Donkere wolken boven Borne
INFLATIE ZORGT VOOR UITZETTING KOSTEN EN DUURDERE PROJECTEN

Donkere wolken boven Borne

De politiek timmert op dit moment aan een raadsprogramma en nieuwe coalitie. Om dat niet volledig te laten verzanden in irreëel wensdenken wordt er vanuit de gemeenteraad al langer gevraagd om aan te geven welke ruimte er nu is voor eventueel nieuw beleid. Het antwoord is: geen.
 

De stelpost ‘beleidsontwikkeling’ was al gesneuveld en zou vanaf 2025 weer worden opgebouwd met twee ton per jaar, maar door dat plan kan nu ook een streep. “Er is nog steeds sprake van een sluitende meerjarenbegroting, maar er tekenen zich wel donkere wolken af. De sterk toenemende inflatie zorgt voor een uitzetting van de kosten, zowel voor de lopende begroting als ook voor de verschillende projecten”, laat burgemeester Jan Pierik, in de hoedanigheid van tijdelijk portefeuillehouder Financiën, weten.
 

Grote projecten

De verwachting is dat de nog aan te besteden grote projecten zo’n 20 procent duurder zullen uitvallen. De grootste daarvan zijn de school in de Bornsche Maten, ’t Wooldrik en het Huis van Borne. In totaal een projectportefeuille die nu voor 39 miljoen in de boeken staat. Een stijging van 20 procent betekent dat er voor €7,8 miljoen aan aanvullend krediet benodigd is.
 

Door allerlei externe ontwikkelingen, onder andere de oorlog in Oekraïne, is de inflatie de afgelopen maanden tot recordhoogten gestegen. Ook wordt bij veel contracten een zogenaamde Oekraïne bepaling opgenomen die de prijsrisico’s bij de opdrachtgever neerlegt. Voor een deel zal de kostenstijging achteraf worden gecompenseerd door het Rijk via het accres in het gemeentefonds, is de verwachting.
 

Oud voor nieuw

Als de nieuwe raad iets wil met nieuw beleid, dan zal er eerst gekeken moeten worden wat er van het huidige beleid dan geschrapt moet worden. Want anders is er simpelweg geen geld voor de mooie nieuwe plannen. Maar waar op bezuinigd kan gaan worden, staat natuurlijk in geen enkel verkiezingsprogramma. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Mark — 05 mei 2022
Goeie tips, Marion.

In de Tubantia wordt een ambtenaar aangehaald die aangeeft dat men niet had verwacht dat er zoveel jonge mensen in de BM zouden komen wonen.

If you pay peanuts, you get monkeys.

Burgers betalen dan de rekening van slechte kwaliteit bestuurders en ambtenaren.
Marion — 29 apr 2022
Tip: huur ruimte bij gemeentehuis Hengelo. Hoorde dat daar plek over was omdat veel ambtenaren thuis werken.

Tip: huur Rabobank in Borne. Kan opleidingsinstituut naar Kulturhus!
Ron Hartman — 29 apr 2022
Megalomane projecten kosten de bevolking 'altijd' teveel. Beachvolleybal in de winter en verwarmd? De hallen moeten niet perse vernieuwd, maar een zeer beperkt aantal luxepaardjes wil dat. Dat mag veel (energie) kosten. De school en het zwembad kunnen ook zonder die nieuwe hallen gebouwd worden en rekening houdend met duurzame energieschaarste en hoge prijzen. Zo 'moeten' er niet perse zonnepanelen op een lichte constructie, maar die huidige constructie kan wel eenvoudig extreem zwaar worden geisoleerd. Oh ja; in de winter als de hallen intensief gebruikt worden, doet de isolatie het altijd; de zon doet het dan maar heel beperkt. Het gas en warmtenet is dan niet aan te sjouwen.
Hans van Hasselt — 29 apr 2022
Onmiddellijk stoppen met het Huis van Borne, het gemeentehuis kan ondanks dat het misschien niet helemaal aan de toekomstige eisen voldoet nog best een aantal jaren mee. Sportpark 't Wooldrik is waarschijnlijk al in een vergevorderd stadium. Dan zou afblazen, van een deel van het project, ons veel geld gaan kosten. Echter voortgaan op deze weg levert ook grote financiele problemen op. De verwachte BTW compensatie van enkele miljoenen zal waarschijnlijk niet gehaald worden. De bouw moet voor 1 januari 2024 gereed zijn voor de BTW compensatie. Nu lopen we al twee maanden achter. Tel daarbij op dat er een tekort aan personeel is wat het werk moet uitvoeren. De wereld wijde logistieke keten verstoord is door Corona en de oorlog in Oekraine. Het gevolg een tekort aan materialen. De kosten overschrijding en het missen van de btw compensatie slaat een gat in de begroting, hiervoor zal de Bornse burger diep in de buidel moeten tasten. of we stevenen af op een artikel 12 gemeente.
Lichtgeel hesje — 29 apr 2022
In een regionale krant van donderdag 21/4/22 staat bij monde van een Wethouder dat de kosten voor 't wooldrik naar verwachting stijgen met 3 tot 6% i.p.v. 1-2 %. Uitgaande van de genoemde 20% blijft er dus buiten 't wooldrik een stijging over van 17 tot 14%. Uitgaande van het artikel in BB komt dit bijna geheel op het conto van een school en het huis van borne. Waar blijven de scherpzinnige vragen hierover vanuit de Raad, of gaan we (evenals de vorige Raad) weer voor de zoveelste keer gladjes mee met een (onvolledig) tijdelijk overgangscollege???
Ron Hartman — 28 apr 2022
Halve praatjes vullen geen gaatjes. Aanvullend crediet krijgen is geen probleem. Wat WEL een probleem is, is dat rente en aflossing van dat aanvullende crediet, jaarlijk opgebracht moet worden, terwijl nu al de inkomsten lager zijn dan de uitgaven. Nog meer verlies dus. Vergeten wordt dat niet alleen de inflatie bij de gemeente vreet, maar zeker bij de middeninkomens het vet weghaalt en de lagere inkomens een steeds kleinere kar boodschappen geeft. Belangrijkste wat verzwegen wordt: de scherp stijgende energiekosten in de net niet helemaal goed geisoleerde en warmteterugwinnende pronkparels van enkelen. Dat zijn: het gouden sportpaleis en het dorpshuus. Alles opnieuw terug naar de tekentafel!
Lichtgeel hesje — 28 apr 2022
De huidige inflatiecijfers liggen rond de 12-13 procent. In dit artikel wordt aangegeven dat de verwachting is dat de nog aan te besteden projecten 20 procent hoger zullen uitvallen, ofwel een verschil van 7-8 procent. Wat is de onderbouwing voor de genoemde 20 procent, of beschikt de gemeente Borne over een glazen bol???
Anne — 28 apr 2022
Logisch dat er bezuinigd moet worden.
Maar dan wl zoals in ieder huishouden; de tering naar de nering zetten. Iedere burger kan niet aan de buurman vragen of die voor hem een keer de boodschappen betaalt. Dus de gemeente moet niet met een smoes het lef hebben de gemeentelijke belastingen op te schroeven. Wat ze daar mee ophalen moet er via de bijstand weer dubbel uit!

Scholen moeten er komen, maar dat Huis van Borne kan wel even wachten. De ambtenarij heeft nog een dak boven het hoofd. Smoesjes van hoognodig onderhoud is nu onacceptabel. Als je weet dat je nieuw gaat bouwen, dan is onderhoud even minder belangrijk.
De portemonnee zoveel mogelijk op orde houden is nu belangrijker dan ambitieuze verkiezingsprogramma's willen doordrukken.
Henry — 28 apr 2022
De knoppen van de WOZ worden al weer opgepoetst?

Borne start met was- en strijkservice

In navolging van meerdere Twentse gemeenten krijgt ook Borne een was- en strijkservice. Met deze...
30-06-2022

Nieuw zeer in de gemeenteraad

Na de verkiezingen waren alle partijen eensgezind in het voornemen om voortaan beter met elkaar...
23-06-2022

Subsidie voor afkoppelen regenwater

Gemeente Borne wil inwoners stimuleren om regenwater af te koppelen van het riool en stelt...
23-06-2022

Flink meer lucht in de begroting

Het financieel perspectief voor de gemeente Borne ziet er een stuk rooskleuriger uit dan de...
22-06-2022

Hoe zat het CDA in het formatieproces?

Bo ter Braak is aan de ene kant wel blij dat ook het CDA haar verhaal kan doen. “Dat...
20-06-2022

Frustratie en boosheid bij GB90 en GrLi/PvdA

Vijf dagen na de verrassende move van VVD, CDA en Borne-Nu om dwars op het lopende...
19-06-2022