Kritiek op de meerjarenbegroting
ONDUIDELIJK EN MOEITE MET MANDAAT

Kritiek op de meerjarenbegroting

Volgende week behandelt de gemeenteraad de meerjarenbegroting 2023-2026. Traditioneel hét moment om politieke speerpunten naar voren te brengen en met moties en amendementen nog het nodige voor elkaar te krijgen. Hoe de vlag erbij hangt is pas dan echt duidelijk. Informatiebijeenkomsten en Politiek Beraad in aanloop naar de begrotingsbehandeling worden vooral gebruikt om op diverse punten nog wat verheldering te krijgen.
 

Toch blijkt uit het Politiek Beraad van dinsdagavond op voorhand dat er op twee punten de nodige kritiek is. Enerzijds is er (opnieuw) gemopper over ondoorzichtigheid vanwege de opzet van de begroting en anderzijds is het maar de vraag of er in de gemeenteraad een meerderheid kan instemmen met een mandaat voor het college om bij de grote projecten, zoals het Huis van Borne en ’t Wooldrik, prijsstijgingen tot in totaal 20 miljoen af te kunnen tikken, zonder daarvoor eerst naar de raad te gaan voor akkoord.
 

De bomen en het bos

“Er ligt een beleidsarme begroting en vervolgens worden wij gevraagd in te stemmen met maar liefst 29 beslispunten waar financiële consequenties aan zitten, die niet in de begroting zijn opgenomen. We zijn de draad een beetje kwijt”, zei Karin Scholten (GB90). “We krijgen een begroting en tegelijkertijd separaat een behoorlijke wijziging. Waarom is dat niet geïntegreerd?”, vroeg Ernst Janssen (D66) in dat verlengde. Volgens Jaap Engelsman (GrLi/PvdA - foto in tekst) waren het allemaal ‘puzzelstukjes’. “Net als vorig jaar. Als u tracht ons het bos in te sturen met deze begroting, dan zorg eerst maar eens dat u de bomen plant.” Dat laatste refererend aan het ontbreken van budget voor het groenbeleidsplan. Hij wilde het college maar ‘terugsturen in het hok’ en ‘er pas uitlaten als er een integrale begroting was.’
 

Wethouder David Vermorken was het wel enigszins eens met deze kritiek. “Is dit ideaal? Nee, eigenlijk niet. Ik hoop dat we volgend jaar een integrale begroting kunnen leveren met hooguit daarbij wijzigingen ten opzichte van de kaderbrief.”
 

Moeite met mandaat

“U moet dat hele mandaat nog maar eens toelichten”, vond Judith Prakken (VVD). Karin Scholten (GB90) had er ook zo haar bedenkingen bij. “We kunnen niet zomaar instemmen met een mandaat voor 20 miljoen. Hoeveel invloed hebben we dan nog als raad?” “Denk er nog eens over na”, gaf Ernst Janssen (D66) het college mee. “U vraagt een carte blanche, maar drie weken extra voor besluitvorming maakt toch niets uit?”
 

Wethouder Vermorken (foto in de tekst) zag dat toch anders. “Het gaat om plannen die u inhoudelijk al heeft vastgesteld en waarvoor we deels in een heel strak tijdsplan zitten en ons in een cruciale fase bevinden. Het betreft geen wijziging of uitbreiding van de plannen. Als dat wel zo is, dan komen we met een apart kredietvoorstel bij u terug. Maar we hebben dit mandaat echt nodig om de voortgang te houden.” Karin Scholten (GB90) probeerde nog een opening te creëren door een ‘werkafspraak’ of een ‘noodremconstructie’ te bedenken. Vermorken gaf daarop aan de raad ‘waar mogelijk’ vooraf te betrekken en – eventueel achter gesloten deuren – te informeren over prijsstijgingen.
 

Beide punten zullen ongetwijfeld volgende week terugkomen in de diverse betogen tijdens de Algemene Beschouwingen. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Ton Huiskes — 03 nov 2022
20 miljoen is geen kattedrek! Dus die 20 miljoen moet maar eens goed uitgelegd worden (de wethouder is hier voor). Deze "bijstelling" is inderdaad een wijziging, en een niet zo'n geringe ook. Achter gesloten deuren spreken is ook niet zo'n handige opmerking van dezelfde wethouder, wil ik helemaal het vertrouwen verliezen in de plaatselijke politiek.
@Paul Cohn, landen als Rusland, China, Brazilië kennen en onderschrijven zeker niet de doelstellingen van de COP21 - Europa zegt de fossiele-energie good-bye in 2035, en de eerder genoemde landen dan?
Paul Cohn — 02 nov 2022
@ Mark: Carthago werd 21 eeuwen na de vernietiging door een buurland tot werelderfgoed uitgeroepen door de UNESCO. Vandaag de dag vindt in Europa wéér de vernietiging van een buurland plaats, met alle gevolgen voor uw thermische comfort....
Borne wil de geschiedenis niet halen met een veldslag maar door ongebreidelde energieverspilling...
het gasgebruik door de gemeente Borne was in 2021 RUIM 26% HOGER dan in 2019, ga d'r maar aanstaan Dashboard - Energietransitie -Borne -https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/dashboard/energietransitie
Mark — 02 nov 2022
He Paul, nog een klassieke off-topic voor jou: "Overigens ben ik van mening dat Carthago vernietigd moet worden" (Cato).
Paul Cohn — 02 nov 2022
30 j lang dachten wij dat goedkope, niet-duurzame -in de EU na Malta meest vervuilende fossiele- energie een economische zegening was, zie:
https://ec.europa.eu/eurostat/o/adaptive-media/image/14316027/Preview-1000x0/Fossil+fuels+2020+02.png?t=1644832916501
Broeikasgas reikt mét ons energieverbruik tot in de hemel, al geven politiek en economie daar een andere draai aan, zie: www.energie-besparen.info/images/energieverbruik_nederland.gif
Er werd aan knoppen gedraaid en energie is ineens aanjager van de hoogste inflatie ooit geworden. Isolatiebedrijven en zonnepanelenleggers schieten als paddenstoelen uit de grond. Met véél pijn en gemopper KRUIPT ons energieverbruik omlaag:
https://images.nrc.nl/BSY6s1MPHkqce3GMugLnS2lBTQk=/x/filters:no_upscale():format(webp)/s3/nrchub/pages/NH/20221102/101-full-6a818f.jpg
Het staat al 90 j op de afsluitdijk: ‘een VOLK dat leeft bouwt aan zijn toekomst’. Al laat de economie die toekomst van dat Volk verstik(stoff)en…
Ron Hartman — 02 nov 2022
De 20 miljoen extra lijkt te gaan over de bouwplannen? Hoe staat het met de ruime begrotingskosten voor energie? Voor alle publiekstoegankelijke gebouwen, waar uiteindelijk de energierekening bij de burgers terecht komt? Die moeten het doen met 2 x 190 euro! Wat is de taak voor de gemeentepanden en te zien in de begroting?
Dirk — 02 nov 2022
Een wethouder Financiën die met droge ogen durft t stellen dat een akkoord voor prijsstijgingen ter hoogte van (op dit moment) 20 miljoen geen wijziging van plannen is, speelt simpelweg een woordenspel. Er is namelijk een akkoord gegeven voor de plannen onder de voorwaarde van de op dat moment bijbehorende financiële onderbouwing door het college. Een bijstelling hiervan is niet anders te betitelen dan een wijziging, welke uitleg je hier ook aan wil geven. Overigens is de zin "Vermorken gaf daarop aan de raad ‘waar mogelijk’ vooraf te betrekken en eventueel achter gesloten deuren te informeren over prijsstijgingen" exact de reden waarom een groot deel van de inwoners geen enkel vertrouwen heeft in het huidige bestuur, namelijk door de gehanteerde achterkamertjescultuur en politiek...

Overijsselse waardering voor Bornse vrijwilligers

Donderdagmorgen werden in het Sociaal Hus Dini Kokenberg, Martijn Weghorst en Bart Freriks...
01-12-2022

Druk op lokaal windbeleid

De provincie dreigt in te grijpen als gemeenten geen haast maken met de opwek van energie via...
30-11-2022

Keuzestress in Wensink-Zuid

Een spettertafel, waterwip, koekjesfabriek, zandtakel, evenwichtsparcours, vlot over het water,...
23-11-2022

College onder vuur over Ridderspoortje

De publieke tribune van de raadszaal puilde dinsdagavond uit met bezorgde omwonenden van locatie...
23-11-2022

Veel bezwaar tegen plan Ridderspoortje

Tegen het voornemen van de gemeente om de locatie van ’t Ridderspoortje aan de...
21-11-2022

Flink wat bomen erbij in Borne

Zaterdagmorgen was het een komen en gaan op Erve Knoef aan de Loodijk. Er lagen 156 flinke bomen...
19-11-2022