Informateur Wikkerink mag door met proces
OUD ZEER BLIJFT OUD ZEER, VIZIER OP DE TOEKOMST

Informateur Wikkerink mag door met proces

Alle lof dinsdagavond voor informateur Joop Wikkerink en alle vertrouwen in een succesvol vervolg onder zijn leiding om tot een formatie te komen. Uit zijn verslag van de gesprekken die hij met alle fracties heeft gevoerd blijkt volgens hem de wil om de nieuwe raad niet te belasten met het verleden. Er zijn veel positieve ideeën, er is nieuw elan en de wens om er samen wat van te maken. Grote verschillen en breekpunten zijn er eigenlijk niet, maar oud zeer werpt een schaduw over het proces en de recente scheuring binnen het CDA, waarbij Bert Oude Lansink besloot zelfstandig verder te gaan, zet alles weer in een nieuw daglicht.
 

Pijnpunten

Wikkerink stelde voor om eerst eens over de pijnpunten uit het verleden te praten, ‘informeel en met de benen op tafel’ en mogelijk een extra ronde gesprekken over de nieuwe situatie met betrekking tot de zetel van Bert Oude Lansink. Daarna te bekijken hoe men met elkaar wil samenwerken, te inventariseren wat de grootste uitdagingen en onderwerpen zijn in de komende raadsperiode en vervolgens te kijken wat voor soort wethouders daar dan bij passen en welke coalitie.
 

Excuses Borne-Nu

Hij vond eigenlijk ook dat men wat directer zou moeten communiceren naar elkaar en ergernissen ook maar gewoon direct te benoemen, zonder op de persoon te spelen. Hij had veel ‘pijn en gedoe’ geproefd. Maar uitpraten – en dan met name van wat er rondom het azc heeft gespeeld – komt er niet meer van. Het CDA was al met excuses gekomen over het feit dat het agendapunt indertijd direct van de agenda werd gehaald en als laatste deed ook Borne-Nu een knieval. Henk van den Berg (toch weer fractievoorzitter): “Het verdiende niet de schoonheidsprijs. Bij deze namens onze fractie de excuses. We hopen hiermee de angel eruit gehaald te hebben. We moeten verder.” Of het allemaal helpt is de vraag, want ook Wikkerink constateerde dat ‘iedereen het recht heeft op zijn eigen versie van de waarheid.’

 

Kwestie Oude Lansink
En dan de kwestie Oude Lansink. Behoefte aan ‘duidingsgesprekken’ was er niet, maar er waren wel zorgen. Leo Graafhuis (VVD) vermoedde een mogelijke aansluiting van het afvallige CDA-raadslid bij Borne-Nu. “Dat legt een hypotheek op het proces.” Henk van den Berg daarop: “Het staat iedereen vrij om bij Borne-Nu te solliciteren.” En daar wilde hij het maar bij laten.
 

Overheersend is echter de wens om vooral met goede moed en met betere onderlinge verhoudingen de nieuwe raadsperiode in te gaan. Aan Wikkerink de schone taak om dat als uitgangspunt te nemen en de wijze raad van Normaal ter harte te laten nemen: Ut wordt tied daw weer es goat dansen! (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Freek — 13 apr 2022
En weer blijkt dat het meer kapot maakt dan je lief is.
Ron Hartman — 13 apr 2022
Grappig of verdrietig dat het sportbedrijf waargemaakt moet worden en sorry zeggen dan kennelijk voldoende is om weer mee te mogen spelen. Enorme investeringen die versneld afgeschreven bij de beoogde privatisering, de gemeente Borne de art. 12 status zullen of kunnen geven. Dat maakt een fusie des te makkelijker?
Lichtgeel hesje — 13 apr 2022
Uit de 2e zin in het artikel blijkt maar weer eens overduidelijk dat het lerend vermogen cq enige zelfreflectie over het eigen persoonlijke functioneren in de afgelopen raadsperiode van de zittende garde nihil is, ofwel we dronken een glas, we deden een plas, en alles blijft zoals het was, onder het mom van we zeggen sorry en hiermee is de kous af. De lokale politiek in Borne begint dan ook steeds meer Haagse trekken te voorkomen, wat niet bepaald bevorderlijk is voor het (broodnodige) vertrouwen van het "stemvee" in de lokale politiek......

Borne start met was- en strijkservice

In navolging van meerdere Twentse gemeenten krijgt ook Borne een was- en strijkservice. Met deze...
30-06-2022

Nieuw zeer in de gemeenteraad

Na de verkiezingen waren alle partijen eensgezind in het voornemen om voortaan beter met elkaar...
23-06-2022

Subsidie voor afkoppelen regenwater

Gemeente Borne wil inwoners stimuleren om regenwater af te koppelen van het riool en stelt...
23-06-2022

Flink meer lucht in de begroting

Het financieel perspectief voor de gemeente Borne ziet er een stuk rooskleuriger uit dan de...
22-06-2022

Hoe zat het CDA in het formatieproces?

Bo ter Braak is aan de ene kant wel blij dat ook het CDA haar verhaal kan doen. “Dat...
20-06-2022

Frustratie en boosheid bij GB90 en GrLi/PvdA

Vijf dagen na de verrassende move van VVD, CDA en Borne-Nu om dwars op het lopende...
19-06-2022