Sloop AZC waarschijnlijk toch uitgesteld
‘DRIETAL KANSRIJKE IDEEËN VOOR HERONTWIKKELING’

Sloop AZC waarschijnlijk toch uitgesteld

De beslissing om alle gebouwen, met uitzondering van de villa, van het Maria Mediatrix-complex zo snel mogelijk te gaan slopen was eigenlijk al genomen. Tenzij er voor eind juni nog iemand met een uitstekend en goed uitgewerkt idee zou komen om de gebouwen, waar voorheen het COA asielzoekers onderbracht, een nieuwe bestemming te geven. Op 22 juni meldde wethouder Michel Kotteman in het Politiek Beraad dat er drie kansrijke initiatieven zijn, die binnenkort met de gemeenteraad gedeeld gaan worden en die tegelijkertijd uitstel van sloop opportuun zouden maken.

 

'Dit lijkt nergens op'

Bert Oude Lansink (CDA, foto in de tekst) reageerde erop als door een wesp gestoken. “We horen dit gruwelijk laat! Ik ben daar best boos over. We hebben gezegd niet twee voor twaalf verrast te willen worden. En nu worden we wederom – en ik had al haast niet anders verwacht – met dit geconfronteerd? Super vervelend!” Leo Graafhuis (VVD) was het met zijn christendemocratische collega volmondig eens. “Het voelt als een overvaltechniek! Ik ben zwaar teleurgesteld. Dit lijkt nergens op!”
 

Kotteman gepikeerd

Michel Kotteman was zich echter van geen kwaad bewust. “Ik heb gewoon gehandeld volgens afspraak. Er is veel werk verzet. Alle 40 initiatieven zijn nog eens tegen het licht gehouden en wij rapporteren ruim voor het einde van de maand. Omgekeerd ben ik teleurgesteld dat u nu zo hoog van de toren blaast.” De wethouder kreeg de steun van Mieke Visser (SP), die fijntjes de bal weer terugkaatste naar het CDA, dat met name de snelle sloop had geïnitieerd. “Met de motie in februari hebt u het hele raadsvoorstel om zeep geholpen. De wethouder handelt wel degelijk volgens de afspraak die uw eigen keus is geweest.” Burgemeester Jan Pierik vond het ook nodig om een reprimande uit te delen. “Ik vind het ook wel erg stevige uitspraken.”
 

Wat de drie ‘kansrijke ideeën’ precies zijn wordt binnen een paar dagen uitgelegd aan de fractievoorzitters. Op 6 juli moet dat uitmonden in een voorstel om de sloop uit te stellen, om die initiatieven meer tijd te geven. Kotteman: “Niet via de fractievoorzitters, maar gewoon in het openbaar in de raadsvergadering.” (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Lichtgeel hesje — 23 jun 2021
1 kansrijk idee voor eind juni en hiermee de (al in principe) genomen besluitvorming over sloop nog eens tegen het licht houden kan nog wel, maar dat er nu ineens sprake is van drie ideeën is moeilijk te geloven, hetzij dat hier iemand is of iemanden zijn met een verborgen agenda....

Inloopbijeenkomst Vloedbeltverbinding

Op woensdag 29 september vindt bij Erve Hondeborg in Zenderen een inloopbijeenkomst plaats over...
15-09-2021

Hengelo ziet af van windmolens op Westermaat

Het college van Hengelo heeft deze week het voorlopig ontwerp Omgevingsprogramma Nieuwe Energie...
09-09-2021

Hennik helpt nieuwe raadslieden te vinden

Maart volgend jaar kiest Borne een nieuwe gemeenteraad. Voor wie denkt dat raadslid zijn...
04-09-2021

Inloopavonden Duurzaamheidsroute A35

Rijkswaterstaat onderzoekt momenteel of langs het traject N35 / A35, van Nijverdal tot en met...
02-09-2021

Kulturhus en gemeente ‘samen onder één dak’

In 2024, als de aanbouw gereed is, zal de gehele ambtelijke organisatie verhuizen naar het...
31-08-2021

Nieuwe voorzitter Borne-Rheine

Het Partnercomité Borne-Rheine heeft een nieuwe voorzitter. Het is Gertjan Rozendom, de...
28-08-2021