Sloop AZC half jaar uitgesteld
RAAD ZIET POTENTIE IN DRIE INITIATIEVEN VOOR HERONTWIKKELING

Sloop AZC half jaar uitgesteld

De sloopkogel, die het voormalige AZC in Azelo met de grond gelijk zou gaan maken, kan nog even in de kast. Er hebben zich drie initiatiefnemers gemeld die mogelijkheden zien om de panden van het Maria Mediatrix-complex (deels) te hergebruiken. Welke dat zijn is vooralsnog niet openbaar, maar omwonenden en gemeenteraad kregen al een presentatie. Het voorstel om deze drie plannen nog een half jaar de tijd te geven om een goed onderbouwd plan in te dienen lag dinsdagavond voor in de raadsvergadering.
 

Kritiek op proces

Praktisch alle fracties zagen wel potentie in de gepresenteerde plannen en stemden dan ook unaniem in met uitstel van sloop. Daaraan vooraf ging echter wel de nodige discussie. Dat spitste zich voornamelijk toe op het gevolgde proces. En dat gaat terug tot het moment dat de gemeente besloot het complex te kopen van het COA toen zij in 2019 besloot niet langer gebruik te maken van de gebouwen voor het huisvesten van asielzoekers. Met de bedoeling om het voormalige jongensinternaat zo snel mogelijk weer van de hand te doen.
 

Tumult

Vanaf dat moment dienden zich diverse mensen aan met uitgewerkte of vage plannen voor Maria Mediatrix. Uiteindelijk liep het aantal op tot een stuk of veertig. Niet allemaal even serieus of gewenst. En er kon helemaal een streep door toen toch in een keer het COA weer om de hoek kwam kijken. Het vervolg is gevoeglijk bekend. Het college gleed gigantisch uit met het voornemen om toch weer asielzoekers in Azelo te huisvesten, tegen alle eerdere beloftes in. Met veel tumult kon ook dat plan weer in de prullenbak.
 

Jojobeleid

Terug naar al die andere plannen, vond de gemeenteraad. Zo gezegd zo gedaan, maar diezelfde gemeenteraad zette ook weer een streep door dat plan en dwong met een amendement onmiddellijke sloop af. Mét een achterdeurtje, want voor een ‘lumineus’ idee was er misschien toch nog een mogelijkheid. Het begrip ‘jojobeleid’ is wel eens gevallen met betrekking tot het complex, in diverse opzichten, vanuit diverse invalshoeken en gericht tegen diverse partijen. Dat het allemaal geen schoonheidsprijs verdient, daar is iedereen het wel over eens.
 

Afvallers

Dat vinden in ieder geval ook de ‘afgevallen’ initiatieven, die de eerste selectie niet doorkwamen. Blijkbaar werden raadsleden platgebeld en –gemaild door sommigen daarvan, die klaagden dat het proces niet transparant was en men maar geen gehoor kreeg bij de gemeente. Bijna alle fracties vroegen wethouder Kotteman hoe er omgegaan was met deze mensen. Volgens Kotteman waren alle initiatieven nog eens langs de lat gelegd. Er vielen er een aantal af, omdat die te grootschalig zouden zijn en een aantal omdat ze niets in de bestaande gebouwen zagen. Restte nog een stuk of tien kanshebbers, waarvan er dus uiteindelijk drie overbleven. De rest kon pas geïnformeerd worden, nadat de gemeenteraad akkoord had gegeven voor het vervolgproces. (AJ)

 

Foto's © Dirk de Graaf

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Reacties

Lineke Faulhaber — 09 jul 2021
Mijnheer Hartman, het wordt steeds ?(Borne)-Boeiender?. Maar ? laten we het vanaf nu maar beperken tot de inhoud. ?
Ron Hartman — 08 jul 2021
Uw reactie zet me pas echt aan het denken mevrouw Faulhaber! Zodra mijn naam gezien wordt als actief deelnemer aan discussies, kan de inhoud ook overgeslagen worden als daar-heb-je-hem weer, terwijl het mij alleen om de onafhankelijke inhoud gaat. De mystiek die Hesje creëert boeit wellicht mede daardoor extra. Ik ga een goeie nickname bedenken. Of wisselend?
Lineke Faulhaber — 08 jul 2021
Dag lichtgeel hesje, ik ben geen criticus! Ik lees uw bijdrage altijd met grote interesse. Maar helaas krijg ik geen antwoord op mijn vraag. Ik zou heel graag willen weten wie er achter uw gefingeerde naam schuil gaat. Nu blijf ik gissen.
Jammer.
En mijnheer Hartman, het gaat natuurlijk om de inhoud en niet om de vorm. Ik ben echter toch blij dat ik bij uw bijdrage altijd weet wie deze schrijft!
Lichtgeel hesje — 08 jul 2021
Aan alle "critici": mijn bijdragen onder een alias 'mogen' gelezen worden, het is namelijk geen verplichting.....
BorneBoeit — 08 jul 2021
We hebben al meer dan eens uitgelegd dat wij niet kunnen controleren op persoonsgegevens, waaronder een correcte naam. Dat zou alleen maar kunnen via DigiD o.i.d. Daarvoor ontbreekt de techniek en overigens ook de mankracht. We zijn al druk genoeg met het verwijderen van onbetamelijke reacties (soms tientallen per dag) en baseren ons daarbij op de inhoud. We kunnen wel op een werkend e-mailadres controleren en dat doen we ook, zodat we altijd reageerders kunnen benaderen als dat nodig is. Een reactie is sterker als iemand dat onder zijn eigen naam doet en uiteraard is het aan iedere lezer om ergens wel of geen waarde aan te hechten. We weten dat veel mensen zich ergeren aan anonieme reacties, maar ook dat ze heel veel gelezen worden en regelmatig ook inhoudelijk iets toevoegen. Voor ons is het het makkelijkste om de mogelijkheid tot reageren helemaal uit te zetten, maar wij vinden reacties een belangrijk onderdeel van BorneBoeit.
wgkub — 08 jul 2021
Helemaal mee eens Ron, dat "gezeur" hoort hier niet thuis......laten we het over de inhoud hebben!!
Ron Hartman — 07 jul 2021
Toch zie ik liever inhoudelijke reacties dan die over de vorm. Ik heb respect voor de inhoudelijkheid van welke naam dan ook. BB bewaakt de grens merk ik soms. Dan is het eigenlijk genant dat je de persoon kent. Was maar anoniem gebleven denk ik dan.
Loek Diemel — 07 jul 2021
Heb mij al eerder verbaast dat bij de term Naam Verplicht... bij Borne Boeit ook een alias zoals Geel Hesje, Goed heiligman en dergelijke acceptabel is. Dus Lineke ik snap jouw vraag helemaal.
Dus hierbij de oproep van mij aan de reageerders, gebruik je naam en aan de redactie van Borne Boeit.... accepteer geen aliassen.
Ron Hartman — 07 jul 2021
Een halfjaar leegstand extra en dichtgespijkerd, of incl. Nieuwe kosten voor het atelier en kunstenmakers en zg bewaking van het complex? Hoe simpel is het leven toch met andermans geld! Een paar ton extra kosten is niets.
Goedheiligman — 07 jul 2021
Wel toevallig nu het COA weer in het nauw komt vanwege te weinig opvang ivm toestroom nieuwe asielzoekers .
Lineke Faulhaber — 07 jul 2021
Dag lichtgeel hesje, waarom wilt u anoniem blijven?
Lichtgeel hesje — 07 jul 2021
Het zou de Raad sieren om naast de omwonenden de rest van de Bornse inwoners ook te informeren over de concept-plannen. De financiering van welke uitkomst dan ook ligt immers voor een groot deel via heffingen in de portemonnee van diezelfde inwoners. Transparantie in beleid voor alle inwoners is kennelijk een selectieve keuze in de agenda van de Raad, wat als kwalijk valt te betitelen. Het zou uberhaupt politiek Borne sieren deze kwestie controversieel te verklaren tot de volgende verkiezingen in maart 2022 (gezien de nodige 'bokken' die hier door datzelfde politiek Borne sinds 2019 in deze kwestie zijn geschoten), en deze kwestie over de toekomst van het AZC mee te nemen in de diverse verkiezingsprogramma's, zodat de inwoners van Borne zich hierover ook kunnen uitspreken....

Opnieuw verzoek opvang Afghanen

Het COA blijft naarstig op zoek naar spoed- en noodopvang van vluchtelingen. Het recente idee om...
20-10-2021

Borne zwaar teleurgesteld in houding Almelo

Het college van Almelo heeft kenbaar gemaakt geen medewerking te willen verlenen aan het...
13-10-2021

Raad verbaasd over aankoop Rode Kruisgebouw

Blijkbaar is de gemeenteraad zo’n beetje in de volle breedte verbaasd over de procedure...
12-10-2021

10-minuten gesprekken met SP en D66

Over enkele maanden is het weer tijd om naar de stembus te gaan voor de...
11-10-2021

D66 stelt vragen over laadpalen en financiën

Middels zogenaamde artikel 39 vragen vraagt de fractie van D66 aandacht voor de hoeveelheid...
09-10-2021

‘Positief beeld’ meerjarenbegroting

Na jaren kommer en kwel lijkt Borne weer wat beter bij kas te raken. Een jubelstemming is er nog...
06-10-2021