Plannen maken ‘in ruststand’
BURGEMEESTER REAGEERT OP ONRUST IN BUURT POLITIEBUREAU EN EEGA-PAND

Plannen maken ‘in ruststand’

Ook rondom het EEGA-pand aan de Oude Almeloseweg/Dikkerslaan (foto boven) is een actie gestart om handtekeningen te verzamelen tegen het voornemen een haalbaarheidsonderzoek te starten naar tijdelijke huisvesting van statushouders in het gebouw. Eerder al klommen omwonenden van het voormalige politiebureau aan de Dunantstraat in de pen om dezelfde reden. Voor beide panden wil de gemeente onderzoeken of het mogelijk is er tijdelijk asielzoekers met een verblijfsstatus te huisvesten als dat nodig is.

 

Burgemeester Rob Welten heeft begrip voor de zorgen, maar zegt ook veel positieve reacties ontvangen te hebben op het plan, dat onderdeel is van de integrale aanpak van huisvesting, integratie en participatie van statushouders. “Er hebben al gesprekken met omwonenden plaatsgevonden en na het haalbaarheidsonderzoek willen we nader in gesprek met bewoners.” Hij benadrukt nogmaals dat het allemaal nog gaat om een theoretische situatie, waarin de toestroom van vluchtelingen plotseling weer groter wordt.

 

‘Voorlopig niet nodig’

Vanaf 2015 werd Nederland overspoeld met vluchtelingen, voornamelijk uit Syrië. Het plaatste overheden en overheidsinstanties voor grote en onmiddellijke problemen, waar niemand op voorbereid was. De lessen zijn daaruit getrokken. “Op dit moment kunnen we de taakstelling goed en netjes halen binnen de huidige woningvoorraad, zonder dat er sprake is van verdringing. Voorlopig is huisvesting in het politiebureau of EEGA-pand niet nodig.” De mogelijkheden worden onderzocht om een buffer te hebben, mocht dat in de toekomst weer urgent worden. “Dat kun je beter in ruststand doen”, vindt Welten.

 

Maximaal 7 in politiebureau, 13 in EEGA-pand

In het politiebureau zijn maximaal 14 wooneenheden te creëren en in het EEGA-pand maximaal 26. Omdat er is besloten dat er altijd een mix van groepen moet zijn, betekent dit dat er in het politiebureau plek zal zijn voor 7 statushouders en in het EEGA-pand voor 13. De rest van de capaciteit kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld jongeren, ouderen of kunstenaars. Het gaat om tijdelijke huisvesting. “We hebben niet de intentie er reguliere huisvesting van te maken.”

 

Integratie en participatie

“Statushouders worden gauw weggezet als mensen die overlast veroorzaken, maar de ervaring is het tegendeel”, zegt wethouder Martin Velten. “Onbekend maakt onbemind. Het is onze taak om goede communicatie te faciliteren. Mensen halen ook vaak asielzoekers en statushouders door elkaar. De laatsten mogen hier blijven en hebben maar één belang: zo snel mogelijk integreren.”

 

Het plan ‘Thuis in Borne’ behelst om die reden nog meer dan alleen huisvesting. Welten: “We laten de mensen niet aan hun lot over en kiezen voor een integrale aanpak.” Taal, onderwijs en begeleiding naar werk krijgen extra aandacht. Dat gebeurt in samenwerking met partners als het Taalhuis, Vluchtelingenwerk Oost Nederland en het Werkplein Twente. De kosten van het actieplan worden in principe gedekt door de extra rijksbijdragen die de gemeente ontvangt voor de opvang van asielzoekers. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Ron Hartman — 17 mrt 2017
Prima dat de emotie wordt gescheiden van de echte ontwikkelingen. Zo wordt bij het oude EEGA pand geprobeerd om een heel fraai concept op het gebied van ouderenzorg te maken dat uitgaat van zelfbeschikking voor de mensen die dat nog kunnen, ondanks hun soms forse gezondheidsproblemen. Die kunnen en mogen toenemen, zodat scheiden tussen de partners lang uit kan blijven of niet hoeft. Op dat moment staat ook de 24 uurs zorg die normaal op afstand staat, vol ter beschikking. De bedoeling is dat het centrum ook voor de oudere buurtbewoners openstaat met raad en daad. Alleen tijdens de ontwikkelings- en verbouwfase, staan zo nodig appartementen voor statushouders ter beschikking en met strikte afspraken wbt coaching en integratie. Dat is gewoon je verantwoordelijkheid nemen vanuit de sociaal maatschappelijke instelling van EEGA Facilitair.

Sindron op zoek naar gebruikers

Nadat Aveleijn vorige maand haar supermarktje in Zenderen sloot en ook de gemeenschapsruimte...
06-07-2020

Een bijzonder geschenk: Trudi

Het hertenkampje aan de Vinkstraat mocht zaterdagmorgen een nieuwe bewoonster verwelkomen:...
04-07-2020

Medewerkers De Ster testen corona app

Het is geen doorsnee vrijdagmorgen bij De Ster. Op de stoep staat een tot mobiel laboratorium...
03-07-2020

Laatste weken geen nieuwe coronabesmettingen

Via BorneBoeit informeren de Bornse huisartsen u regelmatig over de bijzondere omstandigheden...
03-07-2020

Uitgestelde lintjesregen live op BorneBoeit

De traditionele lintjesregen, op de laatste werkdag vóór Koningsdag, verliep dit...
01-07-2020

Ieder kind verdient een feestje!

Op 12 juni is de Stichting Verjaardagsbox Borne opgericht. Ook in Borne leven gezinnen onder de...
01-07-2020