Vertrouwen in gemeente opnieuw gedaald
GB90 STELT SCHRIFTELIJKE VRAGEN EN WIL NADER ONDERZOEK

Vertrouwen in gemeente opnieuw gedaald

Uit de peiling ‘Waar staat je gemeente’, die begin dit jaar heeft plaatsgevonden, blijkt dat het vertrouwen van inwoners in de wijze waarop de gemeente Borne wordt bestuurd weer gedaald is. Slechts 16 procent van de ondervraagden geeft aan vertrouwen te hebben in het bestuur en 38 procent heeft geantwoord geen vertrouwen te hebben. In 2017 wees dezelfde enquête uit dat 38 procent vertrouwen had in het gemeentebestuur. Dat percentage was in 2019 gedaald naar 23 procent en is nu dus nog verder gekelderd.
 

Hoe deze scores zich verhouden ten opzichte van andere gemeenten is nog onbekend. In 2019 was het resultaat in ieder geval lager dan bij vergelijkbare gemeenten. Bekend is wel dat over het algemeen het vertrouwen van burgers in de overheid afneemt.
 

Uit de resultaten van de recente peiling blijkt verder dat maar 9 procent vindt dat de gemeente goed toezicht houdt op de naleving van regels en op de vraag of men van mening is dat de gemeente ‘doet wat ze zegt’ antwoordt 38 procent negatief (20 procent is het er wel mee eens). Verder is 27 procent het oneens met de stelling dat de gemeente zich flexibel opstelt (13 procent vindt dat dit wel het geval is).
 

Vragen GB90

Karin Scholten (GB90) heeft het college schriftelijke vragen gesteld over de uitkomsten. Zij wil weten welke verklaring het college heeft voor de slechte cijfers. In 2019 was een van de mogelijke verklaringen voor de daling dat er net een bezuinigingsopdracht was afgesproken en de ozb (onroerend zaakbelasting) flink verhoogd was, net voordat de enquête werd uitgezet. Zij merkt ook op dat de rapportcijfers op een aantal aspecten van dienstverlening niet zijn verbeterd, ondanks de investeringen om binnen het gemeentehuis ‘de basis op orde’ te krijgen.
 

GB90 vindt een verdiepend onderzoek noodzakelijk om de dienstverlening van de gemeente te verbeteren en daarmee mogelijk het vertrouwen van de inwoner in de gemeente te versterken. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Miranda — 03 aug 2022
Vragen stellen aan een ander kan iedereen. Zelfreflectie toepassen en daar zonder partijpolitiek samen over doorpraten is dé kunst die je als lokale politicus zou moeten onderzoeken. Dás pas bestuurlijke vernieuwing.
Frits — 03 aug 2022
Het is altijd lastig oordelen van buiten, maar ook van buiten lijkt het op een slecht toneelstuk. Lichtpunt is de nieuwe wethouder financiën, die heeft duidelijk talent. De collegeleden die zijn overgebleven (zittenblijvers) uit de vorige periode hadden misschien beter wat anders kunnen gaan doen.

Wat ook zorgen baart en wat al eerder is opgemerkt, de ambtenaren verlaten het (zinkende?) schip. Nog meer dan bij andere organisaties. Blijkbaar is de kwaliteit van het compleet vernieuwde management ondermaats. Je kunt je dus afvragen of het vorige college in staat is geweest om de juiste mensen te verzamelen. En daar mag je vooral de burgemeester en de secretaris op afrekenen.
Herman — 03 aug 2022
Deze uitslag bevreemdt mij zeker niet.
Keer op keer worden afspraken niet nagekomen en beloftes terzijde geschoven. Bijv. Hoezo statushouders in het voormalig azc. De azc periode zou toch zijn afgesloten. Statushouders horen niet in een (voormalig) azc en zeker niet bij de opvang van Oekraïners Er zouden alleen Oekraïners worden gehuisvest en nu blijkt dat ook dit niet allen Oekraïners te zijn. Hoezo vertrouwen in de gemeente weer verder gedaald.
Max de Mooij Sr. — 02 aug 2022
Jammer dat de uitkomsten van deze peiling, die al op 12 juli zijn gepubliceerd, pas nu na vragen van GB90 ter sprake worden gebracht op Borne Boeit.

De peiling laat immers ook zien dat de respondenten op veel fronten (erg) tevreden zijn met het leven in ons mooie dorp!

In deze tijden van polarisatie zou het Borne Boeit sieren om om juist ook positieve geluiden te laten doorklinken! Waarom is er niet kort na 12 juli een artikel gewijd aan de uitkomsten van deze peiling?
J. De Wolf — 02 aug 2022
Bespaar je de kosten en het toch al schaarse arbeidspotentieel door weggerende ambtenaren. Zou het te maken kunnen hebben met het generaal resultaat van het vorig college? De keer op keer gestapelde fouten, leugens en ondanks alles aanblijvende bestuurders? Elk zichzelf respecterend en capabel bestuurslid had uit eigen beweging jaren geleden al begrepen dat terugtreden de enige juiste stap zou zijn voor een vertrouwenswaardige volksvertegenwoordiging. Zitten blijven is enkel een kwestie van persoonlijk gewin en knaagt aan het belang van onafhankelijke en transparante dienstbaarheid waar deze functies feitelijk voor dienen.
Max de Mooij Sr. — 02 aug 2022
Wellicht handig om ook even de link naar de uitkomsten van de peiling en de daarbij behorende factsheets te vermelden:
https://www.bornepanel.nl/resultaten/bestuur-bedrijfsvoering/inwoners-borne-zijn-tevereden-met-het-leven-in-de-eigen-gemeente
Dirk — 02 aug 2022
De peiling is van eind januari 2022, dus het lijkt me inderdaad gerechtvaardigd dat met name gb90, CDA en borne-nu eens goed in de spiegel kijken. Dit kan overigens ook voor de resterende partijen geen kwaad, omdat de uitslag van de peiling een weergave is van de aantoonbare onvrede onder inwoners over het 'samenspel' tussen coalitie en raad. Hierbij mag overigens ook de rol van de burgervader niet onderbelicht blijven!!
Henry — 02 aug 2022
Misschien even terug in de tijd? Was de peiling voor de gemeenteraadsverkiezing? Als het antwoord ja is, misschien is dan even in de spiegel kijken het antwoord op de vragen van GB 90?
Margot — 02 aug 2022
Natuurlijk is de college ook medeverantwoordelijk voor de slechte cijfers. Maar is het ook niet goed dat de raad ook eens in de spiegel kijkt en kritisch de eigen functioneren onder de loep neemt.

Overijsselse Vrijwilligersprijs uitgereikt

De Overijsselse Vrijwilligersprijs Borne 2023 werd zaterdagmorgen uitgereikt aan Fietsmaatjes...
25-11-2023

Flexwoningen: een moeizaam proces

Het is vallen en opstaan in het proces om tot tijdelijke huurwoningen te komen. De eerste keer...
23-11-2023

Internationale waarnemers volgen Bornse stemdag

Terwijl de verkiezingsdag in ons land halverwege is, stappen Jane Lake en Agho Oliver Bamenju...
22-11-2023

Besluit nieuwe ontwikkellocaties flexwonen...

De beraadslaging over de drie nieuwe onderzoeklocaties voor flexwoningen is door de gemeenteraad...
17-11-2023

‘Als het spaak loopt, dan krijgen we echt onrust’

Er zijn drie nieuwe onderzoeklocaties voor tijdelijke woningen aangewezen. Dat roept, net als de...
15-11-2023

Netjes binnen de lijntjes plakken

Op 22 november zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Dat betekent dat de politieke partijen al...
14-11-2023