‘Positief beeld’ meerjarenbegroting
MIDDELEN VOOR EXTRA UITGAVEN EN TERUGGAVE OZB

‘Positief beeld’ meerjarenbegroting

Na jaren kommer en kwel lijkt Borne weer wat beter bij kas te raken. Een jubelstemming is er nog niet. “Er is een positief beeld”, nuanceert wethouder Arno Spekschoor (foto in tekst). Belangrijkste oorzaak is dat er meer middelen vanuit het Rijk naar Borne komen. Voor een groot deel voor de Jeugdzorg, maar ook met de herverdeling van het gemeentefonds valt het allemaal mee én men schat in dat het nieuwe woonplaatsbeginsel – waarbij kosten voor jeugdzorg de verantwoordelijkheid is van de gemeente waar de cliënt ingeschreven stond voorafgaand aan de zorg met verblijf – voor Borne gunstig uitpakt.
 

“Je ziet toch dat gemeenten heel erg afhankelijk zijn van rijksmiddelen, die nu grote plussen vertonen maar dit was vorig jaar nog heel anders. Nu hebben we de wind in de rug. Het geeft echter wel aan hoe kwetsbaar je als gemeente bent”, verzucht burgemeester Jan Pierik. Maar over plussen wordt niet snel geklaagd natuurlijk en het geeft Borne de mogelijkheid om toch weer wat beleidswensen te gaan realiseren.
 

Spanjaardswijk

Zoals het integraal herinrichten van de Spanjaardswijk. Aanleiding is – net als bij Wensink-Zuid – de vervanging van de riolering. Een mooie gelegenheid om breder te kijken naar herontwikkeling, waarbij ook sociale aspecten, verkeer en veiligheid aan de orde komen. Allemaal in samenspraak met de buurtbewoners. Wethouder Martin Velten: “Het is een bijzondere wijk, met veel historische elementen. We gaan er zeker geen openluchtmuseum van maken, maar gaan wel herontwikkelen met respect voor de geschiedenis.” Volgend jaar zou daar een begin mee gemaakt kunnen worden.
 

Meer capaciteit en taken

Verder wil het college extra investeren in duurzaamheid, de wegbezuinigde coördinator vrijwilligers in een andere vorm terugbrengen en de inzet van de Wijk GGD-er een structureel karakter geven. Zo’n 4,5 ton wordt gereserveerd om de gemeentelijke organisatie te kunnen uitbreiden. Spekschoor: “Her en der piept en kraakt het. Voor bijvoorbeeld de nieuwe school in de Bornsche Maten gaan we nu richting uitvoering en daarvoor hebben we wel goede capaciteit nodig.”
 

Reserves en ozb

En dan blijft er nog geld over om reserves aan te vullen en een flinke spaarpot aan te leggen om tegenvallers in het sociaal domein op te vangen. Ook verlaging van de ozb, omdat de Verbindingsweg niet doorgaat, staat nog steeds in de plannen.
 

Kortom, het ziet er allemaal positief uit. “Er blijven altijd onzekerheden”, waarschuwt Spekschoor. “Zo zijn we nu aan het onderzoeken hoe de grondexploitaties van de Bornsche Maten gaan uitpakken. Maar het weerstandsvermogen is nu meer dan voldoende en daarmee kunnen we wel weer tegen een flink stootje.” (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Hans — 12 okt 2021
Wat iedereen er ook van vindt, de politiek in Borne heeft natuurlijk al helemaal afgedaan de laatste 10 jaar. Hopenlijk blijkt volgend eindelijk eens met de verkiezingen dat de meerderheid van de Bornenaren er ook zo over denkt.
Lichtgeel hesje — 07 okt 2021

OZB-verhogingen in Borne in de afgelopen jaren:
2016 +3% verhoging voor de Veste,
2017 + 2% verhoging voor de Verbindingsweg,
2020 voorgenomen +24% verhoging voor dekking begrotingstekort. Is nu 12% + indexering 2.2% geworden voor 2020; vanaf 2021 gaat de volle 20% exclusief indexering betaald worden,
2021 +1.75% verhoging voor fase 1 Wooldrik.
De eigen woningbezitter is dus een melkkoe, omdat deze percentages structureel deel uitmaken van het jaarlijks gehanteerde OZB-percentage!
Zoals eerder al aangegeven wordt de Raad wederom verzocht om het document Begroting Borne 2020-2023 nr 19int07514 hfst. 4.1.3.1 OZB eens goed te lezen, m.n. de 1 na laatste alinea:"Als de gemiddelde waarde op de vastgoedmarkt stijgt, leidt dit tot een neerwaartse bijstelling van het OZB-tarief". " Gezien de waardestijgingen van woningen in Borne, is uitvoering geven aan het document Begroting Borne 2020-2023 nr 19int07514 hfst. 4.1.3.1 OZB dus niet eens een vraag, maar simpelweg een afspraak tussen partijen!
Lampje — 06 okt 2021
Is de WOZ gecorrigeerd qua percentage en gestegen prijzen, of is de toename van de woningwaarde onderdeel van de betere inkomsten bij de Gemeente?
Lichtgeel hesje — 06 okt 2021
Mooi zo, dan is die 150.000,- bezuinigen op de uitgaven voor Twente Milieu dus ook geen probleem. Wellicht kunnen de verantwoordelijke Wethouders eens met elkaar communiceren over onderwerpen, voordat via de media diverse berichten de lucht in worden geslingerd....
wgkub — 06 okt 2021
Er was eens..............en ze leefden nog lang en gelukkig!!

Borne zwaar teleurgesteld in houding Almelo

Het college van Almelo heeft kenbaar gemaakt geen medewerking te willen verlenen aan het...
13-10-2021

Raad verbaasd over aankoop Rode Kruisgebouw

Blijkbaar is de gemeenteraad zo’n beetje in de volle breedte verbaasd over de procedure...
12-10-2021

10-minuten gesprekken met SP en D66

Over enkele maanden is het weer tijd om naar de stembus te gaan voor de...
11-10-2021

D66 stelt vragen over laadpalen en financiën

Middels zogenaamde artikel 39 vragen vraagt de fractie van D66 aandacht voor de hoeveelheid...
09-10-2021

Raad wil nog geen uitspraken doen over contract...

Op de agenda van de gemeenteraadsvergadering dinsdagavond de leverings- en...
05-10-2021

Gemeente wil Rode Kruisgebouw aankopen

Aan het Brugstraatje in Oud Borne staat het Rode Kruisgebouw. In het gebouwtje hebben naast het...
05-10-2021