Een burgertop van een leien dakje
20-05-2017
GEOLIEDE DAG MET ENKELE MITSEN EN MAREN KRIJGT 8 JUNI VERVOLG

Een burgertop van een leien dakje

Vandaag is het de dag van de allereerste G1000 Burgertop in Borne. De vele maanden van voorbereiding moeten om 10.00 uur hun bekroning vinden als de 220 mensen die zich hebben aangemeld ook daadwerkelijk zijn ingecheckt. Zover is het echter nog niet. Al om kwart over negen houdt een vriendelijk glimlachende Hennie Kemna, Hertmenaar en vandaag de verkeersregelaar van dienst, de naderende autorijders op de Bornerbroeksestraat staande met de mededeling dat de parkeerplaats van ’t Wooldrik overbezet is. Parkeren in de berm dus, want er zijn nog twee andere evenementen in het sportcomplex gaande die ook de nodige belangstelling trekken.

 

Eenmaal binnen is de ontvangst allerhartelijkst. Er worden handen geschud, vriendelijkheden uitgewisseld en de weg naar de inschrijvingstafel gewezen. Daar liggen de 220 badges gereed. Het volgende station is de elektronische incheck, waarna de koffie en thee wachten. Op de kartonnen bekertjes wordt de naam van de ontvanger geschreven: “om duurzame redenen meneer, dan kunt u uw bekertje ook straks weer gebruiken”. Als daarna ook nog eens een plak krentenwegge is aangereikt kan aan een van de 50 tafels - keurig via oplichtende beeldschermen genummerd - worden aangeschoven.

 

Woordwolk

Dan is het 10.00 uur; tijd voor de officiële aftrap. Bijna 70 badges liggen dan nog onaangeroerd op hun ontvangers te wachten. Da’s een tegenvaller en ook de techniek - want gestemd wordt er vandaag vooral via de mobiele telefoon en een gesloten circuit – hapert hier en daar. Handige assistenten springen bij en zorgen ervoor dat iedereen al snel online is. De eerste test is het invoeren van de eigen voornaam. Deze wordt vervolgens geprojecteerd in een zogenaamde woordwolk. Hoe groter weergegeven, hoe vaker genoemd. ‘Marianne’ blijkt de koploper in Borne.

 

Levendige discussie

Hierna volgt een aantal gespreksronden in een wisselende tafelsamenstelling. Wat je hoort is vooral betrokkenheid, de ene keer op detail en dan weer generaliserend. Als na de lunch de diverse tafels hun juiste samenstelling hebben verkregen, komen iets voor 13.00 uur de issues bovendrijven, waaronder communicatie, verkeersveiligheid en handhaving. Hieruit zullen uiteindelijk tien ideeën ontstaan die een nadere uitwerking verdienen. En weer ontstaat er aan de tafels een levendige discussie, soms in het Twents, een enkele keer in het Engels.

 

Tien ideeën

Hoe je het ook wendt of keert, de dag verloopt op rolletjes. De organisatie is meer dan perfect, de deelnemers zetten hun beste beentje voor en vlak voor de uitkomst van de laatste stemronde gaat eenieder graag met elkaar op de foto. Dan is het zover. Het moment suprême: de tien ideeën die het hebben gehaald verschijnen op een megagroot projectiescherm. Op 1 met stip: Mijn verkeersveiligheid 2030 met 47 stemmers; hekkensluiter is Communicatie tussen de gemeente en Bornenaren; gesteund door 25 stemmers.

 

Niet helemaal representatief

Belangrijker nu is echter dat de dag geslaagd mag worden genoemd. De organisatie is content en de deelnemers hebben het gevoel iets van hun Bornebeleving op tafel te hebben kunnen leggen. Men is enthousiast over de dag en de gelegenheid die ze kregen om met onbekenden te brainstormen over een thema dat eenieder aan het hart gaat. De opzet van de G1000 is om een zo representatief mogelijk deel van de bevolking aan tafel te krijgen. Dat is slechts ten dele gelukt. Er zijn evenveel vrouwen als mannen aanwezig en de deelnemers komen uit alle wijken van Borne. Maar de hoger opgeleiden zijn relatief veel sterker aanwezig en de jongere generaties hebben het laten afweten.

 

Gelegenheid ontmoeting voor de jeugd

Wouter ter Brake (19), Robin Finkers (24) en Lennart Hoek (16) zijn de uitzondering op de regel. Ze zijn lid van de Bornse Harmonie en werden door de muziekvereniging gestimuleerd aanwezig te zijn. Hun deelname leverde de Bornse Harmonie een kleine bijdrage aan de clubkas op. Ze vinden het jammer dat er geen leeftijdgenoten aanwezig zijn. “Het is een mooi initiatief”, vindt Lennart. “Het is goed dat je als burger mag meedenken.” De drie sloten aan bij een gesprekstafel waar ‘betrokkenheid’ het onderwerp van gesprek was. Hier konden ze hun ideeën kwijt over ontmoetingsgelegenheden voor de jeugd. “Er is weinig voor onze leeftijd”, verklaart Robin. Een concrete invulling zou een activiteitendag kunnen zijn, georganiseerd door verschillende verenigingen. Wouter: “Dan krijg je een beeld van het soort mensen waar je bij wilt horen en het is voor de verenigingen een kans om nieuwe leden te werven.” Al met al vinden de jongste deelnemers van de G1000 de dag waardevol geweest.

 

‘Heel geslaagde dag’

Wim Geul, voorzitter van de G1000 Borne, spreekt van een ‘heel geslaagde dag’. “De opkomst was prima voor Borne. En niet alleen maar de ‘usual suspects’. Ik heb best veel mensen ontmoet die ik nooit eerder heb gezien.” De tien beste ideeën die uit het proces rolden waren voor Geul niet echt verrassingen. “Het zijn thema’s die aansluiten bij wat Borne bij MijnBorne2030 ook al eerder heeft gevonden. Voor een deel is het ook een herbevestiging van wat je al weet.” Op donderdagavond 8 juni is een vervolg gepland, waarbij wederom iedereen is uitgenodigd. Dan moeten de ideeën van vandaag verder gestalte krijgen. “Hopelijk zijn er ook veel mensen die wat willen doen”, blikt Wim Geul vooruit.

 

Gemeente als verkeersregelaar

In een eerste reactie noemde burgemeester Rob Welten - die als belangstellende halverwege de middag arriveerde - deze G1000 een geweldige ervaring in een vernieuwende sfeer. “Natuurlijk moeten we met elkaar de uitkomsten nog goed op ons laten inwerken, maar het kan niet anders dan dat we hier als gemeente waar nodig en gewenst iets mee moeten doen. Een dag lang hebben hier bijna 200 betrokken mensen intensief over allerlei Bornse zaken gesproken. Alle reden dus de uitkomsten ervan serieus te nemen,” aldus de burgemeester. “Het past ook goed in onze visie dat wij graag een regisserende gemeente willen zijn, waarbij wij vooral als verkeersregelaar optreden. Ja, deze dag overziende kan ik niet anders dan trots zijn”, zo besloot hij. (AJ/BM)

 

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina

OZB opnieuw fors omhoog

Om de begroting van de gemeente sluitend te krijgen wordt door het College voorgesteld de...
26-10-2020

Project Bee One in impasse

In 2016 werden er 240 zonnepanelen op het dak van de Carnahal gelegd. Het was het eerste...
21-10-2020

Zorgen over haalbaarheid bezuinigingen

Vorig jaar is de gemeenteraad akkoord gegaan met de meerjarenbegroting waarin opgenomen was dat...
20-10-2020

College wil Bornepanel niet inzetten voor ambities

Op de vraag van de VVD om via het burgerpanel de mening van inwoners te peilen over hoe om te...
15-10-2020

Hogere kosten vanwege afkeur PMD-afval

Er wordt vanaf juli strenger gecontroleerd op vervuiling van afval in de verpakkingencontainer....
14-10-2020

Een meevaller van negen ton

Voor meer dan de helft bestaan de inkomsten van de gemeente uit de uitkeringen vanuit het Rijk...
12-10-2020