Een van de planmakers over de AZC-locatie
GERTJAN KREIJENVELD: ‘WE ZIEN DAAR EEN GROENE, CAMPUSACHTIGE SETTING’

Een van de planmakers over de AZC-locatie

Voorlopig keert de rust weer even terug in de vaak verhitte discussies over de toekomst van de voormalige AZC-locatie. De gemeenteraad heeft immers zomerreces, het besluit is genomen de voorziene sloop met een half jaar uit te stellen en het is nu aan de drie geselecteerde planmakers om hun ideeën verder in te kleuren. “Maar ondertussen blijft er wel heel veel werk aan de winkel”, zegt Gertjan Kreijenveld, een van de drie indieners, die veel heil ziet in een groene, campusachtige setting met een nadrukkelijke woonfunctie in diverse vormen. “Kleinschalig, levendig en bedoeld voor diverse doelgroepen, waaronder de Azeloërs zelf”, zegt hij.

 

De planmakers

De Bornenaar Kreijenveld is eigenaar van Vastgoed Advies Oost en heeft al vaker met dit soort bijltjes gehakt, waarbij zijn specialisme ‘technische haalbaarheid en kosten’ goed van pas komen. In de plannen voor de AZC-locatie werkt hij samen met Roderik Castell, bewoner van Kasteel Twickel, maar vooral ook architect. “Samen vormen we een goede combi, waarbij Roderik vooral de esthetische aspecten voor zijn rekening neemt.”

 

Heel gedetailleerd wil Kreijenveld op dit moment nog niet over hun plannen uitweiden. “De concurrentie leest immers ook mee”, zegt hij lachend. “Maar bovendien kan dat ook nog niet. Op alle fronten zijn er immers nog heel veel open eindjes die om nog veel meer nader overleg vragen. Niet in de laatste plaats met de omwonenden. Want nieuwe plannen moeten op een breed draagvlak kunnen rekenen”, klinkt het gedecideerd. “Maar ook zijn er nog infrastructurele vraagtekens. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met het tracé van de Vloedbeldverbinding? Het kan straks zo maar zijn dat deze nieuwe weg een beslag van ruim dertig procent op de vrijkomende gronden gaat leggen. En dat heeft dan weer een enorme impact op de mogelijkheden om een rendabel geheel te creëren.”

 

Balanceren op een dun koord

Over één ding kan Kreijenveld in dit stadium in elk geval wél heel stellig zijn. “Een totale sloop gaat ‘m gewoon niet worden. Het zou een enorme kapitaalvernietiging betekenen en dat kan de gemeente zich zeker niet permitteren. Maar bovendien spelen milieuaspecten een cruciale rol. De stikstofuitstoot die gepaard zal gaan bij een totale sloop overschrijdt straks alle normen.” Volgens de planmaker zal er dus wat anders moeten gebeuren. “En dat is balanceren op een heel dun koord. Maar het kan, daar zijn we van overtuigd.”

 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat Kreijenveld en Castell erop aankoersen een deel van de bebouwing intact te laten. “Het karkas is gewoon goed. We zullen terug moeten naar de basis en een heleboel van wat er in de loop der tijd bij is aangeplakt, moeten opruimen. En vandaaruit weer opnieuw beginnen. Niet grootschalig willen zijn. De locatie leent zich er uitermate goed voor om een groene, campusachtige omgeving te creëren, waarin ruimte is om te wonen en te werken. De diversiteit zal het geheel een robuust karakter moeten geven.”

 

Omwonenden afwachtend en argwanend: ‘Die angel moet eruit’

Maar voor het allemaal zover is, zullen eerst vervolggesprekken met de omwonenden moeten plaatsvinden. Kreijenveld: “Zij hebben de afgelopen tijd door alle commotie al genoeg voor hun kiezen gehad en wij kunnen ons heel goed voorstellen dat ze afwachtend en misschien zelfs wel argwanend zijn. Die angel moet eruit. Het is immers hún omgeving en zij hebben er nu alle baat bij dat de rust er weerkeert. Daarom willen we ze heel nadrukkelijk meenemen in onze ideeën en plannen en waar mogelijk rekening houden met hun voorkeuren en wensen.” Wordt vervolgd dus… (AJ/BM)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Ron Hartman — 16 jul 2021
Wellicht dat na de huidige overstromingen meer rekening gehouden gaat worden met het grilliger klimaat en Borne OOK moet bijdragen met windmolens. Op de plek van het oude AZC kan het met minimale overlast.
Goedheiligman — 09 jul 2021
De stikstofuitstoot die gepaard zal gaan bij een totale sloop overschrijdt straks alle normen. En de ontmanteling van de camping westerholt in Ambt Delden dan? Wat een kul verhaal !!

10-minuten gesprek met GB90 en VVD

In het derde en laatste gesprek met de fractievoorzitters van de politieke partijen in Borne is...
15-10-2021

10-minuten gesprek met CDA en GrLi/PvdA

Bert Oude Lansink (CDA) en Jan de Vries (GrLi/PvdA) zijn in het tweede 10-minutengesprek iets...
13-10-2021

Maandag start nieuwe fase Europastraat

Vandaag, op zondag, wordt de laatste hand gelegd aan fase 1 van het herinrichten van de...
10-10-2021

Klimaatpelgrims leggen aan in Borne

Van 1 tot en met 12 november vindt in Glasgow de COP26, oftewel de internationale VN Klimaattop...
24-09-2021

Huize Lidwina: rusthuis, verzetsnest en ruďne

Een geslaagde bevrijdingsactie van verzetsgroepen, die aanvankelijk nauwelijks van elkaars...
23-09-2021

Bijtje voor oud-bestuursleden Borne-Rheine

Tijdens de afsluiting van de jaarlijkse Partnerdag van de gemeenten Borne en Rheine werden -...
18-09-2021