Hospice Borne krijgt steeds meer vorm

 

Voor ongeneeslijke zieke mensen met een korte levensverwachting, bestaan er op veel plaatsen in Twente hospices. Zo ook in bijvoorbeeld Hengelo, Almelo of Haaksbergen. Ondanks dat de gemeente Borne in de afgelopen decennia sterk is gegroeid, beschikt de gemeente niet over een eigen hospice. Dit betekent voor mensen uit de Bornse gemeenschap (Borne, Zenderen en Hertme) dat zij momenteel hun vertrouwde omgeving dienen te verlaten wanneer zij gebruik willen of moeten maken van een hospice. Voldoende aanleiding voor een groep Bornse vrijwilligers om een ‘Bijna Thuis Huis’ in Borne te gaan realiseren waartoe enige tijd geleden de Stichting Hospice Borne is opgericht.

 

Goede zorg overdag en in de nacht

De hospice functie in het Bornse ‘Bijna Thuis Huis’ zal low-care zijn. Dit betekent dat er patiënten worden opgenomen bij wie de terminale indicatie korter dan drie maanden is en er geen hoog specialistische zorg gegeven hoeft te worden. Het doel van het Bornse hospice is om in drie tot vier kamers en met vier tot zes bedden de zorg te gaan faciliteren. Deze zorg wordt overdag door goed geschoolde vrijwilligers geleverd - in de nacht bijgestaan door een thuiszorgorganisatie uit de regio - en door eigen zorgprofessionals gecoördineerd.

 

Financiering en locatie 

Er moet ondanks dat er al veel werk is verzet nog een heleboel georganiseerd worden. De stichting is daarom erg blij met de inzet van vrijwilligers die op verschillend vlak en expertise hun ondersteuning bieden. Naast al dit werk en het vinden van een goede locatie binnen de gemeentegrenzen, zijn er ook vooral financiële middelen nodig. Vanuit de overheid is er wel wat financiële ondersteuning mogelijk maar deze is beperkt en wordt ook pas achteraf toegekend. Hierdoor is het nodig om via andere wegen de voorfinanciering nú op te starten. Dit zijn bijvoorbeeld opstartsubsidies, donaties, giften in natura en in de toekomst legaten.