Stekelige discussie over financieel beleid
AANLEIDING: DE ORANJE KAART VAN DE PROVINCIE

Stekelige discussie over financieel beleid

De oranje kaart die de Provincie onlangs aan de gemeente Borne uitdeelde in het kader van het Interbestuurlijk Toezicht (IBT) mondde in het Politiek Beraad dinsdagavond uit in een van alle kanten emotionele woordenwisseling tussen met name burgemeester Jan Pierik enerzijds en Ernst Janssen (D66) en Leo Graafhuis (VVD) anderzijds.
 

Het negatieve oordeel van Zwolle over de prestaties van Borne op de terreinen financiën en de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht), was geagendeerd door de VVD. Leo Graafhuis motiveerde het als volgt: “Op 23 maart krijgen we te horen dat de gemeente Borne financieel gezond is. Op 6 april valt de brief van de Provincie op de mat en op 29 april neemt wethouder Arno Spekschoor een minderheidsstandpunt in met betrekking tot het project ’t Wooldrik. Het college heeft wat uit te leggen.” Het leek allemaal wat moeilijk met elkaar te rijmen. Ook D66, CDA en GB90 wilden in meer of minder strenge bewoordingen wel graag een nadere toelichting.
 

‘Framing’

Burgemeester Jan Pierik antwoordde dat de raad de oranje kaart van de Provincie eigenlijk niet moest verbinden aan een discussie over de actuele financiële stand van zaken. Het oordeel was immers gebaseerd op de situatie van half november vorig jaar en bovendien had Borne al sinds jaar en dag oranje op financiën. “Dat was altijd gebaseerd op de hoogte van de grondexploitaties, maar dit jaar is er rechttoe rechtaan gekeken of de begroting sluitend is en hoe de meerjarenbegroting eruit ziet. Dat de begroting 2021 niet sluitend is, was bekend. Daar heeft de gemeenteraad mee ingestemd. De meerjarenbegroting is dat wel.” Volgens Pierik betekent dit niet dat er sprake is van een ‘zeer zorgelijke situatie’. “In dat geval deelt de Provincie een rode kaart uit. De framing die toch regelmatig plaatsvindt komt niet overeen met wat de Provincie aangeeft.”
 

‘Dromenland’

Ernst Janssen reageerde daarop: “Ja, een ‘sluitende meerjarenbegroting’, voor zover er alle posten in opgenomen zijn.” Een opmerking die niet lekker viel bij de burgemeester. “U diskwalificeert de Provincie! Wij ‘spelen’ niet met cijfers en de Provincie baseert zich op deugdelijke cijfers.” Leo Graafhuis deed er echter nog een schepje bovenop. “U weet als geen ander dat de bezuinigingen steeds niet gehaald worden. De Provincie gaat uit van wat de gemeente belooft. U leeft in dromenland en geeft een veel te zonnig beeld.”
 

Beeldvorming

Graafhuis is ook van mening dat het college een ‘communicatieprobleem’ heeft. “Kijk naar de reacties op BorneBoeit en ik hoor het ook op straat: ‘Hoe kan het toch dat opeens alles kan?’ Uw verhaal is niet steekhoudend.” “Het is maar wie u spreekt”, pareerde Pierik. “Er zijn ook genoeg mensen die er anders tegenaan kijken en die de investeringen van de gemeente waarderen. Het moet natuurlijk wel in balans zijn met het financiële plaatje, maar het gaat om het totaalbeeld. Ik hoop dat onze burgers er ook zo naar kijken.” Het is volgens Pierik moeilijk vechten tegen de ontstane beeldvorming. “Een negatief verhaal scoort altijd. Daar moet je heel wat tegenover stellen om het te nuanceren.”
 

En in dat verband hielp het ook niet dat ‘raadsleden maar blijven roepen dat er een artikel 12 status dreigt’, voegde Roelof-Jan Naaktgeboren (GB90) er nog aan toe.
 

Het volgende moment waarop dat eventueel kan worden geroepen, dan wel ontkend kan worden is bij de behandeling van de kadernota in juni. Hét moment om de actuele financiële situatie te beoordelen, te becommentariëren en er vervolgens conclusies uit te trekken voor het beleid. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
T Huiskes — 22 mei 2021
Ik ben het eens dat Borne keuzes moet maken. Zoniet dan gaat de oranje kaart over naar een rode kaart van de provincie Overijssel voor de gemeente Borne. Maar het schijnt dat dit nogal moeilijk is. Een vernieuwd Wooldrik met gerenoveerd zwembad, aanbouw Kulturhus voor gemeentehuisaanbouw (en daarbij denkend aan een energiezuinig gebouw), aankoop van AZC incl afbraak naar alle waarschijnlijkheid, etc Zoals de burgemeester het al zei : investeringen in een gemeente is goed, maar ik vraag mij af: tot welke prijs?
Lichtgeel hesje — 22 mei 2021
TC over bezuinigingen Borne: "Twente milieu levert straks 110.000 euro op door vooral een tariefsverhoging richting de burgers". De inwoners draaien dus weer gewoon op voor de gemeentelijke tekorten, zoals gebruikelijk in de afgelopen jaren, ofwel het ' melk-koe' principe. En dan als College nog iets durven zeggen over framing door inwoners over het gevoerde financiële beleid valt dan ook slechts te betitelen als een gotspe! Neen, met een zebrapad scoor je lekker als politiek bestuur (cynisch bedoeld..)
Johan Wierda — 20 mei 2021
In dat opzicht hulde aan de burgemeester die klaarblijkelijk een lijn inzet en daaraan vasthoudt, deze onderbouwd met cijfermatige gegevens daarin wordt gedekt door de provincie, die haar naam als toezichthouder waar maakt door een waarschuwend vingertje op te steken.
Voor de politieke dialoog is het goed dat een aan een politieke partij gebonden wethouder daar vraagtekens bijzet.
Er zijn immers verkiezingen volgend jaar, partijen zij nu al aan het voorsorteren oftewel indekken.
Het is aan de burger een onderscheid te maken wat de feiten zijn en wat een mening over de feiten is en wie deze uitdraagt en waarop ze zijn gebaseerd.
De rol van BB in dit kader is een heel belangrijke omdat zij een grootschalige nieuwsmedium in Borne is dat de publieke opinie objectief kan informeren.
Ron Hartman — 20 mei 2021
@Britt: De Provincie vatte de koe bij de horens door de code oranje af te geven. Borne moet nu eindelijk echte keuzes maken die ook nog eens verantwoord zijn. Dan moet de koe idd bij de horens gepakt worden. Pappen en nathouden en het ene gat met het andere dichten kan niet langer. En ja, dan moet je beginnen met een schone lei (in de boekhouding en de huishouding van Borne).
Johan Wierda — 20 mei 2021
Geweldige reactie van Britt, eindelijk reageert er eens een Bornse burger met een hart voor Borne.
Britt — 20 mei 2021
@Ron. Achteraf kijk je een koe in de kont. Ik hou er meer van om een koe bij de horen te vatten.
John — 20 mei 2021
Wat mij opvalt, is dat de heer Graafhuis refereert aan de reacties op BorneBoeit. Alsof de mening van een handjevol steeds dezelfde reaguurders ertoe doet.
Ron Hartman — 20 mei 2021
@Britt. Het probleem is dat iedereen het financiele debacle van de afgelopen jaren onder het vloerkleed wil schuiven. Maarrrr, ieder weet dat je ketsers een keer moet ophoesten voordat je je weer tot je nek in de schulden steekt. Ik noem de twee grootste schulden die moeten worden betaald. De GVW die vele miljoenen kostte voor niets, weggegooid geld op de pof, dat wel betaald moest worden. Daarnaast de ereschuld aan Katgert, die 20 jaar lang juridische kosten meebracht en won, met een post die wel betaald moet worden. Je kunt geen schulden stapelen als je onvoldoende reserves hebt!
Goedheiligman — 19 mei 2021
And the soap continuous !!
Britt — 19 mei 2021
Met groeiende verbazing (of eigenlijk ergernis) blijf ik de Bornse politiek nauwgezet volgen. Daar waar landelijk zowel D66 als de VVD best op mijn sympathie kunnen rekenen moet ik constateren dat dit op lokaal niveau zeker niet het geval is. Kent u ze nog, Waldorf & Statler? Die twee mopperende oude mannetjes van de Muppet Show ...
Het tegengestelde is overigens ook waar: De SP, zeker niet mijn partij, maar oh wat goed en zorgvuldig is mevrouw Visser altijd voorbereid. Grote complimenten.
Raadsleden, om de boel op orde te krijgen moet je wel beslissingen (durven) nemen. Wachten tot Sint-Juttemis daar is de Bornse samenleving niet bij gebaat.
Adri — 19 mei 2021
Wat jammer nauw dat de burgemeester nu zo reageerde. Hij is zo goed bezig.
Ron Hartman — 19 mei 2021
Merkwaardig verloop van een discussie waarin de wethouder van financien zou moeten uitleggen wat zijn diepste zorgen zijn. Er is immers heel veel gebeurd de laatste jaren, tot en met de basis op orde brengen tegen giga kosten. Is die basis nu op orde of niet? Daar zou toch in de kern de discussie over moeten gaan?
Lichtgeel hesje — 19 mei 2021
Met de uitspraak door de burgemeester dat het gaat om het totaalbeeld diskwalificeert hij zichzelf waar het gaat om kennis van financiële materie. Het totaalbeeld gaat kennelijk boven de zaken financieel op orde hebben (zowel op korte als op (middel-) lange termijn. Nu 'klagen' dat het moeilijk vechten is tegen de ontstane beeldvorming is een gegeven wat dit college over zichzelf heeft afgeroepen met ondoorzichtig en in-consequent financieel beleid. Dit calimero-gedrag is een burgemeester onwaardig; nog 10 maanden tot de verkiezingen......

Inloopbijeenkomst Vloedbeltverbinding

Op woensdag 29 september vindt bij Erve Hondeborg in Zenderen een inloopbijeenkomst plaats over...
15-09-2021

Hengelo ziet af van windmolens op Westermaat

Het college van Hengelo heeft deze week het voorlopig ontwerp Omgevingsprogramma Nieuwe Energie...
09-09-2021

Hennik helpt nieuwe raadslieden te vinden

Maart volgend jaar kiest Borne een nieuwe gemeenteraad. Voor wie denkt dat raadslid zijn...
04-09-2021

Inloopavonden Duurzaamheidsroute A35

Rijkswaterstaat onderzoekt momenteel of langs het traject N35 / A35, van Nijverdal tot en met...
02-09-2021

Kulturhus en gemeente ‘samen onder één dak’

In 2024, als de aanbouw gereed is, zal de gehele ambtelijke organisatie verhuizen naar het...
31-08-2021

Nieuwe voorzitter Borne-Rheine

Het Partnercomité Borne-Rheine heeft een nieuwe voorzitter. Het is Gertjan Rozendom, de...
28-08-2021