Bijeenkomst gezondheidsgevolgen mestverwerker
31-01-2017
DONDERDAG 2 FEBRUARI WORDEN UITKOMSTEN ONDERZOEK GGD NADER TOEGELICHT

Bijeenkomst gezondheidsgevolgen mestverwerker

In opdracht van afvalverwerker Twence heeft de GGD onderzoek gedaan naar de gevolgen voor de gezondheid van mens en dier van de mestverwaardingsinstallatie die het bedrijf wil bouwen op de stortlocatie Elhorst-Vloedbelt in Zenderen. Uit het rapport zou blijken dat omwonenden zich geen zorgen hoeven te maken.

 

De bevindingen van de GGD worden nader toegelicht op een informatiebijeenkomst op donderdag 2 februari in het Sindron aan de Prinsenweg. De bijeenkomst start om 20.00 uur en zal naar verwachting rond 21.30 uur afgelopen zijn. Er zijn vertegenwoordigers van de GGD aanwezig en medewerkers van Twence om over en weer van gedachten te wisselen en nadere vragen te beantwoorden.

 

Direct omwonenden zijn door Twence uitgenodigd om aanwezig te zijn, maar ook andere geïnteresseerden zijn welkom.

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Ron Hartman — 01 feb 2017
@Semmekrot: Paul heeft gelijk, maar U ook. Qua infrastructuur (af en aanvoer) is de routing nog lang niet goed en daar zou meer perspectief moeten komen. Aan de andere kant: Als de alternatieve westelijke randweg (verlengde Bornerbroeksetraat = 5BB) naast de mestverwerker uitkomt, is het veel rustiger in het dorp en dat biedt weer bewegingsruimte voor het mesttransport.... Dat is heel erg samen met het verkeer vanuit Hengelo, maar als dat Hengelo-verkeer nou achter het dorp komt, is het wellicht weer een beeld dat beter bij het dorp past. Ik heb daar echter geen mening over en weet te weinig van de impact van massa-mesttransporten.
Paul Cohn — 01 feb 2017
De maximale effectafstand voor biogasopslag 50 - 80% methaan en 50 - 20% kooldioxide (explosie) bedraagt 245 m. Dat is nog ver van de bebouwing. Die effectafstand voor brand en explosie van niet tot vloeistof verdicht biogas zijn daarmee vele malen kleiner dan die van licht ontvlambare brandstoffen in het Firezone tankstation in de bebouwde kom van Zenderen, zie tabel Tabel 2c1 en 2c2 in de Leidraad Risico Inventarisatie (LRI): Gevarenkaart nr. 1 www.brabant.nl/~/media/8FD9622B24C245DF89C624E05C21F3C7.pdf Dáárover hoor ik niemand…
Henk Semmekrot — 01 feb 2017
Toch blijven wij als burgers/inwoners van Zenderen onze argwaan houden: deze bedrijvigheid past hier niet! Te dicht bij de bebouwde kern en de nadelen als mestgeur, stank, explosiegevaar, calamiteiten enz. blijven ondanks het geruststellende rapport van de GGD bij ons als inwoners aanwezig! Laat men naar het Regionaal Bedrijven Terrein (het XL-Park) bij Almelo gaan. Daar kan men de boel financieel niet rond krijgen! En bedrijvigheid van dit kaliber hoort daar thuis en niet hier op deze locatie. Waarom moet Zenderen met een vrij geringe agrarische dichtheid opdraaien voor een hele regio Twente met veel agrarische dichtheid? Reeds eerder is fout gepland dat de Elhorst/Vloedbelt een vuilstort moest worden. Door de tijd achterhaald! Het was allemaal niet nodig geweest. "De ezel stoot zich niet twee keer........ !!
Ron Hartman — 31 jan 2017
Het is wel goed dat er serieus gewerkt wordt aan het probleem dat vele malen groter is dan CO2 (ea) reductie in het algemeen. POEP/mest; hoe meer mensen (die ook steeds meer poepen) hoe meer koeien (als eten en melkleveranciers voor die mensenmassa's). We moeten de koe dus bij de hoorns uh .. de poep (het achterwerk) grijpen.
Paul Cohn — 31 jan 2017
Dit sluit aan bij de resultaten van eerder onderzoek naar aanleiding van lekkage van een mestvergister in Coevorden door GGD-Drenthe en het RIVM:

Biogaslekkage Coevorden

Verspreidingsberekeningen en

gezondheidseffecten

www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/609400005.pdf

"Ernstige gezondheidseffecten aan deze blootstelling als gevolg van de biogaslekkage worden uitgesloten. Wel kunnen blootgestelde personen hoofdpijn, misselijkheid en een enigzins moeizamer ademhaling hebben ervaren tijdens de bloostelling. Deze klachten zijn van voorbijgaande aard en verdwijnen zodra de blootstelling afneemt".

Waardering voor mantelzorgers

Vrijdagavond was er een ontspannen avond voor mantelzorgers, georganiseerd door de gemeente...
15-11-2019

Bouw De Hooiberg start in voorjaar

De herontwikkeling van de leegstaande basisschool De Hooiberg in de Stroom Esch tot...
14-11-2019

Een stoomloc in de kelder

ADVERTORIAL • Toen Henry Wienk en zijn vrouw wilden verhuizen naar een appartement in...
11-11-2019

Gezellige pubquiz voor KiKa

Negen teams met illustere namen als ‘De Stoppelbaardjes’, ‘Mijn naam is...
10-11-2019

Voetgangersportalen bij het Rheineplein

In januari dit jaar stond de politie op het Rheineplein om van voorbijgangers suggesties en tips...
08-11-2019

Speeddaten voor zorg en hulp

“Het is een probeersel”, zo verontschuldigt Ben van der Weide van het Zelfregieteam...
05-11-2019