Volle bak bij behandeling IHP
GEVOLGEN SCHOLENPLAN, MET MOGELIJKE SLUITING DE ESCH, ROEPEN VEEL EMOTIE OP

Volle bak bij behandeling IHP

De publieke tribune zat barstensvol en in de burgerzaal was zelfs een extra scherm geplaatst om de vele belangstellenden het Politiek Beraad te laten volgen. Aan de orde het Integraal Huisvestingsplan (IHP), de uitwerking in stenen van het Scholenplan. Een toekomstvisie die kortweg behelst om in Borne tot vijf grote instroompunten van basisonderwijs te komen en daarnaast de scholen in Hertme en Zenderen te behouden. Maar het grootste pijnpunt in het hele dossier is de voorgenomen sluiting van locatie De Esch in het centrum en vanuit die hoek was dan ook veel publiek meegekomen met de insprekers die, nogmaals, pleitten voor het openhouden van de school aan de Oude Almeloseweg.

 

Enquête ouders De Esch

De werkgroep Houd de Esch bij de Les zet zich al twee jaar met man en macht in om de school te behouden. De argumenten daarvoor werden dinsdagavond niet nogmaals herhaald. Wel werden de resultaten van de door de werkgroep gehouden enquête gedeeld met de commissieleden. De belangrijkste conclusie uit de door 302 gezinnen ingevulde vragenlijst was dat afstand tot een school voor tachtig procent het belangrijkste criterium voor de schoolkeuze is en dat slechts tien procent van de ouders van plan is om hun kinderen in de Stroom Esch onderwijs te laten volgen. Er werd door de werkgroep een petitie aangeboden met het verzoek aan de gemeenteraad om niet in te stemmen met het IHP en te kiezen voor een zesde instroompunt en basisschool De Esch te behouden.

 

Ook de medezeggenschapsraad van ’t Iemnschelf/De Esch liet bij monde van voorzitter Gerjo Timmerman weten op het standpunt te staan dat dislocatie De Esch moet blijven bestaan. Ze waren graag meegenomen in het besluitvormingsproces en misten in het Scholenplan en IHP de onderwijsvisie, het personeelsbeleid en de visie voor de lange termijn. Ouders zouden ook een bewuste keuze moeten kunnen maken voor een kleine school in plaats van een omvangrijk instroompunt.

 

'Een leefbaar en levendig centrum'

Vervolgens spraken oud-directeur André Muller, centrumondernemer Marc Leurink en de Belangenvereniging Oud Borne in bij het Politiek Beraad. Het ging over ‘een grote betrokkenheid’, ‘een leefbaar en dynamisch dorp’, ‘het bredere perspectief van een levendig en leefbaar centrum’ en het gevaar van een ‘vergrijzende wijk Oud Borne’ als de centrumschool zou verdwijnen.

 

'Pijnijke beslissing'

Daartegenover verdedigden de directeuren van de beide schoolbesturen Markant-BSV en Stichting Komt hun Scholenplan. Er moet jaarlijks geld bij de combinatie ’t Iemnschelf/De Esch. “Geld van andere scholen”, legde Frank Konings van St. Komt uit. “Het is niet langer vol te houden.” Hij benadrukte nogmaals de beslissing om de locatie te sluiten niet gemakkelijk te vinden. “Ook ik voel de pijn, maar moet als bestuurder handelen in het belang van alle scholen.”

 

De raadsleden konden hun vragen stellen aan de insprekers en aan verantwoordelijk wethouder Martin Velten. Die vragen gingen onder andere over kosten, over het gemis van beleid op het gebied van jeugd en educatief klimaat in het IHP, de gehouden enquête en de onbetrouwbare prognoses van leerlingenaantallen.

 

Volgens de wethouder had wegens gebrek aan menskracht op het gemeentehuis de ontwikkeling en stimulering van zogenaamde Integrale Kindcentra (IKC), met meer functies dan alleen onderwijs, op een laag pitje gestaan. Er was wel gekeken of die beoogde instroompunten de mogelijkheden hadden om zich in de toekomst tot IKC’s te ontwikkelen. Over de enquête wilde hij niet veel zeggen. Hij respecteerde het initiatief, maar het was niet op verzoek van de gemeenteraad of het college geweest en hij had vraagtekens bij het realiteitsgehalte ervan. Verder gaan de scholen en de gemeente er van uit dat zestig procent van de leerlingen van de Esch naar ’t Iemnschelf gaan verhuizen. Hoe dat precies gaat uitpakken is onzeker en daarmee ook of bij het instroompunt in de Stroom Esch voor een miljoen moet worden verbouwd. “Het bedrag verandert niet, maar mogelijk wel waar het geïnvesteerd moet worden.” Afhankelijk van waar de stromen naar toegaan.

 

Knoop doorhakken

Er waren nog meer vragen, ook over de uitbreiding van basisschool De Vonder bijvoorbeeld. Het dossier leeft duidelijk bij veel partijen en roept zeer zeker emoties op die in de raadszaal voelbaar waren. Daarnaast wordt ook de urgentie gevoeld om eindelijk een knoop door te hakken, in het belang van alle partijen. Die knoop ligt op tafel bij de raadsvergadering van 21 maart. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Stammenstrijd — 08 mrt 2017
Annie, je vergeet dat het bij die zaken om het geloof gaat. Daar slaapt de duvel tussen en niet zoals het anno 2017 zou moeten; alleen het belang van de kinderen en de samenleving waar de zjeloofsstrijd niet meer zo speelt. Men streeft wel naar een soort fusiemodel, maar per instroompunt wil men de eigen club met kruisje gewoon terugzien.
Juist daarom zou de Gemeente meer moeten sturen via de keus voor minder rare nieuwbouw of de besturen gewoon tot onderhoud verplichten of samen renoveren. Waarom niet gewoon intrekken met enkele lokalen bij die van de andere kant?
Annie Anders — 08 mrt 2017
Wat ik niet begrijp is dat de Hooiberg mag/moest verhuizen naar Beekparkschool. Leerlingaantal is nog steeds zorgelijk laag; waarom is Beekparkschool als instroompunt wel groot genoeg en de Esch niet? De 8 lokalen van de Beekpark school hadden de groei van de Vonder (blijkbaar kiezen ouders liever voor deze school dan voor de Beekparkschool) kunnen opvangen waardoor er geen uitbreiding van de Vonder noodzakelijk is. Het gebouw van de Beekparkschool had ook ingezet kunnen worden als alternatief voor de Esch. Hemelsbreed is het slechts een paar honderd meter. Dan had je als school en stichtingbestuur kunnen profiteren van de groei van de Bornsche Maten.
Maar eerlijk is eerlijk: Iemenschelf en Esch zijn een school. Het is van de zotte om dan twee locaties open te houden.
Vergrijzende wijk Oud Borne? Oud Borne was altijd een grijs buurtje en zal dat ook altijd blijven.
Het is echter wel duidelijk: schoolbestuur bepaalt en heeft besloten om dislocatie op te heffen. Het heeft geen zin om actie te voeren richting wethouder.
Een tevreden Prisma ouder — 08 mrt 2017
De ouders van de Hooiberg en de Regenboog hebben twee jaar geleden gelukkig wel gekozen voor een gezonde gezamenlijke toekomst in het nu weer bloeiende Prisma.
Het Protest van de Esch zorgt nu al jaren voor vertraging en een kwijnende school. Ik zou maar snel mijn knopen tellen, het verleden loslaten en een mooie toekomst opbouwen in een nieuwe school. Zeker voor de kinderen!
Een Betrokken Ouder — 07 mrt 2017
Het lijkt wel een prestige projectje van de stichting KOMT met aan het roer Pinokkio. Het zal wel goed staan op zijn CV zo'n fusie van 2 scholen. Vreemd om de Esch te sluiten als er inderdaad maar 10% van de leerlingen meegaan, betekend in praktijk dat je 't Iemenschelf ook snel daarna kan sluiten ivm. de opheffingsnorm.

Keurslager Rensink scoort opnieuw

In april wonnen Albin en Saskia Rikkerink al fraaie prijzen tijdens een grote internationale...
09-07-2020

Maak kans op de Startersprijs Midden Twente

Iedereen die in 2019 in de gemeente Borne, Hengelo of Hof van Twente is gestart met een eigen...
05-07-2020

Juf Marjo neemt afscheid

Ze dacht de regie zelf in handen te hebben, maar het liep anders. “Ik wil deze laatste dag...
03-07-2020

Groep 8 Flora speelt in podiumwagen

Het was een hele puzzel voor de basisscholen hoe dit jaar het afscheid van de achtste groepers,...
01-07-2020

Maja pitcht met prins Constantijn

Ze is pas 18, studeert Technical Engineering Mechatronica aan het ROC van Twente, woont in Borne...
25-06-2020

Makelaar Saskia Vreeman maakt doorstart

Saskia Vreeman Makelaar 4You heeft afgelopen week in afgeslankte vorm een doorstart gemaakt. De...
21-06-2020