D66 wil spoor omleggen
HAALBAARHEIDSONDERZOEK DOOR STUDENTEN UT

D66 wil spoor omleggen

Al in 2012 opperde Ernst Janssen van D66 dat het verplaatsen van het spoor een mogelijkheid zou kunnen zijn om in één keer van alle problemen met de spoorse doorsnijding van Borne af te komen. Hij vroeg de raad om financiën om het plan uit te werken, maar vond geen meerderheid. Het idee liet hem echter niet los en hij liet het plan door studenten van de UT nader onderzoeken.

 

'Totaalvisie lost slechts deel van de problemen op'

“De gemeente heeft gekozen voor ondertunneling van uiteindelijk alle vijf gelijkvloerse overwegen, maar daarmee los je alleen de wachttijden bij het spoor op en verbeter je de verkeersdoorstroming. Overige problemen, zoals gevaar, geluidsoverlast, trillingen en structurele gezondheidsklachten, blijven in deze opzet onopgelost”, verklaart Janssen zijn zoektocht naar een alternatief.

 

Langs A1/A35

Volgens het plan van D66 buigt het spoor vanuit Almelo voor Borne af richting de snelweg A1/A35 om vervolgens ter hoogte van Plein Westermaat weer aan te sluiten op het bestaande spoortracé. Het station Borne moet dan ook verplaatst worden naar de buitenrand van Borne, bijvoorbeeld naar een plek bij bedrijventerrein De Veldkamp. Volgens het onderzoek van de studenten zou de realisering tussen de 107 en 118 miljoen gaan kosten, afhankelijk van het exacte tracé.

 

Een behoorlijk bedrag, maar volgens Janssen nauwelijks meer dan alle infrastructurele deelplannen van de Totaalvisie bij elkaar opgeteld, door hem becijferd op 103 miljoen. Geld dat, als het aan D66 ligt, in ieder geval niet deels via verhoging van de OZB moet komen. “Als je met een goed onderbouwd plan komt is er altijd geld te krijgen, via Provincie, Rijk en Europees Investeringsfonds. Dat is een kwestie van slim aanpakken.”

 

'Redelijk snel te realiseren'

Janssen denkt dat het haalbaar zou moeten zijn om het spoor binnen vijf tot acht te verplaatsen. Ideaal gesproken zouden de werkzaamheden gecombineerd kunnen worden met de verbreding van de A1/A35. Bijkomend voordeel van het verlegde spoor is dat het dorp niet meer in tweeën gedeeld is. Bovendien zou de vrijgekomen grond mooi gebruikt kunnen worden voor de fietssnelweg of een busbaan.

 

'Keuzes maken'

Nadelen zijn er ook. Ergens zal het spoor de Groene Poort moeten doorkruisen, voor het toenemende verkeer in Zenderen biedt het geen oplossing en mensen zullen verder moeten reizen naar het station. Of de bewoners in Letterveld/Kerkedennen en verderop langs de Zuidelijke Randweg blij zullen zijn met ook nog eens een druk spoor in de buurt valt te betwijfelen. "Je moet afwegingen maken", vindt Janssen. "Nu zijn mensen ook niet gelukkig met de gekozen oplossing."

 

Ernst Janssen is enthousiast over de mogelijkheden, of de gemeenteraad daar ook zo over denkt valt te bezien. Tot nu toe kreeg D66 de handen niet op elkaar voor het plan. Het rapport van de studenten is deze week gepresenteerd aan de gemeenteraad en het college. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Marcel.Zonder — 31 aug 2017
Ik ben voor langere termijn, goed plan D66 spoor langs A1.

Ron Hartman — 16 mrt 2017
@Nathan: citaat '' Vooral gezien vanaf de Stroom Esch in dit plan, komen we er niet goed vanaf''. Ik heb nog een mooi plan liggen van de vrachttrein en A1 richting Berlijn, die tussen Hertme en de Stroom Esch direct naar Oldenzaal gaan. Heb je dat liever?
Hendrik Oosterheerd — 15 mrt 2017
Als je het openbaar vervoer afschaft en verder iedereen met de fiets laat gaan, heb je nergens meer last van
Gert Jan Kruizinga — 15 mrt 2017
Verder allesoed meneer Janssen?
Nathan — 14 mrt 2017
Waar iedereen natuurlijk het recht heeft om een idee te opperen en hier serieus naar te kijken denk ik wel dat het niet verstandig is.

Het verleggen van het station tot buiten Borne maakt dat het vaak geen rendamele reis is. In het centrum van een plaats is natuurlijk de aanrijtijd korter voor de meesten. Vooral gezien vanaf de Stroom Esch in dit plan, komen we er niet goed vanaf.

In andere plannen wordt geopperd het vrachtverkeer te laten aftakken naar duitsland. Qua overlast in de kern van Borne zeker een goed idee, maar wel een aantasting van veel natuur bij Hertme. Ook lijkt het me onverstandig, want volgens mij maakt het vrachtvervoer het spoor nog rendabel, als dat het nog is uberhaubt. Ik zit niet te wachten op twee sporen langs Borne.
Ron Hartman — 14 mrt 2017
vd Duim heeft natuurlijk gelijk. Iedereen heeft in dit dossier ongeveer gelijk. Het haalbaarheidsonderzoek naar de GVW maakte echter de keus mogelijk door te rekenen met een theoretische rondweg om Zenderen en door het Weleveld. Helaas werd die verzuimd om mee te nemen in de kostenberekeningen. Wat te doen aan dat verzuim is de enige en echt prangende vraag NU.
Carel van der Duim — 14 mrt 2017
In de afgelopen jaren heb ik met grote interesse de hele situatie rondom de Oonksweg/ Prins Bernhardlaan/ en de spoorse doorsnijdingen in Borne gevolgd, zo ook de knip in de N743. Naar ik heb begrepen speelt deze hele discussie al meer dan 30 jaar (en is de knip destijds beloofd aan de 1e bewoners en dus de pioniers van de Bornsche Maten). Er is door de Politiek lang geleden al beloofd om hier een goede invulling/oplossing te gaan bieden voor Borne. Zo is er in 2015 een meerjaren structuurvisie vastgesteld om (eindelijk) duidelijk te maken aan de burger en de Provincie (Zwolle) welke richting het op moet in Borne m.b.t. de infrastructuur spoor en wegennet. Hierin is volgens mij vastgesteld om van buiten naar binnen te werken. Dit plan moest er ook komen voor een bepaalde datum om de participatie/subsidie van de NS mogelijk te maken. Iedere burger heeft hiervan voldoende kennis kunnen nemen en zou op de hoogte moeten zijn van de inhoud en de besluiten die daaraan verbonden zijn. Dat er varianten zijn is mij duidelijk, maar deze zijn uitvoerig doorgerekend en zijn niet realistisch geacht (realiseerbaar binnen een aanvaardbare periode/te duur) en dus niet aan de orde. Door steeds weer een nieuwe discussie aan te wakkeren komt de Borne politiek zo ook niet meer geloofwaardig over en worden veel voorstandersgroepen die er toch echt zijn niet gehoord of begrepen/ lees serieus genomen. Elke keuze heeft consequenties, maar niet kiezen is volgens mij nog veel erger.
2 vliegen in 1 klap — 14 mrt 2017
Grappig dat de roze lijn, haast samenvalt met trace 5B
Ron Hartman — 14 mrt 2017
Elk plan verdient nadere studie; immers Borne zucht onder de verkeersdrukte en het spoor. Zelf denk ik nog steeds dat de A1 en het vrachtspoor via Hertme naar Oldenzaal moeten, maar ook daar zijn voor - en nadelen. Wie het echt weet mag het zeggen, want het blijft knap stil uit het Westen.
Paul Cohn — 13 mrt 2017
Heeft D66 al eens gefietst of gelopen op het fiets- voetpad langs de Aamaatweg, van Bospoort tot het viaduct onder de Deldensestraat? De internationale trein Amsterdam-Berlijn zal daar ter plaatse wel over smalspoor moeten rijden. (Bovenstaand kaartje is volkomen achterhaald) Gezien de boogstraal van het spoor op De Veldkamp zal de treinsneheid daar bovendien beperkt moeten blijven tot 40 km/u. (Regeling hoofdspoorweginfrastructuur)

Minder overlast van processierupsen

Het aantal meldingen van nesten eikenprocessierupsen in de gemeente Borne is gehalveerd ten...
06-07-2020

Koningslinde bij rotonde Zenderen

Eigenlijk werd de Koningslinde van Zenderen al op 3 maart vanuit ’t Rigtershoes verplaatst...
24-06-2020

Haast met onderzoek alternatieve...

Al vanaf 2013 dubt de gemeente Borne over waar de eerste spooronderdoorgang, als begin van de...
17-06-2020

Gemeentesecretaris Gertjan Rozendom vertrekt

Gemeentesecretaris Gertjan Rozendom heeft besloten om zijn functie als...
15-06-2020

Volwaardige horeca bij Weleveld lijkt...

In het Politiek Beraad dinsdagavond werd de gemeenteraad gevraagd welke kant het op moest met de...
09-06-2020

BorneBoeit krijgt licentiesteun

In een extra (digitale) raadsvergadering dinsdagavond heeft de gemeenteraad zich in meerderheid...
03-06-2020