Regeling Energietoeslag bekend
AANVRAGEN KAN VANAF 9 MEI

Regeling Energietoeslag bekend

Vanaf maandag 9 mei kunnen Bornse huishoudens met een laag inkomen de eenmalige Energietoeslag van € 800 aanvragen. Alle huishoudens met een laag inkomen die bekend zijn bij de gemeente Borne, krijgen het bedrag (of het resterende deel daarvan) automatisch overgemaakt. Overige huishoudens met een laag inkomen, kunnen de energietoeslag aanvragen via de uitvoeringsorganisatie: www.hengelo.nl/energietoeslag.
 

Huishoudens met een bijstandsuitkering of individuele inkomenstoeslag 

Begin april ontvingen huishoudens met een bijstandsuitkering of individuele inkomenstoeslag al een eerste betaling van € 500. Omdat deze groep bekend is bij de gemeente, hoeven zij geen aanvraag in te dienen. Zij krijgen het restbedrag van € 300 automatisch overgemaakt.
 

Huishoudens met een laag inkomen die bekend zijn bij de gemeente 

Ook andere huishoudens met een laag inkomen die bij de gemeente bekend zijn, krijgen de Energietoeslag van € 800 overgemaakt. De gemeente maakt het geld binnenkort automatisch over op het rekeningnummer dat bekend is bij de gemeente. Het gaat om huishoudens die in 2022:

  • een uitkering ontvangen op grond van de IOAW en IOAZ; 

  • bijzondere bijstand (inclusief individuele inkomenstoeslag) ontvangen; 

  • een uitkering Bbz-levensonderhoud ontvangen; 

  • een vergoeding ontvangen in het kader van het minimabeleid of 

  • huishoudens die algemene bijstand ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank op 
grond van artikel 47a van de Participatiewet.

Huishoudens die tot een van deze groepen behoren en die op 1 juni 2022 nog geen toeslag hebben ontvangen, kunnen vanaf die datum zelf een toeslag aanvragen.

 

Overige huishoudens met een laag inkomen

De overige huishoudens met een laag inkomen, kunnen de € 800 vanaf 9 mei zelf aanvragen via www.hengelo.nl/energietoeslag. Aanvragen is mogelijk tot en met 31 december 2022. Bij de toekenning wordt niet gekeken naar het vermogen van mensen. Zo tellen spaargeld of aandelen) niet mee. Ook hoeven huishoudens niet aan te tonen dat hun energierekening daadwerkelijk sterk is gestegen.
 

De volgende huishoudens komen in aanmerking voor de Energietoeslag:

 

Uitzonderingen

De Energietoeslag geldt niet voor jongeren onder de 21, die geen bijzondere bijstand ontvangen voor het voeren van een zelfstandig huishouden en voor jongeren onder de 27 die aanspraak maken op studiefinanciering. Ook mensen die in een inrichting verblijven en huishoudens die in de basisregistratie zijn ingeschreven met een briefadres, kunnen geen Energietoeslag aanvragen. .

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina

Valse start formatieproces

Zoals eerder vandaag gemeld denkt informateur Joop Wikkerink dat een coalitie van GB90,...
24-05-2022

Informateur: GB90, GrLi/PvdA en VVD

Na een heleboel gesprekken en sessies met de raadsfracties komt informateur Joop Wikkerink tot...
24-05-2022

Herontwikkeling azc volgens planning door

Volgende week maandag moeten de vier initiatiefnemers, die wel iets zien in de herontwikkeling...
18-05-2022

Hoe staat het met de coalitievorming?

De verkiezingen zijn inmiddels bijna twee maanden geleden, maar vanuit het gemeentehuis blijft...
13-05-2022

Flexwonen op locatie Ridderspoortje...

Het plan om een aantal tijdelijke woningen te bouwen op de locatie van het Ridderspoortje aan de...
10-05-2022

Het showrijden gaat erin als koek

Het was in 2018 dat de tweejaarlijkse autotoertocht voor cliënten van Aveleijn voor de...
30-04-2022