Vanuit het project MijnBorne2030 zijn veel initiatieven gestart die bijdragen aan de toekomstvisie Dynamische Dorpen. De convenantpartners initieerden bijvoorbeeld de volgende projecten:

 

Zo heeft een aantal bewoners het platform Borne Duurzaam opgericht met als doel Bornenaren kennis te laten maken met en bewust te maken van het thema duurzaamheid. 

 

Kulturhus Borne heeft in samenwerking met de BBO een platform opgericht voor ZZP-ers, het ZZP-Collectief. Hiermee wil het Kulturhus ZZP-ers faciliteren en de ontmoeting tussen ZZP-ers in de gemeente stimuleren. 

 

Kulturhus, gemeente, Welbions, Politie, Brandweer en een vertegenwoordiger uit de samenleving werken samen in een werkgroep het Nije Noaberschap. Samen proberen ze de leefbaarheid, veiligheid, sociale cohesie en ontmoeting te stimuleren, onder anderen door de uitgifte van de buurtbon.

 

Op bedrijventerrein de Molenkamp zijn 16 ondernemers de kartrekker met een eigen vereniging om een open glasvezelnetwerk te realiseren voor alle bedrijven en bewoners. 

 

Passend in het gedachtengoed

Daarnaast zijn er vele waardevolle initiatieven in de samenleving die niet direct voortkomen uit MijnBorne2030, maar helemaal passen binnen het gedachtengoed van samenwerken, ontmoeten of de leefbaarheid verbeteren. Bijvoorbeeld:

 

Verbonden in Licht, een groep Bornenaren die met elkaar en met steun van vele partijen jaarlijks een herdenkingsavond organiseren op de begraafplaats.

 

De dorpsplannen in Hertme en Zenderen, in samenspraak met de bewoners van de kerkdorpen zelf tot stand gekomen of in ontwikkeling.

 

Stichting de 3Kearls die met volle inzet meer reuring willen brengen in het dorp, om de saamhorigheid te bevorderen en Borne op de kaart te zetten.

 

Veel meer

Maar ook bij de verenigingen en in de wijken wordt veel gedaan om de maatschappij leefbaar te houden. Denk maar eens aan de Blauwe Vogels bij de Scouting, de familiedag in Zenderen of koffieochtenden in Wensink-Zuid. In de wijk Letterveld/Kerkedennen is het project 'Naast de deur' gestart om senioren bij de samenleving te betrekken.

 

Eigenlijk is de lijst van waardevolle initiatieven ongelofelijk lang. Grote projecten of juist op hele klein schaal. Langdurig of kortstondig. Maar allemaal van belang voor Borne en allemaal de moeite waard om aandacht aan te schenken op BorneBoeit en te delen met medebewoners.

 

Ook een mooi voorbeeld van samenwerking, ontmoeting of verbetering van de leefbaarheid? Mail dan naar info@borneboeit.nl onder vermelding van MijnBorne.