Ook Borne tegen tariefsverhoging Twence
MOTIE UNANIEM AANGENOMEN OM OP AANDEELHOUDERSVERGADERING TEGEN TE STEMMEN

Ook Borne tegen tariefsverhoging Twence

In navolging van vele Twentse gemeenten heeft ook Borne zich uitgesproken om op de komende aandeelhoudersvergadering tegen de voorgenomen forse verhoging van de afvaltarieven te stemmen. Een motie, ingediend door de VVD, kon op unanieme steun rekenen. De afvalverwerker zegt de verhoging nodig te hebben om de duurzame plannen in de toekomst waar te kunnen maken. Het voorstel aan de aandeelhoudende gemeenten is om de inkomsten uit verwerking van GFT en restafval met 2,5 miljoen te vergroten.
 

De rekening daarvan komt uiteindelijk bij de burgers terecht, meent de VVD. En die betalen toch al geen kostendekkend tarief, maar een marktconform tarief ondanks het feit dat de gemeenten als aandeelhouder tevens eigenaar zijn. De raad riep wethouder Michel Kotteman op om op de aandeelhoudersvergadering tegen het voornemen van Twence te stemmen.
 

Steun in de rug

Dat was Kotteman toch al van plan, want ook het college vindt die forse tariefsverhoging maar niets. De door de raad unaniem aangenomen motie beschouwde hij als een steun in de rug.
 

Verder werd er in de motie opgeroepen met de raad op korte termijn ten principale stil te staan bij het aandeelhouderschap van Twence, met als bespreekpunten: de verplichte winkelnering, de voor- en nadelen van verkoop van de aandelen, het overlaten aan de markt en de investeringsactiviteiten van Twence in duurzame energieontwikkeling. Dat zat echter al in de planning. In 2017 werden er ook al vragen opgeworpen of het aandeelhouderschap van Twence nog wel zo’n goed idee is. Toen is afgesproken dat men het nog een paar jaar aan zou kijken en de ontwikkelingen af te wachten. De discussie over de toekomstige relatie met Twence stond al op de rol voor ergens in het derde kwartaal van dit jaar. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Lichtgeel hesje — 25 apr 2021
Een deel van de verborgen agenda van het huidige college is klip en klaar: men wil een warmtenet aanleggen in wijk Wensink. Wie is/wordt de leverancier? Juist: Twence. Dus er zal nooit afscheid worden genomen van Twence, mits de Raad pas op de plaats maakt en dit college terugfluit!! Tariefverhogingen voor inwoners worden voor lief genomen tot in lengte van jaren omwille van politieke voorkeuren zonder onderbouwde basis!
Ron Hartman — 23 apr 2021
Ik sluit mij aan bij het commentaar van Lichtgeel hesje. Het is genant om toe te zien hoe deze wethouder telkens weer laat zien dat zijn relatie of belangen met het vullis van Twente boven die van de burgers gaan. Meest afgrijselijke is nog wel dat de Biomassa (houtstook) centrales tbv warmtenetten langs de achterdeur (niet democratisch behandeld in de Raad) binnenkomen en gelijk de verplichtingen van de RES voor Borne, wel worden weggewoven. Bomen stoken wordt door enkelen geprevaleerd boven een paar sjieke windmolens die laten zien dat we energie(k) op eigen kracht kunnen draaien? Bv op het terrein van het AZC tot knooppunt Azelo.
Lichtgeel hesje — 23 apr 2021
De opdracht door de Raad aan de Wethouder is om op de aandeelhoudersvergadering op 22/4 tegen het voornemen van Twence inzake tariefsverhogingen te stemmen. Deze opdracht is klip en klaar helder. De uitkomst van de aandeelhoudersvergadering is een soort compromisl, waarbij de sterkst stijgende tarieven wat werden gedempt. De verhogingen van gewoon restafval en gft gaan echter wel gewoon door. Wat heeft deze Wethouder (weer|) NIET begrepen aan de opdracht waarmee hij op pad is gestuurd?? Als de Raad dit (weer) laat gebeuren en deze portefeuillewethouder nu niet wegstuurt, is zij zelf ook geen knip voor de neus waard, en lapt elke Wethouder welke opdracht vanuit de Raad voortaan dan ook simpelweg aan zijn laars (en komt hier nog mee weg ook.!). Hoezo we werken als Gemeente Borne niet met verborgen agenda's? Wederom is dit een schoolvoorbeeld van een Bestuur dat als onderdeel van een Twents politiek kartel overduidelijk lak heeft aan de portemonnee van de inwoners van Borne....
Mieke — 22 apr 2021
Niet te lang dralen: over een jaar (2022) loopt het contract af....wat wordt dan gekozen ... andere afval-verwerker misschien?
Ron Hartman — 22 apr 2021
@Anne: Je zoekt een Pieter Omtzigt voor dit eigenlijk heel simpele probleem, dat als een luchtballon is lek te prikken door gemeenteambtenaren en hun adviseurs? Twence werkte met Publiek geld dat ze binnenharkte door marktconforme -hoge- prijzen door te berekenen in de publieke sector en daar winst te genereren. De aandeelhouders werden zo zoet gehouden, maar belangrijker was dat het bedrijf steeds meer solvabel werd (vet op de botten kreeg). Dat vet was publiek geld, maar bij een hoge solvabiliteit, kun je makkelijk investeren met vreemd geld dat dan ruim beschikbaar is. Het lef is dat ze nog meer geld willen verdienen in de publieke taak, om daarmee de geldbehoefte (kan via vreemd geld immers dankzij de steeds groeiende solvabiliteit) te bevredigen in haar commerciele PRIVATE BV's. Bv tbv de warmtenetuitrol (extra biomassa naast de vuilverbr). Een voorbeeld van de onderbouwing:
http://docplayer.nl/10929417-Nota-van-b-w-onderwerp-aanpassing-in-structuur-meerlanden.html
Ron Hartman — 22 apr 2021
Twence en/of Twente Milieu om het nog onoverzichtelijker te maken.
Ron Hartman — 22 apr 2021
Anne; het Neo Liberale denken en handelen werd steeds normaler de afgelopen 25 jaar. Netwerken werd van kunst tot vak. Zelden zag je dat beter dan toen de Diftar discussie in Borne gevoerd werd. De wethouder was gekrenkt dat we aan de intenties van de vrinden bij Twence twijfelden en het verdienmodel Diftar werd ook weer doorgedrukt.
Anne — 22 apr 2021
@lichtgeel hesje. De verhouding kabinet/kamer lijkt goed op die van Twence/gemeentelijke aandeelhouders: De kamer kan net zoals de gemeentes zichzelf verwijten dat ze niet de kennis hebben én niet de tijd hebben genomen om zich zodanig te informeren dat ze van hoger hand doodgewoon niet een rad voor de ogen wordt gedraaid. De ene keer is het het weglakken, de andere keer de niet transparante werkwijze. Je kunt een web spinnen waarin het niet meer te volgen is hoe de lijnen lopen. Eenmaal gevangen ben je overgeleverd aan de spinner. Knap als je daar dan zonder pijn weer uit komt, ze hebben altijd wel weer een zijstraatje klaar voor de volgende hobbel waarop je kunt struikelen.
Waar is er een Pieter Omtzigt die dit web kan en wil ontrafelen?
Lichtgeel hesje — 22 apr 2021
Als al die BV's zijn ontstaan zonder inspraak/zeggenschap van de deelnemende gemeenten kun je spreken van een groot bevoegdheidsprobleem tussen Twence en de betreffende gemeenten. Als diezelfde BV's zijn ontstaan met inspraak/zeggenschap van de deelnemende gemeenten kun je spreken van een giga-probleem en van wanbeleid door de deelnemende gemeenten!
Ron Hartman — 22 apr 2021
De regie?Belangen? RES versus Afval en opgewekte energie scheelt weer windmolens? Niet transparant werken, leidt altijd tot manipulaties. Ga er maar aanstaan om de sliert aan BV 's onder Twence nog te doorgronden. Als je de neiging hebt om weg te kijken vanwege je warmtenetwensen, is democratische controle haast niet meer te doen
Bert-Jan — 22 apr 2021
Misschien ben ik iets ter vroeg, maar betalen we op dit moment nog stééds niet genoeg?
Schandalig. Een dan maar klagen dat burgers het afval "dumpen" in het buitengebied.
Of we moeten 100% worden gecompenseerd, in dat geval heb ik niet gereageerd.
Lichtgeel hesje — 22 apr 2021
Lees maar eens een regionale krant van vandaag over de relatie Hengelo en Twence: Wellicht is de hamvraag vandaag (22/4) op de aandeelhoudersvergadering wie nu eigenlijk de regie (dus zeggenschap) heeft over Twence en het gevoerde beleid. Zijn dit de eigenaren (de gemeentes) of Twence zelf? Als betalende burger krijg je namelijk zo langzamerhand het idee dat de deelnemende gemeentes zich de spelregels gewoon laten voorschrijven door de directie van Twence en hier zelf niets over te zeggen hebben cq te zeggen willen hebben! Te zot voor woorden, te meer daar de zgn. winstuitkeringen grotendeels ontstaan uit de afvalstoffenheffingen die worden betaald door de inwoners , dus eigenlijk gewoon een sigaar uit eigen doos zijn......
eddy — 21 apr 2021
Nog een aanvulling: net zoals dat de aandeelhouders een bepaalde winst “verwachten” en dan mag men raden waar die winst weg komt. Met andere woorden; dividend verwachten cq eisen maar waar moet dat weg komen dan? Van de tariefen die betaald worden. Mmmmmm wie fopt wie
Ron Hartman — 21 apr 2021
@Eddy. Duik eens in de sliert BV's van Twence. Het is eigenlijk maar de vraag of elke BV van Twence wel inhoudelijk gestuurd kan worden door aandeelhouders zolang er winst gemaakt wordt door de holding. Als de invloed van de deelnemende gemeenten vergroot moet worden, zullen zij eerst de rechtsvorm van Twence moeten wijzigen naar bv een Cooperatie.
Eddy — 21 apr 2021
De gemeente Borne is een van de aandeelhouders en bepaalt daarmee zelf het tarief. Dit tarief wordt namelijk bepaalt door de aandeelhouders en NIET door Twence. Graag correcte verslaggeving van feiten en geen fabels
Anne — 21 apr 2021
Politieke voorspellingen/beloftes zijn net zo onvoorspelbaar als het weer. Eerst allemaal aan het afval scheiden, zo min mogelijk restafval aan de straat zetten, dat scheelt de burger in de knip.
Zijn we er zo'n beetje aan gewend, wordt het voordeelballontje al weer stuk geprikt.
Of de aandeelhoudende gemeentes maar even bij het kruisje "ja" willen stemmen om de tarieven fors te verhogen. Valt er nog een touw aan vast te knopen? Een vuilstort die bij voorbaat al overbodig bleek te zijn. Nu met veel subsidiegeld op de biogas-toer, terwijl we weten dat binnen afzienbare tijd de mestproductie drastisch moet dalen, dus veel minder toevoer. What's next?
En dat aandeelhouderschap al dan niet aanhouden? Als de gemeentes zich terugtrekken zijn we helemaal overgeleverd aan de grillen van Twence.
Denkend aan de tv uitzending "de vuilnisman"; altijd fris is het niet, vuilnis is een goudmijn geworden.

Borne zwaar teleurgesteld in houding Almelo

Het college van Almelo heeft kenbaar gemaakt geen medewerking te willen verlenen aan het...
13-10-2021

Raad verbaasd over aankoop Rode Kruisgebouw

Blijkbaar is de gemeenteraad zo’n beetje in de volle breedte verbaasd over de procedure...
12-10-2021

10-minuten gesprekken met SP en D66

Over enkele maanden is het weer tijd om naar de stembus te gaan voor de...
11-10-2021

D66 stelt vragen over laadpalen en financiën

Middels zogenaamde artikel 39 vragen vraagt de fractie van D66 aandacht voor de hoeveelheid...
09-10-2021

‘Positief beeld’ meerjarenbegroting

Na jaren kommer en kwel lijkt Borne weer wat beter bij kas te raken. Een jubelstemming is er nog...
06-10-2021

Raad wil nog geen uitspraken doen over contract...

Op de agenda van de gemeenteraadsvergadering dinsdagavond de leverings- en...
05-10-2021