Drie bouwstenen

Om te komen tot vier keuzescenario's heeft de regiegroep MijnBorne2030 drie bouwstenen gebruikt: trends, identeit en ambities. Daarvoor is steeds input gevraagd aan de inwoners. Ook hebben op de website vragen gestaan waarop mensen konden reageren. Een overzicht daarvan kun je HIER bekijken.

 

Trends

Een belangrijke bouwsteen voor MijnBorne2030 was de trendstudie, waarin de ontwikkelingen van de laatste jaren zijn vertaald naar prognoses voor 2030. In verschillende expertsessies is onder leiding van SVWO/Arcon gesproken over deze trends en ontwikkelingen. Je kunt het gebruikte rapport HIER doorlezen.

 

Maaike Moulijn, onderzoeker bij SVWO/Arcon over deze bouwsteen:

"In een trendstudie bekijken deskundigen gegevens (cijfers) over de afgelopen jaren. Vervolgens berekenen zij de prognoses voor 2030. Het gaat dan bijvoorbeeld om het aantal inwoners of het aantal woningen. Sommige prognoses zijn heel lastig te beïnvloeden via beleid. Deze gegevens zijn de randvoorwaarden voor het opstellen van de toekomstvisie. Andere gegevens zijn wel te beïnvloeden, bijvoorbeeld het aantal woningen. Deze gegevens kunnen leiden tot verschillende scenario’s. Dus stel dat we heel veel woningen gaan bouwen, dan leidt dat tot scenario A. Maar als we juist helemaal geen woningen meer gaan bouwen, dan leidt dat tot scenario B. Het scenario dat de inwoners van Borne het meest aanspreekt, wordt jullie toekomstvisie. Op die manier levert een trendstudie bouwstenen voor de toekomstvisie. Hiermee wordt de visie realistischer."

 

Identiteit

Als tweede bouwsteen heeft de regiegroep onderzoek laten doen naar de identiteit van Borne.

 

Romy Breukers:

"Ik studeer Communicatiewetenschap aan de Universiteit Twente. In het kader van mijn bacheloropdracht ben ik betrokken bij MijnBorne2030. Ik heb het onderzoek gedaan naar de identiteit en het imago van de gemeenschap Borne. Wat is Borne? En hoe wordt Borne gezien door buitenstaanders? Een erg leuke klus! De resultaten zijn gebruikt bij het maken van de scenario's."

Door HIER te klikken kun je het identiteitsonderzoek lezen. Liever zien? Bekijk dan de FILM op Youtube.

 

Ambities

Ambities, ten slotte, vormden de derde bouwsteen voor het maken van de scenario's. In totaal namen 260 mensen deel aan 26 ambitiegesprekken, georganiseerd door de regiegroep. Daarnaast gaven 110 jongeren via hun school aan wat zij belangrijk vonden voor het Borne van morgen. Via de BorneBox van RTV Borghende lieten 110 mensen weten wat hun ambitie is voor MijnBorne2030.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIER lees je het verslag van al die ambities: de derde bouwsteen voor MijnBorne2030!