Borne Schoon

Over Borne Schoon

 

Borne Schoon is een initiatief van de BBO, Welbions, voetbalvereniging NEO, Jan Ligthartschool en de gemeente Borne. Borne vrij maken van zwerfvuil is het doel. Een keer per jaar, in maart tijdens de nationale actieweek, wordt de actiedag Borne Schoon gehouden. Vrijwilligers, bewoners, verenigingen, bedrijven en organisaties doen mee.

 

Hoe werkt het?

De wijkcoördinator verzamelt zijn helpers die hij heeft aangezocht of die zich o.a. via de website hebben gemeld. Hij bepaalt waar het verzamelpunt of de verzamelpunten komen in zijn of haar wijk. Tevens brengt hij of zij de plekken in beeld die moeten worden opgeschoond, de hotspots. Alle verzamelde informatie wordt met de organisatie gedeeld en op de website zichtbaar gemaakt.
 

Op de gemeentewerf (bij de brandweerkazerne) liggen de gereedschappen (hesjes, handschoenen, grijpers, zakhouders etc.) klaar. De vrijdagmiddag vóór de actiedag halen de wijkcoördinatoren de bestelde gereedschappen af, en delen ze de volgende dag uit op het verzamelpunt.
 

Op de actiedag om 10.00 uur gaan de zapper's (zwerfafvalpakkers) aan het werk en verzamelen het zwerfvuil in hun gebied in plastic zakken. Volle zakken worden meegenomen naar het eigen verzamelpunt. De gemeente haalt deze zakken en de uitrusting na afloop direct op. De uitrusting wordt de volgende keer opnieuw gebruikt.
 

Daarna kan iedereen terugkijken op een gezellige ochtend waarbij in grote saamhorigheid een prestatie is geleverd met als resultaat een zwerfvuilvrije buurt en omgeving!

 

Advertenties
(Uw banner hier?)