Opnieuw verzoek opvang Afghanen
COLLEGE DUIDELIJK: ‘GEEN GESCHIKTE PLEK BINNEN GEMEENTEGRENZEN’

Opnieuw verzoek opvang Afghanen

Het COA blijft naarstig op zoek naar spoed- en noodopvang van vluchtelingen. Het recente idee om daarvoor opnieuw het complex Maria Mediatrix in Azelo ter beschikking te stellen viel verkeerd bij omwonenden en gemeenteraad. Na een chaotische raadsvergadering werd het plan afgeschoten, met name omdat het (opnieuw) een schending van afspraken met de buurtbewoners zou zijn. Vorig jaar haalde het college uiteindelijk eveneens bakzeil toen er een storm van verontwaardiging losbrak over het voornemen om het azc weer in gebruik te nemen. Het zou de vierde keer zijn geweest dat er in het complex, waarvan ook het COA vindt dat het slechts voor uiterste nood geschikt is, asielzoekers zouden worden ondergebracht. Op dat moment was er nog geen sprake van een noodsituatie vanwege de toestand in Afghanistan, maar was de motivatie vooral een financiële.
 

Nieuw verzoek

Afgelopen dinsdag viel er wéér een verzoek op de (digitale) deurmat. Dit keer kwam de vraag om ruimte beschikbaar te stellen van de gemeentesecretaris van Hengelo, die als coördinator in de regio zijn collega’s in Twente verzocht om uit te kijken naar een locatie voor minimaal 300 vluchtelingen. “Alles is goed, lege gebouwen, ruimte voor tenten...”, zo schreef hij. Binnen een dag verwachtte hij suggesties en creatieve ideeën.
 

De Bornse gemeentesecretaris Sylvia ter Koele was duidelijk. “We hebben het verzoek vandaag besproken in onze vergadering van het college. 
Op dit moment hebben wij binnen onze gemeentegrenzen geen geschikte locatie voor opvang beschikbaar.
 Het voormalige azc-gebouw kunnen wij niet meer beschikbaar stellen voor de opvang van asielzoekers, dit is onlangs besloten door onze gemeenteraad”, meldde ze vandaag. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Lichtgeel hesje — 27 okt 2021
Volgens een regionale krant is er afgelopen zaterdag 23/10 tot 2x toe een verzoek gedaan aan de Gemeente Borne om het AZC cq een andere locatie ter beschikking te stellen. Beide malen is het antwoord nee geweest, waarvoor chapeau. Het is nu afwachten wie de langste adem heeft cq het eerst op z'n strepen gaat staan: de landelijke/provinciale politiek of de lokale politiek.......
Louis van Rasten — 23 okt 2021
Het is zeer zeker verstandig doch ook respectvol om naar de reacties/meningen van de direct omwonenden te luisteren hetgeen in het verleden niet is gebeurd, nu gelukkig dus wel. Er is dan uiteindelijk een beslissing gemaakt die men dan ook dient te respecteren. Punt.
Goedheiligman — 22 okt 2021
@Nico Geen grote problemen ? De meeste problemen werden bedekt met de mantel der liefde en verschenen nooit in het nieuws / media . kwam er iets in de media dan was hetvolgende te lezen: Inwoner(s) van Azelo aangehouden na messteek . Elke dag waren er politie auto's aanwezig , vast niet omdat daar een geweldige bakkie koffie te halen viel !!
Nico — 22 okt 2021
De ervaring leer dat deze toeloop van vluchtelingen een soort golfbeweging is. Om de paar jaar doet zich dit voor meesttijds veroorzaakt door brandhaarden waardoor mensen moeten vluchten. Na verlool van tijd vlakt dit weer af.
Kan iemand mij uitleggen waarom het voormalige AZC Azelo hier niet weer voor de tijd dat dit nodig is, beschikbaar kan worden gesteld?
Ik kan mij niet herinneren dat hier in het verleden grote problemen met asielzoekers zijn geweest.
René — 21 okt 2021
Als Hengelo ook eens binnen de eigen stadsgrenzen kijkt, dan staat er op het industrieterrein een gigantisch pand van voormalig KPN en Stadskantoor helemaal leeg. Dit pand voldoet vele malen beter aan de eisen voor bewoning.
Lichtgeel hesje — 21 okt 2021
De reactie vanuit Borne is op zich helder, ware het niet dat er wordt gesproken over "op dit moment". Dit wekt namelijk de indruk dat als de druk vanuit de landelijke politiek voor het creëren van plaatsen maar hoog genoeg wordt opgevoerd, gemeentes die nu afwijzen, dan vanzelf de bocht omgaan, linksom of rechtsom.......
ria — 21 okt 2021
Een verzoek vanuit Hengelo, dat is makkelijk afschuiven op de buurgemeenten, hebben ze zelf niet genoeg leegstaande panden daar, dacht het toch wel
Jan — 20 okt 2021
Is er geen plaats in (oud) ' kerkelijke' gebouwen die deels ook onderdak kunnen bieden zoals bijvoorbeeld het Carmelitessenklooster, het Carmelietenklooster, pastorie Hertme, een gedeelte van de Stefanshof en gebouwen van de protestantse/hervormde/gereformeerde kerken in Borne?
Dat zijn toch gebouwen die gebouwd zijn om naasten en ons zelf te gerieven.
Herman — 20 okt 2021
Marvven. Je hebt je kennelijk niet verdiept in de materie. Ga eens een keer kijken bij het gebouw (lopend graag) en ga eens in gesprek met de omwonenden. Laat je niet leiden door emoties. Azelo lost dit giga probleem echt niet op. Zou zeggen doneer een flink bedrag aan de gemeente Borne zodat men ergens in deze gemeente paviljoens voor opvang kunnen plaatsen. Ik stel voor op een bouwrijp terrein op deBornse Maten.
Ps. Had eerder gereageerd dan had iedereen zijn verantwoordelijkheid kennen nemen en statushouders kunnen opvangen. De azc?s zitten vol met statushouders en grotendeels mensen uit veilige landen die de bedden bezet houden voor de ?echte? asielzoekers.
Marvven — 20 okt 2021
Eigenlijk is het gênante gedachte dat hier ruimte is, wellicht niet ideaal voor reguliere opvang, maar als nood zeker bruikbaar voor ontheemden die het geweld hebben kunnen ontvluchten. Maar waar naartoe? Een blijkbaar ongastvrij ver land. Geweigerd door omwonenden die zich kennelijk niet of moeilijk kunnen indenken hoe dat moet voelen. Hoezo wrang?
Michaela — 20 okt 2021
En nu maar hopen dat de gemeente bij haar besluit bljjft.

VVD Borne stelt kandidatenlijst vast

De leden van de VVD Borne hebben zaterdag 27 november de lijstvolgorde vastgesteld van de...
28-11-2021

Verhouding Almelo-Borne onder druk

Binnen een aantal weken zal de provincie een besluit nemen over het in gang zetten van de aanleg...
26-11-2021

Griffier Saskia Morsink stopt in Borne

11 Jaar lang was ze griffier bij de gemeente Borne. Binnenkort, om precies te zijn op 10...
23-11-2021

Raad behoudt bedenking bij zonnepark op...

Eigenlijk is iedereen wel content met de plannen voor een zonnepark op de vuilstortlocatie...
17-11-2021

Raad akkoord met nieuw contract Twence

De gemeenteraad besloot dinsdagavond om het nieuwe contract met Twence B.V. voor de verwerking...
16-11-2021

Mieke Visser lijsttrekker SP

De SP afdeling Borne heeft tijdens een algemene ledenvergadering Mieke Visser tot lijsttrekker...
16-11-2021