De portefeuilles zijn verdeeld
WETHOUDERS ZIJN AAN DE SLAG

De portefeuilles zijn verdeeld

De wethouders David Vermorken (VVD), Michael Geerdink (CDA) en Martin Velten (Borne-Nu) zijn inmiddels in het nieuwe college van start gegaan. Een van de eerste dingen die geregeld dienen te worden zijn de afspraken over wie waarvoor verantwoordelijk is. De basis voor deze portefeuilleverdeling is onder andere het raadsakkoord en daarnaast is er rekening gehouden met de affiniteit van een ieder bij de diverse onderwerpen.
 

Sociaal domein en duurzaamheid

Michael Geerdink gaat zich de komende vier jaar bezig houden met het buitengebied voor wat betreft bouwen en agrarische zaken. En verder groen in de openbare ruimte, duurzaamheid en energietransitie, afval en klimaatadaptatie. Daarnaast grote onderwerpen in het sociaal domein als WMO en Jeugdwet. Ook communicatie en burgerparticipatie behoort tot zijn terrein.
 

Financiën en grote projecten

David Vermorken wordt de wethouder Financiën en zal tevens de projecten ’t Wooldrik en het Huis van Borne onder zijn hoede nemen. Voor verkeer en vervoer, waterbeheer, vastgoedbeleid en sportbeleid is hij eveneens de aan te spreken wethouder.
 

Economie, wonen en onderwijs

Martin Velten behoudt zijn portefeuilles bouwen/wonen en cultuur. Deze periode gaat hij zich verder bezighouden met de herontwikkeling van Maria Mediatrix, economie, arbeidsmarkt en werkgelegenheid, onderwijs en inburgering en huisvesting van statushouders.
 

Burgemeester Jan Pierik tenslotte blijft portefeuillehouder openbare orde en veiligheid en Algemeen Bestuur, zaken die traditioneel bij een burgemeester horen. Daaraan toegevoegd zijn: begraafplaatsen en crematorium, het hospice en asiel en vluchtelingen. (AJ)

 

De exacte portefeuilleverdeling is hier te vinden 

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Ineke — 25 jul 2022
Inzake het Ridderspoortje nog geen bericht gehad van gemeente Borne,maar ik heb wel m,n idee hieroverdar de bewoners van het Reuvenkamp dit op slinksewijze door de srot gedrukt wordt.En voordat het gesprek met de bewoners plaatsvind dit al in kannen en kruiken beslist is en dan vragen de politici waar het vertrouwen van de burger is gebleven,ik voel mij als inwoner verraden door hen.Dat er woningen bij moeten komen is juist maar er is ook een tekort aan betaalbare woningen voor senioren in Borne waar ikzelf toe behoor en zich achter den Haag verschuilen dat er flexwoningen moeten komen daar kan men ook tegenin gaan.Ineke
Dirk — 22 jul 2022
Vervolg deel 1: Gelet op het feit dat op 15/5/22 het college aangeeft met omwonenden in gesprek te zullen gaan zodra de plannen 'wat verder zijn uitgewerkt', deze plannen zoals op 22/7/22 blijkt dus al zijn uitgewerkt, er nog geen woord hierover is gewisseld met omwonenden (ondanks de eerdere toezegging hierover), slechts de conclusie kan worden getrokken dat ook politiek Borne 'dictatoriale trekjes' begint te vertonen in het te voeren cq gevoerde beleid, waarbij inwoners kennelijk vrij eenvoudig kunnen worden gemanipuleerd dan wel ter zijde kunnen worden geschoven door lokale politici. Een fijn vooruitzicht derhalve. Wanneer zijn de volgende Gemeenteraadsverkiezingen????
Dirk — 22 jul 2022
Ter attentie van de Wethouder "Bouwen binnen de bebouwde kom", ofwel het project Ridderspoortje:
Op 24/3/22 wordt door het college gecommuniceerd dat het ambtelijk advies inzake het project Ridderspoor wordt genegeerd. Er wordt niet gesproken over het communicatietraject naar omwonenden toe; Op 10/5/22 blijkt dat er nog steeds geen communicatie is opgestart naar omwonenden toe; Op 12/5/22 geeft het college aan dat "zodra de plannen wat verder zijn uitgewerkt, er samen met Welbions wat aan wordt gedaan"; Op 22/7/22 blijkt "dat enige weken geleden het college heeft aangegeven dat deze units min of meer reeds beschikbaar zouden zijn". Ook nu hult de gemeente Borne (incl. Raad) zich in stilzwijgen vwb communicatie cq overleg met omwonenden (einde deel 1)
Dirk — 16 jul 2022
1-1-23 moet natuurlijk 1-1-24 zijn, wordt anders wel erg kort dag ...
Dirk — 16 jul 2022
In mei 2024 wordt het nieuwe sportcomplex 't Wooldrik opgeleverd, aldus een regionale krant. Eerdere prognoses (zie BB 30/1/22) gingen uit van januari 2024. Die datum was van belang omdat na die jaarwisseling van 1-1-2023 Borne geen gebruik meer kan maken van een voordelige btw-constructie, waarmee 2,4 miljoen euro wordt bespaard. Kan door deze 2.4 miljoen nu een streep worden gezet???
Hs — 15 jul 2022
Michael goede avond als u nu niet eens in het buiten gebied begon Maar bij de mensen in de straten De stoepen staan vol met onkruid En dan water overlast aanpakken kijk eens in de goten en voor de putten daar kan geen water meer door Dus begin maar dicht bij huis

Puzzelen met de Omgevingsvisie

Vorige week is de samenvatting gepresenteerd van de Bornse Dromen Dagen. Eigenlijk een opsomming...
29-09-2023

Borns Bijtje voor Roelof-Jan Naaktgeboren

Roelof-Jan Naaktgeboren ontving dinsdagavond een Borns Bijtje uit handen van burgemeester Jan...
26-09-2023

Mantelzorgers kunnen overstappen naar Wijkracht

De dienstverlening van het failliete SIZ Twente (Stichting Informele Zorg) is per 1 augustus...
26-09-2023

Koopovereenkomst de Veste getekend

Gemeente Borne en ontwikkelaars hebben maandag 25 september een koop- en realisatieovereenkomst...
25-09-2023

Borns Bijtje voor Herman Mulder

Oud-wethouder Herman Mulder ontving zondag uit handen van burgemeester Jan Pierik een Borns...
24-09-2023

Hommeles bij D66 Borne

Al enige tijd zijn er wrijvingen tussen raadslid Ernst Janssen, die met één zetel...
24-09-2023