Wie zijn onze wethouders?
NADERE KENNISMAKING IN DRIE INTERVIEWS

Wie zijn onze wethouders?

Na een tumultueus formatieproces heeft de gemeente Borne sinds 5 juli een nieuw college. Drie nieuwe wethouders zijn inmiddels aan de slag en BorneBoeit stelt ze de komende weken graag aan je voor.

 

Als tweede aan tafel wethouder David Vermorken, voor velen in Borne waarschijnlijk nog een onbekende. Vermorken (37 jaar) was in Gilze-Rijen 17 jaar actief in de politiek, waarvan de laatste drie jaar als wethouder namens de VVD. In Den Haag werkte hij 13 jaar bij het partijbureau van de VVD.

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Dirk — 20 aug 2022
Tubantia van 15/7/22, even t wooldrik invullen op zoekbalk tub en dan is het 1 van de eerste resultaten
Hans van Hasselt — 20 aug 2022
@Dirk, Waar komt dat Citaat vandaan? Ik moet wat gemist hebben. Maar even een kleine correctie er zijn door D66 onlangs weer vragen gesteld aan het college m.b.t. het Wooldrik
Dirk — 20 aug 2022
citaat 15/7/22: "In mei 2024 wordt het nieuwe sportcomplex opgeleverd. Eerdere prognoses, die werden gedaan voor het uitbreken van de oorlog, gingen uit van januari 2024. Die datum was van belang omdat na die jaarwisseling Borne geen gebruik meer kan maken van een voordelige btw-constructie, waarmee 2,4 miljoen euro wordt bespaard. Toenmalig wethouder Michel Kotteman maakte in april al bekend dat de bouwkosten met 3 tot 6 procent zullen stijgen.". Ofwel: 2,4 miljoen euro down the drain zoals het er nu uitziet een een College cq Raad die zich in stilzwijgen hierover hult. Gaat lekker in Borne blijkt wel weer....
Hans van Hasselt — 19 aug 2022
Deze nieuwe wethouder brengt bestuurlijke ervaring mee en er zijn ook veel overeenkomsten met zijn vorige gemeente. Hij wil zoals veel bornenaren Borne mooier maken. Daarvoor staat hij voor geweldige uitdagingen, de grote projecten zoals hij zelf zei. Het huis van Borne en Het Wooldrik waarvan hij hoopt dat het in mei 2024 in gebruik genomen kan worden. Om de BTW compensatie te kunnen ontvangen zou de oplevering voor 1 jan 2024 moeten zijn. Is dit een voorbode dat we 2,4 miljoen aan BTW compensatie gaan missen?
Dirk — 19 aug 2022
Einde van deze (zinloze) meningsuitwisseling, maar ben nog wel benieuwd waarop het standpunt is gebaseerd dat zowel de burgemeester van Nieuwerkerk als van Purmerend wel vooraf zijn geïnformeerd door het Rijk, maar nu de vermoorde onschuld spelen. Het gaat mij hierbij niet om de rol van de staatssecretaris maar om de rol van de betreffende burgemeesters cq college...
Louis van Rasten — 19 aug 2022
@Dirk, er is wel gecommuniceerd vanuit de overheid richting burgemeesters doch laatstgenoemden hebben altijd neen gezegd omdat er geen bestemming en/of draagvlak voor is. Dit is ook de reden van de staatssecretaris voor het overrulen (heeft hij ook zelf expliciet aangegeven): bij weigergemeenten wordt er gewoonweg en op ondemocratische wijze een AZC doorgedrukt. Dit is ook het punt wat ik aangaf in mijn eerste reactie.
Dirk — 19 aug 2022
Kern is dat de burgemeester van Tubbergen sinds april jl. al wist dat het betreffende hotel eigendom is van het COA, maar hierover naar haar eigen Raad en inwoners in alle toonaarden heeft gezwegen. Overigens is nu gemeente nummer 3 (Purmerend) 'overvallen' door dit kabinet met de mededeling dat vanaf 1 september a.s. er circa 100 "asielzoekers" in een lokaal hotel (deel uitmakend van dezelfde landelijke keten als in Nieuwerkerk) dienen te worden ondergebracht, zonder hierover vooraf enig overleg (?) te hebben met het lokale bestuur. Opmerkelijk is overigens wel dat de burgemeesters van de betreffende gemeenten allemaal direct dan wel indirect zijn verbonden dan wel verbonden zijn geweest in het verleden aan partijen die in het huidige kabinet zitten. Ik heb namelijk grote moeite om een verstoorde politieke radar over het missen van informatieverstrekking aan burgemeesters vanuit het Rijk klakkeloos voor waar aan te nemen....
Louis van Rasten — 19 aug 2022
@Dirk, de burgervader van Tubbergen werd overvallen door de grote aantallen. Er zijn inderdaad vooraf overleggen gevoerd maar zij heeft altijd aangegeven dat voor een AZC geen bestemming kan worden gegeven.

Het COA tezamen met de staatssecretaris hebben op buitengewoon slinkse wijze (lees: stiekem en buiten medeweten om van iedereen) de zaak geregeld: de staats secretaris heeft het bestemmingsplan omgezet zodat het COA het hotel kon kopen.

Het verdient onder aan de streep bepaald geen schoonheidsprijs en is een schande voor iedereen. Ondertussen daalt het draagvlak in Nederland, feitelijk gooit dit linkse kabinet z'n eigen ruiten in......

Dirk — 19 aug 2022
Even een correctie op het laatste bericht: de Burgemeester van de gemeente Tubbergen blijkt al vanaf april jl. van de volledige hoed en rand te weten, maar heeft hierover volledig stilzwijgen betracht, ook naar de Gemeenteraad van Tubbergen. Of dit ook geldt voor de Wethouders is niet bekend. Overigens is er inmiddels al weer een nieuw geval opgedoken in Nieuwerkerk, waar vanaf medio juli jl. 42 vluchtelingen door het COA in een lokaal hotel zijn geplaatst en de Gemeente van niets wist. Ofwel matigt het COA zich inmiddels een rol aan 'van we gaan ons eigen gang onder rugdekking van het kabinet' ofwel is ook hier sprake van een behoorlijk verstoorde politieke antenne binnen de lokale politiek en worden signalen niet opgepikt c.q.verzwegen...
Louis van Rasten — 18 aug 2022
Heel mooi opgezet en allemaal mooie verhalen maar het is heden ten dage de overheid die (helaas) het beleid gaat bepalen en dingen op ondemocratische wijze doordrukt Als voorbeeld wil ik de situatie in Albergen geven waarbij tegen de wil van de gemeente en de bevolking gewoon op zeer asociale en ondemocratische wijze een AZC wordt doorgedrukt.

Gemeenten en hun raden hebben niets meer in te brengen. Het is landelijk overheidsbeleid wat dient te worden uitgevoerd en mocht je hiertegen in verzet gaan dan wordt je gewoon op een buitengewoon asocialel wijze gepasseerd door één of andere bestuurder vanuit Den Haag.

 

 

Overijsselse Vrijwilligersprijs uitgereikt

De Overijsselse Vrijwilligersprijs Borne 2023 werd zaterdagmorgen uitgereikt aan Fietsmaatjes...
25-11-2023

Flexwoningen: een moeizaam proces

Het is vallen en opstaan in het proces om tot tijdelijke huurwoningen te komen. De eerste keer...
23-11-2023

Internationale waarnemers volgen Bornse stemdag

Terwijl de verkiezingsdag in ons land halverwege is, stappen Jane Lake en Agho Oliver Bamenju...
22-11-2023

Besluit nieuwe ontwikkellocaties flexwonen...

De beraadslaging over de drie nieuwe onderzoeklocaties voor flexwoningen is door de gemeenteraad...
17-11-2023

‘Als het spaak loopt, dan krijgen we echt onrust’

Er zijn drie nieuwe onderzoeklocaties voor tijdelijke woningen aangewezen. Dat roept, net als de...
15-11-2023

Netjes binnen de lijntjes plakken

Op 22 november zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Dat betekent dat de politieke partijen al...
14-11-2023