht dat we ook volgend jaar nog een kritisch oordeel zullen krijgen op dit terrein.” (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
T Huiskes — 18 apr 2021
"Niet fijn" zegt de burgemeester. Zeker niet! Maar is niet na jaren teveel uitgeven en niet een goed boekhoudkundig expertise hebben in de gemeente, een beetje "eigen schuld, dikke bult". De raad heeft geslapen en dient wakker te worden en te ageren tegen dit "groen" predikaat!
Lichtgeel hesje — 17 apr 2021
Citaat 26/3/21 BB:"Na alle cijfers nog eens grondig doorgespit te hebben komt het college van burgemeester en wethouders tot de conclusie dat de gemeente Borne financieel gezond is en dat ook blijft als alle ambities worden uitgevoerd."“ Citaat 16-4-21 BB: "Dat de begroting 2021 niet sluitend is, dat weten we. Dat is een bewuste keuze. Oranje op financiën verrast ons niet. Dat past in het beeld dat we zelf ook hebben.". Kortom: 2 volstrekt tegenstrijdige berichten zonder blikken of blozen vanuit de Gemeente Borne over de financiële status van Borne in 1 maand tijd. Wie dit nog begrijpt cq kan uitleggen mag het zeggen. Eén ding is zeker: aan het einde van de rit mag de belastingbetaler bijpassen! Raad: Laat u geen zand in de ogen strooien bij de uitleg door het College en grijp waar nodig in.....
Ron Hartman — 16 apr 2021
Het is nog maar een paar weken geleden dat er weer ouderwets serieus werd gesproken in de Raadszaal. Echt waar; notabele mannen en vrouwen die heel erg hun best doen om het de ambtenarij naar de zin te (blijven) maken. Hoe alvast het geld zal worden ingezet wat wellicht, misschien, extra uit het gemeentefonds zal komen. Ongeveer in December neemt sinterklaas dat mee....is de gedachte daarbij?
Goedheiligman — 16 apr 2021
Topje van de ijsberg !!
Ernst Janssen — 16 apr 2021
Helaas, de voorspelling van twee jaar geleden is uitgekomen.

Vergunning voor horeca en golfshop bij golfbaan...

Het is jaren een punt van discussie geweest; horeca bij golfbaan Weleveld. Volgens het...
04-05-2021

Spekschoor legt met uitspraken een bommetje

De ‘aantekening’ die wethouder Financiën Arno Spekschoor liet plaatsen bij het...
29-04-2021

Onenigheid in college over Wooldrik

Het college stelt aan de gemeenteraad voor om op 25 mei te besluiten verder te gaan met het...
29-04-2021

FCNoaber Borne zoekt honderd jongeren

‘Fris en sportief bewegen in de maatschappij’, dat vindt het team FCNoaber Borne...
26-04-2021

21 zienswijzen op Bornse Energievisie

De Energievisie, waarin wordt beschreven hoe Borne inhoud gaat geven aan de doelen van het...
22-04-2021

Ook Borne tegen tariefsverhoging Twence

In navolging van vele Twentse gemeenten heeft ook Borne zich uitgesproken om op de komende...
21-04-2021