College ontraadt lokaal fijnstof meten
REACTIE ACTIEGROEP: ’BIJZONDER DOM’

College ontraadt lokaal fijnstof meten

Het is niet zinvol om in Borne aanvullende luchtkwaliteitsmetingen uit te voeren, meent het college van B en W. In 2013/2014 werd al eens lokaal onderzoek gedaan op drie punten in Borne en Zenderen en uit die metingen bleek dat de luchtkwaliteit ruim voldoet aan de wettelijke grenswaarden. Bovendien bleek toen dat de concentratie fijnstof ongeveer hetzelfde verloop heeft als bij permanente meetstations van het RIVM in de buurt. Daaruit is toen de conclusie getrokken dat de fijnstofconcentratie vooral door bovenregionale effecten beïnvloed wordt en veel minder door plaatselijke omstandigheden.

 

‘Meting voegt niets toe’

Tijdens de behandeling van het milieujaarverslag in de gemeenteraadsvergadering van 7 februari werd door onder andere Borne-Nu en D66 verzocht offertes op te vragen voor het uitvoeren van een nieuw luchtkwaliteitsonderzoek. Wethouder Michel Kotteman heeft inmiddels die offertes opgevraagd. Meting op één punt zou 58.000 euro kosten en op vier locaties rond de 150.000 euro. Kotteman is van mening dat een additionele lokale meting niet zinvol is. “Eigen metingen geven geen extra informatie ten opzichte van landelijke metingen. Je zou onderzoek doen, waarvan je op voorhand al weet wat er uitkomt.”

 

Actiegroep: ‘Raar en teleurstellend’

“Bijzonder dom”, luidt de eerste reactie van Roel Martens als hij hoort van het collegebesluit om geen aanvullende nieuwe luchtkwaliteitsmetingen uit te voeren. Martens is samen met Paul Cohn een van de kartrekkers in het gevecht tegen fijnstof en maakt als zodanig ook deel uit van de actiegroep ‘Wij willen meten in Borne-West’. “We hebben uitgebreid met de gemeente gesproken, alle cijfers overlegd en het probleem inzichtelijk gemaakt. Dan is het raar en teleurstellend dat er nu een neen klinkt.”

 

'Oogkleppen'

Volgens Martens heeft de gemeente Borne oogkleppen op. “Het probleem speelt niet alleen in en rond Borne, maar in het hele land”, aldus de zegsman. “Het enige verschil is dat ze er overal wat aan doen, overal worden geluidsschermen geplaatst die ook de fijnstof reguleren. In Borne niet. De enige winst die wij geboekt hebben is dat de maximumsnelheid tijdens de spits is teruggebracht naar 90 kilometer per uur. Bovendien staat overal helder omschreven dat een overschrijding van de fijnstofnorm maximaal 18 keer per jaar mag plaatsvinden. Hier gebeurt het twee keer per dag! Dat kan toch niet?!”, klinkt het bijna wanhopig.

 

Op de vraag hoe nu verder antwoordt Martens: “We zullen ons dienen te beraden en wellicht ons al eerder gepresenteerde plan om zelf en met behulp van geldschieters metingen uit te voeren, versneld van stal moeten halen. Maar ja… dat kost al snel enkele duizenden euro’s. Hoe dan ook, er moet wat gebeuren, dat is duidelijk. Fijnstof is een sluipend gif voor Letterveld en bovendien hebben we in onze wijk door het intensieve verkeer ook gewoon last van een heleboel herrie.” (AJ/BM)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Paul Cohn — 27 mei 2017
Zo, terug van vakantie kan ik B&W uit hun eigen archief citeren wat de "meetresultaten" 2013/14 volgens de rapporteur van Cauberg-Huygen voorstelden: (presentatie aan gemeenteraad op 13 januari 2013 door ing. M. (Marcel) J.M. Blankvoort)
De meest veelzeggende conclusie is dat het mij als burgerdeskundige aanvankelijk door de wethouder toegezegde spreekrecht niet doorging: wij, burgers, hadden -en hebben- niets te vertellen in Borne. Wat dat nog kan gaan betekenen hebben we met schade en schande aan het asbestdrama gezien.

De eerste (en tevens de beste!) conclusie van de Firma Cauberg-Huygen was:

CONCENTRATIES NIET RECHTSTREEKS TE TOETSEN AAN:
1) Europese richtlijn 2008/50/EG,
2) Europese norm EN12341,
3) Wm en Rbl. (de hiervan afgeleide Nederlandse Wet Milieubeheer en Regeling Beoordeling Luchtkwaliteit)

Kortom: 'n volkomen nietszeggend kluitje in het riet:
a. geen uurgemiddelde NO2-concentratie gemeten
b. geen daggemiddelde fijnstof-concentratie gemeten
c. geen aantallen overschrijdingen van grenswaarden in één jaar op één plaats vastgesteld (er is NERGENS langer dan 8 weken achter elkaar gemeten i.p.v. de voorgeschreven 52 weken)
d. niet 10 m van de rand van de autowegen gemeten
e. geen 25 m van een kruising gemeten; sterker nog: er is gemeten in een haakse bocht, op een T-kruising met een voorrangsweg en in een doodlopend straatje: plaatsen waar nul tot 50 km/u wordt gereden, geen 120 zoals op de A1/A35 of 80 op de nu "rechtgetrokken" Kluft waar verkeerslichten voor extra remmen en optrekken zorgen, dus extra luchtvervuiling .
f. Alle bomen die langs de oude, bochtige 60 km/u Kluft Letterveld-Kerkedennen hier nog enigzins tegen beschermden zijn verdwenen: vanaf Letterveld én Kerkedennen kijk je alle voertuigen nu van onder de remmende/optrekende banden tot in de hoogste uitlaten. Het de geluidsoverlast is -overdag gemeten- ruim 20 dB(A) toegenomen, de luchtvervuiling?...
Ach jee, die luchtvervuiling ziet een wethouder wel in z'n oude kristallen bol.
Hoeveel daarvan daadwerkelijk in mijn neus komt meent de wethouder zelf(s) te kunnen afleiden uit onwettige, onvolledige, politiek niet begrepen metingen die al zóveel hadden gekost...
paul cohn — 25 mei 2017
Twee elektrische voertuigen op kolenstroom uit de Hemwecentrale... terwijl er al jaren een van HST in de Enschedese binnenstad rijdt op zonne-stroom: Twente doet het soms echt wel goed, Ron
Paul Cohn — 23 mei 2017
De wethouder raadt ons dus aan ons NIET aan de WET te houden die daggemiddelde PM10 en uurgemiddelde NO2 concentraties begrenst, beiden nog NOOIT gemeten in Borne. Nee mijjnheer Kotteman' wij zijn al begonnen die dan maar zelf te laten meten.
Ron Hartman — 20 mei 2017
Albert Heijn maakt voortaan gebruik van twee elektrische trucks die de Amsterdamse supermarkten van de supermarktketen gaan bevoorraden.

De trucks komen voort uit een samenwerking tussen Albert Heijn, Simon Loos, Ginaf en de gemeente Amsterdam, meldt de supermarktketen in een persbericht. Na een uitgebreid ontwikkel- en testtraject gaan de e-trucks nu de weg op. De e-trucks rijden dagelijks vijf tot zes keer heen en weer vanaf het distributiecentrum in Zaandam naar vestigingen van Albert Heijn in Amsterdam.
Ron Hartman — 19 mei 2017
@Martens en Cohn: Ik heb heel veel waardering voor jullie werk, zoals laatst nog aan de Kuipersweg. Je weet dat ik graag meer wegen onder de grond of verzonken zou laten gaan op kritieke punten, zoals bv de A1 voor vrachtverkeer vanaf knooppunt Azelo langs Hertme onder de grond zou moeten. Hebben jullie wat toekomstscenario's voorhanden als over pakweg 10 tot 15 jaar, nagenoeg alle vervoer elektrisch wordt voortgedreven? Hoe staat het dan met fijnstof?

Hoog bezoek voor 42 gezinnen

Vandaag, op 5 december, is het feest in ons land. Sint-Nicolaas is jarig en dat betekent...
05-12-2020

‘Je gaat je gêne voorbij’

De Voedselbank Midden Twente verzorgt wekelijks 31 voedselpakketten voor inwoners van de...
04-12-2020

‘Slavenmars’ ook in Borne

Op het Rheineplein afgelopen zaterdag een bijzonder protest. Gekleed in witte pakken en met...
30-11-2020

Hart onder de riem van zuster Josephine

“We komen er wel doorheen. We halen het einde en krijgen het virus er wel onder.”...
28-11-2020

De foto’s zijn terecht

Begin november meldde zich bij BorneBoeit Susan Nijland met een USB-stick met tien jaar oude...
28-11-2020

RK Kerk Zenderen eert jubilarissen

Aan het einde van de Eucharistieviering zondagmorgen in de Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen...
22-11-2020