Haalbaarheidsonderzoek huisvesting statushouders
VOORMALIG POLITIEBUREAU EN EEGA-PAND IN BEELD

Haalbaarheidsonderzoek huisvesting statushouders

Gemeente Borne heeft een afweging gemaakt als het gaat om het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken naar de transformatie van vastgoed voor de huisvesting van statushouders en andere doelgroepen. Om voorbereid te zijn op de onzekere instroom van statushouders, heeft het college besloten haalbaarheidsonderzoeken te doen naar de tijdelijke transformatie van het voormalig EEGA-pand en het voormalige politiebureau.

 

Quickscan: politiebureau en EEGA-pand meest geschikt

Het voormalig EEGA-pand aan de Oude Almeloseweg (foto rechts) en het voormalig politiebureau aan de Dunantstraat (foto boven) kwamen als beste naar voren uit de quickscan die de gemeente liet doen op een zestal panden in Borne. In de quickscan zijn ook De Hooiberg, Het Ridderspoortje, Het oude Twickel en De Dorsmolen meegenomen. Een haalbaarheidsonderzoek op twee panden moet uitwijzen of de panden daadwerkelijk geschikt zijn voor transformatie. Het politiebureau is nu eigendom van Justitie en het EEGA-pand is particulier bezit.

 

Daarnaast zet het college nadrukkelijk in op regionale samenwerking als het gaat om huisvesting van statushouders. In de quickscan is een afweging gemaakt op basis van staat van onderhoud, de oppervlakte, de ruimtelijke en juridische belemmeringen, de mogelijkheid om naast statushouders andere doelgroepen te huisvesten en de snelheid waarmee realisatie mogelijk is.

 

Verdringing voorkomen

De gemeente wil verdringing voorkomen. Samen met de woningcorporatie is bepaald hoeveel statushouders de gemeente kan huisvesten binnen de reguliere woningvoorraad zonder dat dit voor verdringing zorgt. Uit een peiling via het BornePanel bleek dat een grote meerderheid van de respondenten vindt dat statushouders verspreid over het dorp gehuisvest moeten worden. Concentratie van tien tot twintig statushouders in leegstaande gebouwen in de wijk vindt iets meer dan de helft geen goed idee. Tijdelijk op deze manier huisvesten om verdringing op de woningmarkt tegen te gaan kan op een beetje meer goedkeuring rekenen; iets meer van de helft van de respondenten vindt dat geen probleem.

 

"Zoals het er nu naar uit ziet niet nodig"

Volgens burgemeester Rob Welten is de verwachting dat het aantal statushouders die aan de gemeente zijn toegewezen binnen de reguliere woningvoorraad kan worden gehuisvest zonder dat er sprake is van verdringing. “De instroom van asielzoekers is echter onvoorspelbaar en daar moeten we wel op anticiperen en een strategische voorraad hebben voor als de toestroom plotseling weer groter wordt. Zoals het er nu naar uit ziet hebben we het niet nodig.”

 

Buffer

Door transformatie van de bestaande panden ontstaat een buffer. Het college wil voor maximaal twintig statushouders tijdelijke huisvesting beschikbaar hebben. Uitgangspunt is daarbij dat er in de gebouwen een mix ontstaat. “Niet alleen statushouders, maar ook andere functies. Dat zou dienstverlening kunnen zijn of een commerciële invulling, maar in ieder geval een mix om participatie en contact te bevorderen en isolatie te voorkomen."

 

In de tweede helft van maart worden de haalbaarheidsonderzoeken gestart. In het haalbaarheidsonderzoek worden de technische, juridische en financiële haalbaarheid meegenomen. De tweede fase van het onderzoek is het bespreken van de haalbaarheidsonderzoeken met de omgeving. “We hebben alle tijd en ook gelegenheid om met partijen aan tafel te zitten.” De omwonenden zijn inmiddels per brief op de hoogte gesteld.

 

De keuzes voor het haalbaarheidsonderzoek zijn een onderdeel van het actieplan Thuis in Borne waarin samen met partners en inwoners wordt gekeken naar integratie van statushouders in Borne. Op 14 maart wordt het actieplan ter informatie aan de raad voorgelegd.

 

Samenwerking Twentse gemeenten

Nu de instroom momenteel laag is, is het onzeker of transformatie ook daadwerkelijk nodig is. Gemeente Borne wil voorbereid zijn op een eventuele toestroom van statushouders. In januari riep het college de veertien Twentse gemeenten op om te streven naar een samenwerking als het gaat om de huisvesting van statushouders. ‘Door regionale samenwerking en transformatie te onderzoeken, willen we onze verantwoordelijkheid pakken en goed voorbereid zijn op de onzekere opgave. Een thuis bieden voor de nieuwkomers en zorgen dat we verdringing tegengaan’, stelt burgemeester Welten. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Gert willemsen — 01 mrt 2017
Omwonenden zijn per brief op de hoogte gesteld. Nog niets gezien op de Reigershof
Bernardus — 23 feb 2017
Nu het pand van basisschool de Esch vrijkomt is deze voor statushouders.

Start Borns Onderzoek Platform

Maandagavond feliciteerde burgemeester Gerard van den Hengel BorneBoeit met de toekenning van...
13-11-2019

Alsnog openbare procedure Weleveld

Begin volgend jaar komt er alsnog een openbare procedure voor afwijking van het bestemmingsplan...
12-11-2019

Velten sceptisch over veranderingen jeugdzorg

Er gaat weer wat veranderen met de jeugdzorg. Ministers De Jonge en Dekker erkennen dat de...
08-11-2019

Karrenvracht aan moties en amendementen

De gemeente Borne moest voor de meerjarenbegroting een tekort van 2,5 miljoen zien te dekken en...
06-11-2019

Kritische gemeenteraad bij begrotingsbehandeling

De begroting is met meerderheid van stemmen aangenomen. Net als vorig jaar stemde de gehele...
06-11-2019

Gaat de OZB met 20 procent omhoog?

Tijdens het gemeenteraadsverkiezingsdebat in 2018 legden we alle politieke partijen onder andere...
04-11-2019