20-07-2017
POLITIE TIPT ACHTELOZE WIJKBEWONERS BORNE OVER INBRAAKPREVENTIE

Fijne vakantie, maar blijf alert!

In hun kleine onderkomen binnen het gemeentehuis hebben de wijkagenten Sander en Jurgen het prima naar hun zin. Sinds enkele jaren is dit het zogenaamde Politie Service Punt, dat dient als vervanger van het voormalige politiebureau aan de Dunantstraat. “De inwoners...

Borne gaat eigen weg met Regiotaxi

Per 1 juli is het vervoer per Regiotaxi in een groot deel van Twente veranderd. Belangrijkste...
19-07-2017

Voorlopige trac Verbindingsweg vastgesteld

Het college van burgemeester en wethouders heeft vrijdag een besluit genomen over het voorlopige...
14-07-2017

En wr gaat het mis op de A35

Aan het einde van de donderdagavond spits ging het weer mis op de A35. Ter hoogte van de afslag...
13-07-2017

Instemming financiering Agenda voor Twente

De gemeenteraad ging dinsdagavond unaniem akkoord met de bijdrage van Borne aan de Agenda van...
12-07-2017

Cultuureducatie voortaan via Kulturhus

Met ingang van het nieuwe schooljaar worden de coördinatietaken van het...
12-07-2017

Ruimte voor nieuw beleid

Door positieve economische ontwikkelingen, meer geld vanuit het Rijk via het gemeentefonds, de...
12-07-2017