Migraine voorkomen in hoofdpijndossier
RAAD BIJNA UNANIEM ACHTER VOORSTEL MEER TIJD VOOR HERONTWIKKELING AZC TE NEMEN

Migraine voorkomen in hoofdpijndossier

Waar vorige week de messen geslepen waren en CDA en Borne-Nu hun ongenoegen richtten op wethouder Michel Kotteman (GB90), vanwege zijn handelen in het dossier azc en vervolgens de toorn als een boemerang terugkwam naar de eigen wethouders Martin Velten (Borne-Nu) en Arno Spekschoor (CDA) (zij hadden via de pers te kennen gegeven geen vertrouwen meer te hebben in de aanpak van Kotteman om tot herontwikkeling van het Maria Mediatrix-complex te komen), was dinsdagavond in de raadsvergadering alles weer pais en vree.
 

Eensgezind

Unaniem (bijna) schaarde de gemeenteraad zich achter het voorstel om meer tijd te nemen voor het zoeken naar een nieuwe invulling voor het terrein in Azelo, met behoud van een deel van de gebouwen. Bovendien bleek het college weer helemaal eensgezind en de gelederen gesloten te hebben. Volle kracht vooruit dus met de plannen, aan de slag met een nieuwe Nota van Uitgangspunten en voor de zomer mogelijk een uitgewerkt plan om iets geheel anders te gaan doen met het voormalige jongensinternaat, dat al voor zoveel ophef heeft gezorgd.
 

Gesputter

Er werd nog wel wat gesputterd. Een beetje een herhaling van zetten. Bo ter Braak (CDA) uitte kritiek op burgemeester Jan Pierik en Michel Kotteman, maar gaf ook aan te willen meewerken aan ‘het herstellen van het vertrouwen in het bestuur.’ Mike de Boer (GB90) herhaalde nog maar eens ‘onaangenaam verrast’ te zijn door het handelen van Spekschoor en Velten. “Pure stemmingmakerij”, zo betitelde hij het. Leo Graafhuis (VVD) gooide ook maar weer wat olie op het vuur door te twijfelen aan de geloofwaardigheid van de herboren ‘eensgezindheid’ van het college. Hij opperde zelfs een raadsenquête om ‘alle onduidelijkheden boven tafel te halen’. Een, voor Bornse begrippen, ongekend middel en daarvoor kreeg hij dan ook de handen niet op elkaar.
 

Amendementen

Maar overheersend sentiment was toch wel om het verleden het verleden te laten en er vooral samen de schouders onder te zetten. Jan de Vries (GrLi/PvdA- foto in tekst): “Je kan wel achterom blijven kijken, maar als we voortaan elke maand een update krijgen en open en transparant gaan werken, dan is dat precies wat we nodig hebben.” Er lagen nog twee amendementen op tafel, die wat meer inzoomden op het te vervolgen proces. De SP wilde eigenlijk geen harde datum waarvoor de uitgewerkte plannen op tafel dienen te liggen (in het raadsvoorstel 1 juli 2022) en de VVD dacht dat het goed was om afspraken te maken over een onmiddellijke wijziging van het bestemmingsplan en een lobby richting Provincie, om eventuele woningbouwplannen daar niet alsnog te zien sneuvelen. Maar voor beide amendementen was niet voldoende steun. Toezeggingen in die richting waren er al wel gedaan door wethouder Kotteman.
 

Proces

Zoals het er nu voorligt zal er in de eerste week van januari een Nota van Uitgangspunten door het college worden vastgesteld. Waar moeten de plannen aan gaan voldoen? Dat wordt dan direct openbaar gemaakt en met betrokkenen gedeeld. Omwonenden kunnen er tijdens een Politiek Beraad over meepraten. De projectontwikkelaars gaan daar vervolgens mee aan de slag en presenteren voor de zomer hun plannen, waar dan een keuze uit gemaakt kan worden. Mocht er helemaal geen goed plan liggen op dat moment, dan kan er overgegaan worden tot sloop van de gebouwen.
 

Frustratie Bert Oude Lansink

Zoals gezegd schaarde de gemeenteraad zich unaniem achter dit voorstel, met uitzondering van Bert Oude Lansink (CDA), die aangaf er allemaal geen vertrouwen in te hebben en zich ergerde aan ‘het Teflon-laagje van wethouder Kotteman, waardoor alles van hem af lijkt te glijden.” (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Paul Cohn — 22 dec 2021
Wat verschijne, wat verdwijne,
't hangt niet aan een los geval.
In ’t voorleden ligt het heden;
in het nu, wat worden zal.

Willem Bilderdijk, 1756 - 1831

Lichtgeel hesje — 22 dec 2021
Ofwel de Bornse politiek is niet meer of minder dan een afspiegeling van de landelijke politiek! We duwen elkaar eerst met de kop diep in de stront, zeggen geen enkel vertrouwen meer in elkaar en in een verdere samenwerking te hebben, en steken elkaar simpelweg een mes in de rug voor eigen eer en glorie, om dan vervolgens uit te komen op "we dronken een glas, we deden een plas, en alles blijft zoals het was"!! En nee, ik hoef geen uitnodiging voor een kop koffie of zo om mijn mening over deze gang van zaken nader toe te lichten. Ik steek namelijk geen tijd in hypocriete 'volksvertegenwoordigers'....
Hans van Hasselt — 22 dec 2021
Ondanks wanbeleid beloftes en foute stelling names. Heeft de raad een verstandig besluit genomen. Door het college wat extra tijd te geven voor het opstellen van een nota van uitgangspunten. Want vast houden aan sloop betekent een kapitaalvernietiging van ruim 2,5 miljoen en wie wil dat nu op zijn geweten hebben zo vlak voor de verkiezingen. Met uitzondering van de heer Ber Oude Lansink die liever 2,5miljoen over de bak gooit om te voorkomen dat er ooit nog asielzoekers gehuisvest zouden worden. Ik begrijpt niet waar de C in zijn CDA voor staat schande.
Lampje — 21 dec 2021
Er waren eens 3 eitjes. Allemaal even groot. Tot ze in een Teflonpan gebakken werden. Te triest voor woorden, vooral omdat ook Teflon onder PFAS valt.
Herman — 21 dec 2021
Henk, je slaat de spijker op zijn kop. Bij dit college moet je keiharde afspraken maken. Dit geeft hen vrij spel terwijl er hele duidelijke afspraken waren gemaakt door de Raad. Nu draaide de, op één raadslid na, hele raad weer naar de nukken van dit onbetrouwbare college.
Voor de ene tegenstemmer, die stond voor zijn eerdere uitspraken, alle lof.
Jammer dat de overigen de rug niet recht konden houden en mee zwalkten met het college welke tijdens de raadsvergadering ongeloofwaardig zogenaamd als één college sprak.
Henk — 21 dec 2021
Waarom geen harde afspraken, weer een vage datum wanneer e.e.a. afgewerkt zal worden, Teveel vluchtwegen voor een falend college!

Karin Scholten lijsttrekker GB90

Donderdag 20 januari is de kieslijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen voorgelegd aan,...
26-01-2022

GBA: ‘Vermoeden is alleen maar bevestigd’

“We zijn misleid en voor de gek gehouden”, dat is de reactie van...
25-01-2022

Arno Spekschoor wilde in oktober al ontslag nemen

In december liet wethouder Arno Spekschoor weten te stoppen als wethouder in Borne per 1 maart...
20-01-2022

Wob-stukken openbaar, toch veel onduidelijk

Als gevolg van het Wob-verzoek van Gemeenschapsbelangen (groot) Azelo is nu meer duidelijk over...
20-01-2022

Woeste gronden onder het azc

‘Het complex Maria Mediatrix is gelegen op voormalige woeste gronden’, staat te...
18-01-2022

D66 wil interpellatiedebat over financiën

Fractievoorzitter Ernst Janssen van D66 heeft onmiddellijk een interpellatiedebat aangevraagd,...
18-01-2022