Borns belang in Agenda van Twente
WENDY KITS EN BERNHARD SLOTMAN OVER REGIONAAL INVESTERINGSFONDS

Borns belang in Agenda van Twente

"Het gaat wel ergens over." Zo omschrijft Bernhard Slotman het belang van de nieuwe Agenda van Twente, waar gemeenteraden van alle 14 Twentse gemeenten zich momenteel over buigen. De huidige Agenda van Twente, het investeringsfonds van tachtig miljoen om de regionale economie aan te jagen, loopt af. De vraag is of en hoe er opnieuw miljoenen geïnvesteerd zouden moeten worden. Ook in Borne spreekt de gemeenteraad over nut en noodzaak voor Twente en wat het belang kan zijn specifiek voor Borne. Een gesprek met Wendy Kits en Bernhard Slotman, beiden CDA-raadsleden.

 

Resultaten Agenda van Twente 2207-2017

Wat heeft de Agenda van Twente 2007-2017 opgeleverd? “Daarover zijn best wat gemengde geluiden”, zegt Bernhard Slotman. “Achteraf was het niet zo handig om van die lokale projecten te financieren, zoals een ijsbaan en een zwembad. De discussie heeft ook te maken met transparantie. Hoe meet je nu dat het een succes geweest is? Daar was niet over nagedacht. Best een beetje lastig. Maar er zijn voldoende voorbeelden dat het wat gebracht heeft. De Agenda heeft een veelvoud van die tachtig miljoen opgeleverd door cofinanciering; deals die je kunt maken met Rijk en Provincie. Aan de verbetering van de A1 is bijvoorbeeld flink bijgedragen. Lokaal is er vanuit de Agenda van Twente voor 1,2 miljoen in de Groene Poort geïnvesteerd.”

 

Economisch sterk Twente

Wendy Kits: “Samen kun je makkelijker een vuist maken. Als Twente kun je een totaal bidboek neerleggen voor bedrijven die zich hier willen vestigen. Natuurlijk hebben wij graag meer bedrijven op De Veldkamp, maar als bedrijven zich in Enschede vestigen en de werknemers hier komen wonen, dan hebben wij daar ook baat bij. Borne is een forensengemeente met een aantrekkelijke Bornsche Maten.” Bernhard Slotman: “Wat goed is voor Twente is goed voor Borne.” Er zijn waarschijnlijk geen gemeenten te vinden die het belang van een economisch sterke regio níet onderkennen.

 

Kritiek op het proces

Tot zover de eensgezindheid. De gesprekken over de nieuwe Agenda van Twente zijn nog maar koud begonnen of het rommelt al. Er zijn geluiden te horen dat de agrarische sector vergeten wordt, investeringen vooral in de steden gaan plaatsvinden en over het algemeen een te dominante rol van Enschede en haar burgemeester Onno van Veldhuizen. Wordt de Agenda van Twente in Enschede bepaald? Slotman: “Nee, dat herken ik niet. Van Veldhuizen is wel iemand die zegt ‘we hebben er over nagedacht, niet meer zeuren’. Iemand van de grote lijn en niet van de details. Het is lastig om veertien gemeentes op een lijn te krijgen. Ik denk dat hij zich had voorgenomen niet te veel ruimte te geven voor andere geluiden.” Het pakte niet helemaal goed uit tijdens de laatste bijeenkomst van de gemeenschappelijke gemeenteraden.

 

‘Geven en nemen’

Kits: “Er lagen al vijf concrete stellingen (afbeelding rechts), terwijl wij dachten onze punten voor de agenda in te komen brengen. Er ontstond ophef omdat het leek alsof het besluit voor de Agenda al genomen was. Later bleek dat er aan de tafelgesprekken nog wel ruimte was voor inbreng binnen de genoemde thema’s, maar de toon was al gezet.” Slotman: “Dat het vanzelf gaat, mag je niet verwachten. Het is toch een kwestie van geven en nemen. Als je elkaar niet vertrouwt, komt er geen huwelijk. Iedere gemeente verschijnt aan tafel met z’n eigen agenda, maar het gevoel overheerst dat we elkaar nodig hebben.” Kits: “Je moet uitgaan van het belang van Twente.”

 

Lobbyen voor Borne

Allemaal leuk en aardig, maar de gemeente Borne zal wel zelf een flinke duit in het Agenda-zakje moeten doen. De huidige Agenda werd gefinancierd uit het superdividend van Twence. Die optie is er voor de nieuwe Agenda niet meer. Gemeenten moeten naar rato investeren in het fonds. Kits: “Ook in Borne zijn discussies over ‘wat gaat het ons kosten en wat levert het op?’. Soms zijn de voordelige effecten echter eerder indirect dan direct.”

 

Slotman: “Voor Borne is de infrastructuur heel belangrijk. Onze rol als aantrekkelijke woongemeente, waarvoor bereikbaarheid en leefbaarheid belangrijk zijn.” Kits: “Wij vormen een mooie verbinding tussen steden en platteland. Ook de 5B, de rondweg om Zenderen, staat nog steeds in de plannen van de Netwerkstad. Die moeten we niet zomaar loslaten.” Slotman: “De Agenda geeft een richting aan. Het zit ‘m in de uitwerking. Wat kun je binnenslepen voor Borne? Daarvoor moet je wel lobbyen en je netwerk aanspreken.” Regionaal hebben de diverse lokale afdelingen van het CDA elkaar al opgezocht om over het onderwerp te spreken.

 

Wendy Kits en Bernhard Slotman zijn overtuigd van het belang van een gezamenlijke aanpak voor een economisch sterke regio. “We kunnen het niet alleen. Samenwerking levert de Bornse gemeenschap meer op dan wat je ooit alleen kunt bereiken.” (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina

Velten sceptisch over veranderingen jeugdzorg

Er gaat weer wat veranderen met de jeugdzorg. Ministers De Jonge en Dekker erkennen dat de...
08-11-2019

Karrenvracht aan moties en amendementen

De gemeente Borne moest voor de meerjarenbegroting een tekort van 2,5 miljoen zien te dekken en...
06-11-2019

Kritische gemeenteraad bij begrotingsbehandeling

De begroting is met meerderheid van stemmen aangenomen. Net als vorig jaar stemde de gehele...
06-11-2019

Gaat de OZB met 20 procent omhoog?

Tijdens het gemeenteraadsverkiezingsdebat in 2018 legden we alle politieke partijen onder andere...
04-11-2019

Een ton minder bezuinigen voor het Kulturhus

Het lijkt erop dat de bezuinigingen voor het Kulturhus een stuk lager gaan uitvallen. In een...
25-10-2019

Investeren in organisatie en huisvesting gemeente

De ‘basis moet op orde’ in het gemeentehuis. Een conclusie die vorig jaar werd...
18-10-2019