‘Er is geen weg terug’
COLLEGE WIL EXTRA INZET OP COMMUNICATIE RONDOM VERBINDINGSWEG

‘Er is geen weg terug’

In de raadsvergadering kondigde wethouder Herman Mulder een extra informatieavond voor bevolking en gemeenteraad aan over de aan te leggen verbindingsweg. Bij direct betrokkenen rond het tracé van de verbindingsweg, zoals de ondernemers op bedrijventerrein De Molenkamp en bewoners van de wijk ’t Oldhof, en bij inwoners van Zenderen is veel tegenstand te bespeuren. Ook vanuit de gemeenteraad zijn geluiden te horen die heroverweging van het besluit om de weg aan te leggen bespreekbaar willen maken. “We concluderen dat de communicatie beter had kunnen zijn”, zei Mulder.

 

'Die weg komt er'

In het persgesprek de volgende dag: “Ik merk gewoon een heleboel ruis. We moeten terug naar het ontstaan van de situatie en naar hoe we verder gaan.” De verbindingsweg is een stap in de door de gemeenteraad unaniem vastgestelde zogenaamde Totaalvisie. Een meerjarenplan met als doel de problematiek van de spoorse doorsnijding van Borne op te lossen en daarbij ‘van buiten naar binnen’ te werken. Het voltallige college staat nog steeds vierkant achter die Totaalvisie en denkt de redenering er achter beter te kunnen uitleggen.

 

Heroverweging is volgens Herman Mulder niet aan de orde. “Die weg komt er. Er is geen weg meer terug.” (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Ron Hartman — 10 feb 2017
Ze zouden allen moeten weten hoe het kan. Het best is daarvoor de tekening van modelvariant 2020.3 op blz 18 uit het haalbaarheidsonderzoek van 15/1/14 te bestuderen. De GVW hoeft in dat model niet perse, omdat 5a/b die taak overneemt en zeker als bij onvoldoende middelen, voorlopig het trace van de Bornerbroeksestraat gevolgd wordt tot na de afslag Zwanenhof. De Oonksweg - incl. spoorbomen kan gewoon blijven.......mits... de dure tunnel onder de Bornerbroeksestraat tbv de F35 en de hulpdiensten, OOK wordt benut voor overig verkeer. De onderdoorgang bij de Azelosestraat komt er domweg niet (te duur en veel te ingrijpend - ook niet begroot- door de afgesloten Molenstraat en dus ook voor de F35). De verkeersstroom zal wel via de Azelosestraat blijven gaan, maar in geval van overwegproblemen kan men dan uitwijken naar de Bornerbroeksestraat. Bijkomend voordeel: de huidige rondweg kan een 30/50 km weg worden waar landbouwverkeer kan blijven rijden (of een knip met doorgang voor tractoren)
Martin tikken — 10 feb 2017
Op alle meedenk avonden, en op alle terugkoppel avonden heeft der Mulder zijn neus niet laten zien.
Kennelijk bang voor de confrontatie roept hij vanuit zijn "ivoren toren" dat er geen weg terug is. De opmerking uit een van de eerdere reacties is juist. Dhr Mulder zit op een doodlopende weg! Verstandige raadsleden luisteren naar de reacties die geventileerd zijn op de meedenk / en terugkoppel avonden. En hebben oog voor de belangen van de ondernemers en bewoners van het industrieterrein het Molenkamp!
Het is dus aan de Borne Raadsleden om een verstandig besluit te nemen en niet aan Dhr Mulder! DIe overigens" Trumpiaanse " trekjes begint te vertonen.
gerard laarhuis — 09 feb 2017
leg de verbindingsweg dicht tegen de a35 aan, dan valt de geluidsoverlast-zone en de fijnstof-zone en de verlichtingsoverlast-zone op hetzelfde stuk grond. dan vlakbij het knooppunt thv de braamhaarstraat richting het vuilstort terrein vloedbelt, dan oversteken naar de albergerweg. dan hebben ze op het oldhof geen overlast, op het industrieterrein geen overlast en in zenderen ook niet. zo haal je de helft van het verkeer uit borne weg en is een tunnel overbodig
Henk ter braak — 08 feb 2017
Weg met de westelijke rondweg, die voor bijna geen enkele Bornernaar verbetering betekent, maar wel een enorme graai uit de knip van de OZB doet.

Herman Mulder kan mij diverse malen tot de Raad van State uitleggen welk heil hij in die weg ziet. Procederen doe ik tot het einde ervan!!.
Dinand Kemper — 08 feb 2017
Zo herkenbaar. Tijdens het besluit over aanleg van de fietssnelweg, de F35, werd ook al over slechte communicatie gesproken. Er is in die jaren dus nog niets veranderd. Laat staan verbeterd.
en nu het goeie kaartje erbij, waarin stapsteen 2 dus een normale investering voor heel Borne wordt ipv alleen de fietsers(lobby)
Linksonder ook nog de route links langs Zenderen en vergeet stapsteen 4 die de Molenstraat helemaal afsluit en mede door dat probleem, vele malen duurder wordt dan begroot en DUS niet wordt gemaakt.
Ron Hartman — 08 feb 2017
Voor wie niet zo goed de weg weet: De Zuidelijke Rondweg sluit op het zelfde punt aan op de Bornerbroeksestraat naar Zenderen, als de geplande GVW (beiden bij het arrestantencomplex).... dus zowel Borne als Zenderen hebben dan geen last meer van Hengelo-Almelo, Albergen en Ikea verkeer
Ron Hartman — 08 feb 2017
En als er (heel veel) later dan toch genoeg geld is? Nou, dan leg je de 5B versie alsnog dicht langs de snelweg en heeft de Bornerbroeksestraat ONS en vooral Zenderen, al die tijd wel geholpen.
Ron Hartman — 08 feb 2017
Het loskoppelen van de ondertunneling IN Borne-centrum zelf van het wegenplan is funest gebleken. De leefbaarheid in Borne is in geding omdat de 1 baans (sic!) auto- en fietstunnel in de Bornerbroeksestraat voorrang (F35 schiet wel heel erg door) krijgt en een tunnel daarna onder de Azelosetraat zo duur en moeilijk te maken wordt dat we dat niet meemaken. Die GVW is het punt eigenlijk niet. WEL dat geen enkel probleem wordt opgelost in Borne qua onderdoorgang en de inwoners van Zenderen nog meer verkeer krijgen.
En dan te weten dat het zo simpel is op te lossen door die tunnel onder de Bornerbroeksestraat gewoon 2 baans te maken tegen geringe meerkosten....Het geld van de GVW kan beter besteed worden aan de ring links om Zenderen en naar de Bornerbroeksestraat; dat is het punt, want het is verkeerd om in Borne centrum geen bruikbare tunnel aan te leggen. Dus bij weinig geld : stel je plannen bij en gebruik de Bornerbroeksestraat en laat die (ver) achter het retraitehuis, naar Zenderen gaan en links langs Zenderen naar de Albergerweg. Zenderen rustiger en Borne, eindelijk in het centrumgebied, de tunnel onder het spoor.
Bert Broekman — 08 feb 2017
De westelijke verbindingsweg lost bijna niets op hooguit worden de bewoners rondom het kruispunt Oonksweg-Prins Bernhardlaan enigszins ontlast.
Voor de rest alleen maar nadelen:
- meer lichtvervuiling
-meer geluidsoverlast
-slechtere verbinding met het centrum van Borne
-waardevermindering van de huizen aan de Loodijk
Onbegrijpelijk dat het college van BenW zelfs niet overweegt terug te komen op een achteraf gezien rampzalige beslissing.
Wim Oldenbeuving — 08 feb 2017
En nu is het maar te hopen dat de raadsleden heel goed luisteren naar de inwoners van Borne. Het is en blijft een onzalige plan.
weg met die weg — 08 feb 2017
Bij de volgende raadsverkiezing geen CDA of Gemeentebelangen stemmen zorgt wel dat die weg van de agenda komt
frans — 08 feb 2017
Dus er is ook overeenstemming om het landbouwbedrijf volledig over te nemen, of te verplaatsen.
Bovendien kan er dan nu ook begonnen worden met de geluidswal tussen de Zuid-Esch en Bornse maten
Fons Lohuis — 08 feb 2017
Mulder zit op doodlopende weg.
Natuurlijk komt die weg er niet. Het is beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald! Het is het slechtste plan sinds jaren. Ik vertrouw er op dat de meerderheid van de gemeenteraad het gezond verstand laat zegevieren. De weg lost geen enkele probleem op. Sterker, het veroorzaakt nog grotere problemen in Zenderen dan die er nu al zijn.Het kost de Bornse burger en dus ook die van Zenderen een hoop extra geld ( 10 miljoen!) via verhoging van de OZB. Je krijgt er extra overlast voor terug. Inwoners van de gemeenten Tubbergen, Dinkelland, Almelo hebben er een beetje profijt van. Die betalen niet. Het is een regionale kwestie , die regionaal/provinciaal moet worden opgelost. Het geld voor de tunnel - dat er wel is - kan prima worden besteed. Een tunnel in de Oonksweg of in de Azelosestraat. Zenderen ontlasten vraagt een andere aanpak. Zie ook de petitie van Zenderen.
de weg — 08 feb 2017
Gelukkig voor de mensen die straks wel blij zijn dat de weg er toch gewoon komt.,
de weg — 08 feb 2017
Gelukkig voor de mensen die straks wel blij zijn dat de weg er toch gewoon komt.,

Minder overlast van processierupsen

Het aantal meldingen van nesten eikenprocessierupsen in de gemeente Borne is gehalveerd ten...
06-07-2020

Koningslinde bij rotonde Zenderen

Eigenlijk werd de Koningslinde van Zenderen al op 3 maart vanuit ’t Rigtershoes verplaatst...
24-06-2020

Haast met onderzoek alternatieve...

Al vanaf 2013 dubt de gemeente Borne over waar de eerste spooronderdoorgang, als begin van de...
17-06-2020

Gemeentesecretaris Gertjan Rozendom vertrekt

Gemeentesecretaris Gertjan Rozendom heeft besloten om zijn functie als...
15-06-2020

Volwaardige horeca bij Weleveld lijkt...

In het Politiek Beraad dinsdagavond werd de gemeenteraad gevraagd welke kant het op moest met de...
09-06-2020

BorneBoeit krijgt licentiesteun

In een extra (digitale) raadsvergadering dinsdagavond heeft de gemeenteraad zich in meerderheid...
03-06-2020