Geslaagde Burgertop G1000 Borne op 20 mei

 

Ongeveer 150 mensen namen deel aan de eerste Burgertop van Borne, volgens het beproefde model van de G1000. Er waren verschillende gespreksronden met wisselende tafelbezetting.Wat je hoort is vooral betrokkenheid, de ene keer op detail en dan weer generaliserend. Als na de lunch de diverse tafels hun juiste samenstelling hebben verkregen, komen iets voor 13.00 uur de issues bovendrijven, waaronder communicatie, verkeersveiligheid en handhaving. Hieruit zullen uiteindelijk tien ideeën ontstaan die een nadere uitwerking verdienen. En weer ontstaat er aan de tafels een levendige discussie, soms in het Twents, een enkele keer in het Engels.

 

De organisatie is meer dan perfect, de deelnemers zetten hun beste beentje voor en vlak voor de uitkomst van de laatste stemronde gaat eenieder graag met elkaar op de foto. Dan is het zover. Het moment suprême: de tien ideeën die het hebben gehaald verschijnen op een megagroot projectiescherm. Op 1 met stip: Mijn verkeersveiligheid 2030 met 47 stemmers; hekkensluiter is Communicatie tussen de gemeente en Bornenaren; gesteund door 25 stemmers.

 

‘Heel geslaagde dag’

Wim Geul, voorzitter van de G1000 Borne, spreekt van een ‘heel geslaagde dag’. “De opkomst was prima voor Borne. En niet alleen maar de ‘usual suspects’. Ik heb best veel mensen ontmoet die ik nooit eerder heb gezien.” De tien beste ideeën die uit het proces rolden waren voor Geul niet echt verrassingen. “Het zijn thema’s die aansluiten bij wat Borne bij MijnBorne2030 ook al eerder heeft gevonden. Voor een deel is het ook een herbevestiging van wat je al weet.” Op donderdagavond 8 juni is een vervolg gepland, waarbij wederom iedereen is uitgenodigd. Dan moeten de ideeën van vandaag verder gestalte krijgen. “Hopelijk zijn er ook veel mensen die wat willen doen”, blikt Wim Geul vooruit.

 

Uitnodigingen verzonden, de aanmelding is open

 

Voor de Burgertop Borne worden in de week vóór Pasen een kleine 7.000 uitnodigingen verstuurd. Een dezer dagen kan een groot deel van de Bornse bevolking boven de zestien jaar een brief op de deurmat aantreffen.

 

Niets ontvangen?

In deze uitnodigingsbrief staat beschreven hoe men zich kan aanmelden. Ook als je geen uitnodiging hebt ontvangen is aanmelding mogelijk. Meer daarover staat op de website www.g1000borne.nl. En als je jouw deelname heel belangrijk vindt maar zelf verhinderd bent, is er toch een oplossing. In zo’n geval mag je je uitnodiging namelijk doorgeven aan iemand anders die geen uitnodiging heeft ontvangen.

 

23 maart 2017: De eerste bijeenkomst voor verenigingen, organisaties en stichtingen

 

Wij willen er voor gaan zorgen dat goede ideeën van inwoners en organisaties in Borne, Zenderen en Hertme een succes worden. Hoe? Door mensen enthousiast te maken en te activeren om ideeën verder te helpen. Maar ook door de verbinding tussen politiek en inwoners weer goed te maken en goed te houden. Zodat goede ideeën opgepikt worden en verder worden geholpen. Wij gaan dit doen door een G1000 Burgertop te organiseren op 20 mei 2017.

 

Steun nodig

Om dit evenement tot een succes te maken hebben we steun nodig. We zoeken mensen en organisaties die ervoor kunnen zorgen dat iedereen mee doet. Een burgertop werkt alleen als alle geluiden uit de samenleving naar voren worden gebracht. Wij vrezen dat bepaalde groepen mensen niet komen opdagen. Om iedereen te bereiken doen we een beroep op alle verenigingen en organisaties in Borne. Vanuit de gedachte dat we allemaal met dezelfde vraag zitten: ‘Hoe bereiken we de mensen?’

 

Light versie op 23 maart

Rond deze vraag organiseren we op 23 maart een bijeenkomst. Een G1000 Light, waar je kunt ervaren hoe de G1000 Burgertop in grote lijnen gaat verlopen. We nodigen daarvoor alle verenigingen, clubs, wijkraden, organisaties, kerken en scholen uit. En het mes snijdt dan aan twee kanten. Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen kan profiteren van de uitkomsten van de G1000 en de projecten die daaruit voortkomen. Want samen zijn we sterker! (foto: Amersfoort april 2016, een groepje in overleg over hun gezamenlijke thema).

 

Ambassadeurs

Bornse organisaties hebben een belang bij een bruisend en mooi Borne, Hertme en Zenderen. De G1000 Burgertop maakt veel energie vrij. Enthousiaste leden uit deze organisaties vormen onze ambassadeurs voor de G1000 Burgertop. Van een ambassadeur vragen we om mensen te stimuleren deel te nemen. We hebben de ambassadeurs nodig om uit te leggen wat een G1000 Burgertop is en waarom het belangrijk is voor Borne dat je als inwoner gebruik maakt van je uitnodiging om mee te denken en mee te doen.

 

De organisaties in Borne ontvangen binnenkort een uitnodiging voor de bijeenkomst op 23 maart, 's avonds om 19.30 uur. Door mee te doen aan deze 'G1000 light' ervaar je dat zo’n bijeenkomst nuttig, maar ook erg leuk is. Bijkomend voordeel: op deze avond brengen we de Bornse verenigingen, organisaties en stichtingen bij elkaar. Een ideale gelegenheid om elkaar beter te leren kennen en samen ideeën uit te wisselen.

 

Meedoen?

Opgeven voor de bijeenkomst voor organisaties op 23 maart kan via www.g1000borne.nl.

 

Provincie kijkt en denkt mee

Het initiatief om in Borne een Burgertop G1000 te houden heeft de belangstelling gewekt van de provincie Overijssel. In 2016 hebben Provinciale Staten besloten experimenten rondom bestuurlijke vernieuwing te stimuleren. De provincie hoopt van de ervaringen die hiermee worden opgedaan te leren ten behoeve van de versterking van de kwaliteit van het openbaar bestuur in Overijssel. Concreet ondersteunt de provincie het initiatief in Borne bij het verbreden van het bereik van deelnemers en het verankeren van de uitkomsten van de Burgertop.

 

Provinciale subsidie

Op 20 januari is door de provincie Overijssel een nieuwe subsidieregeling gepubliceerd: de subsidieregeling Experimenten Eigentijdse Bestuursstijl. De stichting G1000 Borne bereidt een aanvraag voor deze regeling voor.

 

Definitieve datum vastgesteld

De definitieve datum van de Burgertop G1000 Borne is vastgesteld op 20 zaterdag mei 2017. De locatie is Sporthal ’t Wooldrik aan 't Wooldrik 3 in Borne.

 

Advertenties
(Uw banner hier?)

Prikbord

G1000 werkgroep Communicatie, gesprek over publieksbalie d.d. 16 januari 2018 De G1000 werkgroep Communicatie had een gesprek met Jojanneke Spenkelink (inrichting publieksbalie) en Martien Weernink (personeel) over de inrichting van de publieksbalie in het gemeentehuis. GB90 had vier jaar geleden een Balie voor... Lees meer

23 jan 2018 om 9:06 | reacties (0)

Programma Overdrachtsavond G1000 Burgertop Borne, 7 december, 19.30 uur, Kulturhus Borne 19.30 uur: Zaal open, ontvangst met koffie 19.45 uur: Welkomstwoord en een korte geheugenopfrisser. 19.50 uur: Martin Steenbeke interviewt de burgemeester van Borne, Rob Welten, en Ton Remmers (Stichting G1000 Borne). ... Lees meer

16 nov 2017 om 16:37 | reacties (0)

Noteer in uw agenda: op 7 december vindt in het Kulturhus Borne rond G1000 Borne haar werkzaamheden af. Deze avond worden de werkzaamheden van de werkgroepen gepresenteerd aan de partners uit Mijn Borne 2030 en aan de lokale politiek. De partners, Welbions, Kulturhus, Bundeling Bornse Ondernemers (BBO), Stichting... Lees meer

12 okt 2017 om 14:51 | reacties (0)

file:html/cookies.inc.html}