Het BorneBoeit Café

 

Het BorneBoeit Café is een initiatief in het kader van de samenwerking tussen BorneBoeit en MijnBorne 2030, de eerste toekomstvisie die in Nederland is ontwikkeld door en voor de gemeenschap.

 

In de Bornse variant van De Wereld Draait Door schuiven inwoners aan om onder leiding van de redactie van BorneBoeit te discussiëren over een actueel thema. Op een luchtige manier, maar ook zwaardere onderwerpen zullen niet geschuwd worden.

 

Het eerste BB Café vond plaats tijdens de Dag van de Democratie in september 2015. Gesproken werd toen onder andere over de hondenbelasting en de toenemende vluchtelingenstroom. Enkele gasten belichtten de onderwerpen vanuit verschillende invalshoeken en het publiek kreeg alle gelegenheid om mee te praten. Een verslag van deze eerste editie is te lezen op Brandende kwesties op de Dag van de Democratie

 

Tweede BorneBoeit Café: 31 maart - 17.00 uur

De tweede editie van het BorneBoeit Café staat donderdag in het teken van de zorg. Op de laatste dag van ZorgSamenMaart praten diverse gasten aan tafel vanuit verschillende invalshoeken over het thema. Het programma begint om 17.00 uur en belangstellenden zijn van harte welkom. De entree is vrij.

Gespreksleiders Anke Jonathans, Bertil Meyer en Willem Pfeiffer van BorneBoeit kijken onder meer met de organisatie van ZorgSamenMaart terug op het verloop van het evenement, dat deze maand plaatsvindt in het Kulturhus.

Voorzitter Bert Bosman van BVV Borne licht toe hoe het gaat met het door hem genomen burgerinitiatief Borne Werkt!, waarin mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt worden ingezet bij verenigingen en organisaties.

Siny Rolefes, bewoonster van Het Dijkhuis, vertelt uit eigen ervaring wat het terugdraaien van het aantal uren huishoudelijke hulp in de praktijk voor haar betekent.

Wethouder Martin Velten zit aan tafel en legt uit hoe de gemeente Borne met haar nieuwe taken staat in het sterk veranderde landschap van de gezondheidszorg.

Cliënt Paul Horselenberg van Aveleijn levert op de piano enkele muzikale bijdragen. Rob van Munster van de Boornse Noabers (foto boven) kruipt nog een keer in de hilarische rol van de drogist, zoals hij dat in december deed tijdens de Niejjoarsvesite.

Tijdens het gevarieerde programma kunnen bezoekers vanuit de zaal vragen stellen aan de gasten aan tafel en zich in de discussie mengen.

 

 

Hebt u zelf ideeën over een thema voor het BB Café? Laat het ons weten via info@borneboeit.nl .