Wob-stukken openbaar, toch veel onduidelijk
ALLE COMMUNICATIE TUSSEN COA EN GEMEENTE LIEP VIA JAN PIERIK

Wob-stukken openbaar, toch veel onduidelijk

Als gevolg van het Wob-verzoek van Gemeenschapsbelangen (groot) Azelo is nu meer duidelijk over wat zich precies heeft afgespeeld voorafgaand aan de openbare raadsvergadering van 28 september, waarin de gemeenteraad het voorstel om voor 300 Afghanen noodopvang toe te staan in het voormalige azc van tafel haalde. Door het opheffen van de geheimhouding op twee notities was al eerder bekend dat er op 24 augustus al een informeel verzoek van het COA is geweest om te onderzoeken of Borne ontvankelijk zou zijn voor een formeel verzoek om het azc opnieuw tijdelijk in gebruik te nemen. Het college stond daar positief tegenover, maar wilde ‘raadsbrede’ steun.
 

Eerste verkenning: ‘nee’

“Vanwege de gevoeligheden”, legt burgemeester Jan Pierik uit. “Een jaar eerder hadden we ervoor gekozen om eerst met de omwonenden te praten. Dat werd ons door de raad niet in dank afgenomen. Daarom nu eerst bij de raad.” Volgens Pierik was er een ‘hele ruime’ meerderheid in de raad voor de noodopvang, behalve ‘een grote oppositiepartij’ – lees VVD. “Dat was doorslaggevend. Het antwoord aan het COA was dus ‘nee, wij willen geen formeel verzoek’.” En zo zou het ook door Pierik zijn teruggekoppeld aan Jouri Kapteijns, bestuurder van het COA.
 

Formeel verzoek

Ook inmiddels bekend is dat er op 15 september toch dat formele verzoek kwam. “De route werd toen dat we eerst een raadsconsultatie op 20 september zouden houden. Als daar een duidelijk beeld uit zou komen, dan zouden we op 21 september het collegebesluit kunnen nemen en de zaken in gang zetten. Maar er kwam geen eenduidigheid. Er was nog steeds wel een meerderheid voor, maar er waren ook wel erg veel mitsen en maren.” En dus werd er wel een openbare raadsvergadering gepland op 28 september, waarvan het resultaat genoegzaam bekend is.
 

Nog een derde traject

Jan Pierik hecht eraan om te vertellen dat er nog een derde traject liep vanaf 24 augustus en dat was het verzoek aan alle gemeenten om te inventariseren wat de mogelijkheden voor huisvesting en opvang in de eigen gemeente zou zijn. “Dat proces verliep stroperig, omdat de regionale regietafels moeizaam op gang kwamen.” Uiteindelijk lag er op 14 september een memo waarin werd aangegeven dat Borne zich keurig houdt aan de taakstelling voor het huisvesten van statushouders en dat er beperkte mogelijkheden zijn voor opvang in de gemeente. Borne zou in ieder geval daarvoor geen initiatief nemen.

 

COA werd verzocht te wachten met formeel verzoek

Om ‘het niet te verwarrend te maken’ is op 8 september aan het COA gevraagd om te wachten met een eventueel formeel verzoek te sturen tot na 15 september, ‘in verband met een persgesprek over het memo op 15 september’. In de aangeleverde tijdlijn staat dat er in het persgesprek ‘uitgebreid is stilgestaan bij het memo’. Echter heeft dit persgesprek nooit plaatsgevonden. Het werd een dag daarvoor zonder opgave van reden geannuleerd.
 

Communicatie tussen Jan Pierik en Joeri Kapteijns niet openbaar

En zo blijven er toch wel meer vraagtekens bestaan. Misschien wel de belangrijkste daarvan is of en wanneer een ‘vermoeden’ dat er een formele brief zou komen is veranderd in een ‘zekerheid’. Op basis waarvan was dat vermoeden zo sterk, dat er al voor 15 september zaken in gang gezet werden? Grote probleem daarbij is dat alle communicatie met het COA uitsluitend is verlopen tussen burgemeester Jan Pierik en Joeri Kapteijns van het COA, via app en telefonisch. En die berichten zijn niet vrijgegeven. Gevraagd naar de reden daarvoor zegt Pierik het niet precies te weten, maar het ambtelijke juridische advies te volgen. “Persoonlijk heb ik er geen moeite mee als het in de openbaarheid zou komen.”
 

Het college vindt dat men nu open en transparant is geweest en ‘naar eer en geweten’ zo zorgvuldig mogelijk gehandeld heeft, ondanks de turbulentie die er op dat moment rondom de crisis in de asielopvang ontstond.
 

Vertrouwen

Of de indiener van het Wob-verzoek daar ook zo over denkt is de vraag. Jan Pierik: “Je kunt erin lezen wat je erin wil lezen.” En wethouder Michel Kotteman realistisch: “Qua vertrouwen staan we gewoon met 6 – 0 achter.”

 

Wim Jansen van het GBA laat weten dat nog niet alle bestuursleden de kans hebben gehad om de veelheid aan documenten te lezen. “We vergaderen volgende week maandag. Persoonlijk heb ik wel de indruk dat wat we nu gekregen hebben in lijn is met de stukken die al eerder openbaar werden.” Maar een formele reactie uit Azelo laat nog even op zich wachten. (AJ)

 

Foto boven © Dirk de Graaf

 

(De afbeelding in de tekst is een tijdlijn met kennis tot en met 17 januari. In groter formaat HIER als PDF te downloaden)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Ron Hartman — 21 jan 2022
@Frits: Wel niet, misschien, een beetje, politiek a la carte, zonder deugdelijk beleid eronder? .... Meningen, emotie, inhoudelijk vakonbekwaam, getinte voorleggers, geheime agenda's, visieloos t/m populistisch??
De bestemming en de toekomstige geluidslast voldoen niet op die plek voor massieve of massale bouw met permanente woonvergunningen. De buurt wil geen groepswonen (zoals oa een AZC, woonvormen of leger des heils oid) meer na alle jarenlange medewerking en harde toezeggingen sinds langere tijd. De geluidswetgeving laat het straks (incl. geluid van de Vloedbeldweg enkele jaren na ingebruikname) niet toe.
Wel/niet? Lees ook het historisch verhaal zoals:

https://www.borneboeit.nl/index.php?id=105828&searchstr=sloop+AZC
Herman — 21 jan 2022
Pierik heeft de brief per mail al op de 15e ontvangen van het COA. De hard copy kwam binnen op de 16e volgens de stukken.
Het vreemde is dat Pierik aan Kapteijn van het COA vraagt de brief niet eerder dan de 16e te sturen. Vreemd!! Pierik regisseerde hier dus de boel en bepaalde. Hij heeft dus zeker kennis van zaken gehad. Wat kan hier de reden voor zijn?
Juist dat deel is niet openbaar gemaakt. Waarom niet?
Louis van Rasten — 21 jan 2022
@Frits, het is inderdaad zo dat die Pierik (PvdA) steken heeft laten vallen. Dat is één ding wat zeker is.
Frits — 21 jan 2022
Beste Ron Hartman, heb nog even naar beneden gescrold. Er is helemaal geen onvoorwaardelijk sloopbesluit genomen. Er is ook nooit beloofd dat er gesloopt gaat worden. Als er betere alternatieven zijn dan gaan die voor. Wat wel echt zwart op wit beloofd is: geen azc meer als coa eenmaal in 2019 vertrokken is. Als we terugkijken dan zijn de asielzoekers niet teruggekomen. De gemeenteraad heeft wat dat betreft de rug recht gehouden. Het college is andere koek. College met Pierik voorop, heeft twee of drie keer opnieuw met sluwe trucs geprobeerd om coa weer binnen te krijgen. Dat is niet gelukt en nu staat hij blijkbaar persoonlijk aan het hoofd van een spectaculair doofpot project. Zo groot zie je ze niet vaak. En die Spekschoor is evenmin te vertrouwen. Dat is echt geen nette man. Die steekt de ene na de andere dolk in de ruggen van ambtenaren en van zijn collega’s. Denk dat er nog een beerput opengaat als dit college eenmaal weg is. Zo gaat het altijd.
Louis van Rasten — 21 jan 2022
@Ron Hartman, de omwonenden zijn in het verleden meerdere keren beloofd dat Mediatrix niet meer als AZC dienst zou gaan doen. Deze belofte echter werd keer op keer met voeten betreden en het centrum werd alom weer tot AZC omgedoopt. Vanwege dit feit en omdat deze kwestie uitermate gevoelig ligt besloten de heren politici er maar om heen te draaien. Een dergelijk politiek gekonkel is echter uitermate kwalijk voor het democratische proces. Uiteindelijk, terecht en onder druk heeft men er dan ook voor besloten om er geen AZC meer van te maken.
Ron Hartman — 21 jan 2022
@van Rasten: Zo werkt Democratie meestal niet. 1 keer per 4 jaar mag U symbolisch??? meepraten (en natuurlijk iets meer gedurende 4 jaar als U lid bent van een partij, maar ook dan ??). De 19 Raadsleden zijn verder gehouden om 4 jaar lang gewoon een stem uit te brengen. evt. vanuit half slapende toestand en volstrekt niet goed gedocumenteerd of slechts snel een mening gevormd die de kiezers wel zal aanspreken. (uiteraard de goeien daargelaten, die EN hun kiezers en fatsoenlijk bestuur in gedachten hebben). De stemming over de sloop is voorafgegaan door langdurig en intensief overleg (best bijzonder) en het besluit werd dus zg na ampele overwegingen, uiteindelijk genomen. Klaar, Punt uit en wel gelijk gaan overleggen natuurlijk wat te doen als er noodopvang gevraagd wordt bij onverwachte vluchtelingenstroom. Niets van dat alles; het gedoe van projectontwikkelaars die zekerheid gingen shoppen, kreeg voorrang boven alles. Oons kent oons immers? Spekschoor was daar nog niet zo mee besmet?
Louis van Rasten — 21 jan 2022
@Paul Cohn, het College voor de Rechten van de Mens onderschrijft ook dat menig besluitvorming op democratische wijze tot stand dient te komen dus in goed overleg met de burgers. Dat is hier niet gebeurd: door hypocriet gekronkel en om de hete brij heen draaiend probeerde men op een zeer achterbakse manier de opvang van asielzoekers door te drukken daarbij wetende dat de omwonenden/burgers dit absoluut niet wilden.
Ron Hartman — 21 jan 2022
Ieder schijnt te vergeten dat het besluit tot sloop genomen werd en de extreem hoge kosten van leegstandsbewoning snel moesten worden beeindigd.
Een mooie woeste ondergrond had tijdens de plannenmakerij die soms heel lang kan duren, kunnen dienen voor verplaatsbare woonunits die beheerd en verplaatst worden in de EU, door de genie.
Gelijktijdig met de ingebruikname van Vliegveld Twente, had natuurlijk het sportcentrum ook een noodvoorziening moeten worden. Nu staat haast ieder met lege en soms gebalde handen. Gaat U rustig slapen; uw regering en haar ambtenaren waken.
Frits — 20 jan 2022
Grappige man die Pierik. Hij volgt nu ineens ‘ambtelijke adviezen’ op. Iedereen schrikt nu: dat doet ie anders nooit! Hehe, nee, maar nu komt hem dat advies ineens heel goed uit. Alsof het college niet heel bedreven is in het negeren van adviezen. Vandaag niet hoor, nu luisteren ze goed naar een paar bange ambtenaren die ook wel weten wat er van hun gevraagd wordt.
Paul Cohn — 20 jan 2022
Het blijft beschamend dat van bijna 200 landen die de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens onderschrijven een klein aantal inwoners van één der kleinste landen ter wereld meent Artikel !3.1 van de Universele Verklaring van de Rechten van de mens te moeten passeren.
www.verenigdvoordemensenrechten.nl/what-are-human-rights/universal-declaration-of-human-rights/articles-11-20.html
Louis van Rasten — 20 jan 2022
Uit dit verhaal is maar weer eens al te duidelijk naar voren gekomen dat men hoe dan ook de opvang van asielzoekers in het AZC op een buitengewoon schandelijke manier probeerde door te drukken buiten medeweten van de omwonenden/burgers van Borne om. Wat een buitengewoon hypocriete vertoning!!
Hans — 20 jan 2022
Citaat: "Gevraagd naar de reden daarvoor zegt Pierik het niet precies te weten, maar het ambtelijke juridische advies te volgen".
Er voor het gemak vanuit gaande dat een burgemeester ook niet alles kan weten (sic!) en dus min of meer blind moet afgaan hetgeen het ambtelijk apparaat hem influistert, kan dat m.i. maar twee dingen betekenen. Het ambtelijk apparaat weet wel van de hoed en de rand en wil Pierik uit de wind houden, òf het ambtelijk apparaat heeft geen idee waar ze het over heeft. Beide opties zeer kwalijk.
Lichtgeel hesje — 20 jan 2022
Sms’jes en WhatsApp-berichten op zowel zakelijke als privételefoons van bestuurders en ambtenaren vallen onder de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), als deze in het kader van het werk zijn verstuurd, aldus de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 20 maart 2019. Er zijn dus vraagtekens te zetten bij het ambtelijke juridische advies wat hierover gegeven is. De openheid en transparantie, alsmede het naar eer en geweten te hebben gehandeld waar de Burgervader het over heeft in dit artikel, valt dus wel degelijk te betwijfelen. De Burgervader is dan ook volledig vrij om deze informatie alsnog volledig openbaar te maken, zoals hij zelf ook aangeeft, en het ambtelijk advies naast zich neer te leggen, ervan uitgaande dat het hier niet om persoonlijke beleidsopvattingen gaat, wat ook vreemd zou zijn. Het niet "spontaan" voldoen hieraan leidt dan ook alleen maar tot meer vraagtekens over de hele gang van zaken tot nu toe,.....

Valse start formatieproces

Zoals eerder vandaag gemeld denkt informateur Joop Wikkerink dat een coalitie van GB90,...
24-05-2022

Informateur: GB90, GrLi/PvdA en VVD

Na een heleboel gesprekken en sessies met de raadsfracties komt informateur Joop Wikkerink tot...
24-05-2022

Herontwikkeling azc volgens planning door

Volgende week maandag moeten de vier initiatiefnemers, die wel iets zien in de herontwikkeling...
18-05-2022

Hoe staat het met de coalitievorming?

De verkiezingen zijn inmiddels bijna twee maanden geleden, maar vanuit het gemeentehuis blijft...
13-05-2022

Flexwonen op locatie Ridderspoortje...

Het plan om een aantal tijdelijke woningen te bouwen op de locatie van het Ridderspoortje aan de...
10-05-2022

Regeling Energietoeslag bekend

Vanaf maandag 9 mei kunnen Bornse huishoudens met een laag inkomen de eenmalige Energietoeslag...
06-05-2022