Flexwonen op locatie Ridderspoortje discussiepunt binnen gemeentehuis
COLLEGE WIJKT AF VAN AMBTELIJK ADVIES VANWEGE ‘ACUTE WONINGNOOD’

Flexwonen op locatie Ridderspoortje discussiepunt binnen gemeentehuis

Het plan om een aantal tijdelijke woningen te bouwen op de locatie van het Ridderspoortje aan de Azelosestraat en de grond daarvoor ‘zo gunstig mogelijk’ aan Welbions ter beschikking te stellen, deed hier en daar de wenkbrauwen fronsen. Het plan kwam voor omwonenden en gemeenteraad uit de lucht vallen en bleek ook door het college tegen het ambtelijk advies in besloten te zijn. Voor de zomer nog zou er een uitgewerkt plan moeten liggen, omdat ‘op korte termijn actie nodig is vanwege de acute woningnood’.
 

Vragen GB90

GB90 stelde er vragen over en wilde onder andere weten of er met de buurt was gesproken en de consequenties wel goed doordacht waren. Uit de beantwoording van de vragen van Roelof-Jan Naaktgeboren (GB90) blijkt dat het college nog niet met de omwonenden heeft gesproken, zich wel realiseert dat het voornemen impact heeft in de buurt en op de naastgelegen Jan Ligthart-school, maar de behoefte aan woningen voor starters, statushouders en spoedzoekers heeft laten prevaleren. Zodra er een uitgewerkt plan is zal Welbions, in samenwerking met de gemeente, een ‘informatietraject’ starten.
 

Ambtelijk was men van mening dat de locatie van ’t Ridderspoortje niet het meest geschikt was voor de tijdelijke woningen, vanwege belemmeringen voor de gebiedsontwikkeling ter plaatste, en bovendien dat het ‘om niet beschikbaar stellen’ van de grond beter kon worden omgezet in een erfpachtconstructie. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Lichtgeel hesje — 13 mei 2022
Neem aan (bij instemming door de nieuwe Raad) dat door het college wel de juiste procedure wordt gevolgd, waaronder exploitatieplan, wabo-besluit en de mogelijkheid voor het indienen van zienswijzen door belanghebbenden, en dat hier geen dictatoriale besluitvorming ala den haag plaatsvindt (hoewel het artikel in de regionale krant de indruk wekt dat alles al is voorgekookt en in kannen en kruiken is). Zou overigens nog wel graag een college-uitspraak zien over de lokale stikstofuitstoot bij dit bouwproject, met het oog op het verlenen van een vergunning voor de bouw....
José — 13 mei 2022
In de Twentsche Courant Tubantia lees ik in een artikel over de flexwoningen dat er geen tijd was om de omwonenden in te lichten. Als B&W dat al niet kan regelen, wat kan ik dan nog verwachten. Een brief schrijven en verspreiden in de buurt moet binnen een dag te doen zijn, lijkt me.
Verder zal onderzocht moeten worden, zo staat te lezen, of en evt. hoeveel overlast toekomstige (flex)bewoners zullen ondervinden van de speelplaats in hun achtertuin. Daar kunnen omwonenden vast wel iets over zeggen. Kom maar langs.
De hele gang van zaken rondom deze kwesrtie getuigt niet van professioneel handelen. Het valt me op dat er vaker achteraf iets onderzocht moet worden door de gemeente. Zoiets als: als het kalf verdronken is . . .
Hans van Hasselt — 12 mei 2022
Noodzaak van flexwoningen zo groot dat er geen tijd was om de omwonende te informeren als dus B&W van Borne. Zo'n reactie getuigd van gebrek aan historische kennis, inzicht en visie van het Borns college
Ron Hartman — 12 mei 2022
Grondpolitiek en wonen zijn de meest netwerk-fraude gevoelige dossiers. Het is idd van de gekke dat Naaktgeboren van GB90 vragen stelt over dat onderwerp, waar de wethouder van GB90 die zelfs vergaderingen van GB90 volgt (dualisme bestaat hier niet) alle antwoorden heeft en veelal ook verantwoordelijk is.
Louis van Rasten — 12 mei 2022
@Johan V , helemaal mee eens! Voor ouderen en Nederlanders die vele jaren op de wachtlijst staan voor een sociale huurwoning wordt niets gedaan maar voor statushouders is alles mogelijk.
Lichtgeel hesje — 12 mei 2022
Even reagerend op de positie van GB90 in dit verhaal: Er zit een Wethouder van deze partij in zowel het oude als het "overgangs-' college. Aangezien het principebesluit over flexwonen uit naam van het college is gecommuniceerd, betekent dit dat ofwel de wethouder zijn eigen partijleden niet (vooraf) heeft geïnformeerd, ofwel wordt er hier nu een act door GB90 met het stellen van vragen voor de buhne opgevoerd. Beide verdienen in ieder geval niet de schoonheidsprijs..
Johan V — 12 mei 2022
Beste gemeente, een ezel stoot zich in het algemeen geen 2 keer aan de zelfde steen.
25 jaar zijn en het huis uit willen kan in borne niet als Nederlander maar als statushouder kan alles.
Het moet ook eens ophouden met de vriendjespolitiek, doe eens wat voor de jeugd en zeker voor de ouderen.
Als de ouderen kleiner kunnen wonen komt er plaats voor onze jeugd.
Dat is toch geen hogere wiskunde?

Maar het lijkt dat er andere belangen spelen en dat voelt niet goed.
Weer iets bekokstoofd zonder ook maar iemand of iets in te lichten.
Ik vind dat raar en niet zuiver.
Gb90 maak u hard voor een eerlijk beleid en de bornenaren.
De hebben veel mensen op jullie gestemd en u heeft hun vertrouwen.
Laat u niet door de gemeente buitenspel zetten.
Genoeg is genoeg.
Michaela — 12 mei 2022
De wijk heeft behoefte aan seniorenwoningen! Oudere bewoners kunnen dan eindelijk verhuizen en zo komt er ruimte in de hele keten. Onze huizen laten devalueren omdat de gemeente in de maag zit met statushouders is ronduit een slecht idee! Wordt ook fijn wonen voor statushouders in een wijk waar ze bijvoorbaat al niet welkom zijn (mild uitgedrukt).
Ron Hartman — 12 mei 2022
Tja Cor, het is een lastig dossier die flexwoningen. Ik heb geen goeie herinneringen aan de (onder)handelingen destijds, waarin ik fraaie plannen met een tijdelijk karakter en overgang naar een zelf zorgcentrum voorstelde. Eigenlijk is op dit moment de optie om een plek in de Bornse Maten aan te wijzen of de plek van de beoogde beach-hal, in te vullen met flexwoningen. Dan heeft ieder een deel in dit flex gebeuren? De Azelosestraat tot Olthof zal moeite genoeg hebben om zonder flexwoningen, een aantrekkelijke wijk te blijven. Daar zal de nieuwe wijk zoals bedoeld in de eerdere gedachten, een positieve rol in spelen. Nu de maten maar eens een deel van samenleven.
Cor Woudstra — 11 mei 2022
We hebben wel op korte termijn wel flex woningen nodig.
Maar voor je met plannen komt betrek je de buurt/omgeving. Je gaat vooraf in gesprek met de omgeving en neemt daarin de mensen serieus.
Dat de ondergrond gunstig wordt geschonken aan woningbouwvereniging Welbions daar krommen je tenen van.
Het college van B&W negeert het advies van ambtenaren, de gemeenteraad wordt niet of onvoldoende en te laat in positie gebracht. De omgeving/buurt heeft geen inspraak.
Op deze manier maakt het college opnieuw domme fouten.
Lichtgeel hesje — 11 mei 2022
Er wordt in dit artikel gesproken over of de consequenties wel goed doordacht waren. Wat houden deze consequenties concreet in en waarom zijn deze ondergeschikt gemaakt aan de kennelijke behoefte aan flexwoningen? Overigens is het opmerkelijk dat het informatietraject in handen is/wordt gelegd van Welbions, in plaats van dat dit rechtstreeks vanuit de Gemeente gebeurt. Ik kan mij dan ook niet aan de indruk onttrekken dat het hele verhaal qua besluitvorming al in kannen en kruiken is, maar alleen nog even moet worden 'verkocht' aan de buurt....
Louis van Rasten — 11 mei 2022
Zo zie je maar weer eens: besluiten worden gewoon buiten medeweten van bewoners op ondemocratische wijze doorgedrukt. De Bornse politiek heeft de facto nog niks geleerd....
Britt — 11 mei 2022
Voor elke inbreidingslocatie geldt dat een ontwikkeling impact heeft op de bestaande omgeving. Beetje een open deur (en werkverschaffing) om hier vragen over te gaan stellen. Ik kan me wel voorstellen dat er geschikter locaties zijn en ben dan ook vooral benieuwd waarom het college afwijkt van het advies van de ambtenaren.
Ronald — 10 mei 2022
Het lokaal wat je ziet was in 1970 mijn 2e klas Jan Ligthartschool. Zou er graag weer eens een kijkje nemen.
Ron Hartman — 10 mei 2022
Die flexwoningen werden jaren geleden al gezocht in de panden van het politiebureau en Eega. Het liep dood. Er werden wel veel kosten gemaakt t/m architecten van het ministerie. Op die plekken zijn nu 12 seniorenwoningen en een kinderdagverblijf. Dat mocht weer niet in het Ridderspoortje, want dat moest leeg blijven omdat er een fraaie nieuwbouwwijk zou komen na de bouw van de school bij het zwembad. De afdeling beleid kost 2 miljoen in Borne. Het wordt nu echt tijd dat de Bornse Maten een sociaal project toegewezen krijgt ipv de wijk bij de Azelosestraat. Waar blijft het nieuwe B&W ipv dit demissionaire incomplete stel?

SIZ Twente voor tweede keer failliet

De Stichting Informele Zorg Twente heeft opnieuw faillissement aangevraagd. De stichting zet...
08-06-2023

Raad akkoord met flexwoningen Tichelkampweg

Dinsdagavond stemde de gemeenteraad in grote meerderheid in met de realisatie van 20-24...
30-05-2023

Nieuwe manier van maaien

Er moeten met Twente Milieu nieuwe afspraken gemaakt worden over het beheer en onderhoud van de...
27-05-2023

Voorzichtige start Bornse Dromen Dagen

Noud en Beau willen meer speeltoestellen op de Pellenhof in Oud Borne. Een glijbaan lijkt hen...
25-05-2023

Gemeente overwoog Carmelitessenklooster te kopen

In 2019 verlieten de laatste zusters het Carmelitessenklooster in Zenderen. Sindsdien staat het...
25-05-2023

Borne steunt IJsbaan Twente

De gemeente draagt 24.000 euro – een euro per inwoner - bij aan het overeind houden van de...
23-05-2023