Ontsluiting Molenkamp blijft ingewikkeld
BESLUITVORMING NIEUWE VERBINDINGSWEG ZORGT VOOR HOOFDBREKENS

Ontsluiting Molenkamp blijft ingewikkeld

Tijdens het eerste Politiek Beraad na de vakantie was de focus vooral gericht op agendaonderdeel zes: de tracékeuze van de Verbindingsweg. Onder het toeziend oog van een volle publieke tribune waren er maar liefst vijf insprekers die - ieder vanuit hun eigen invalshoek – de gemeenteraad nog van hun standpunten probeerden te overtuigen voordat de raad op 3 oktober haar definitieve keuze zal maken.

 

Huub Ellenbroek van Automotive op de Molenkamp bijvoorbeeld noemde de dreigende onveiligheid als er maar één ontsluitingsroute zou zijn. Bovendien zou hij jaarlijks ruim 5.000 kilometer extra moeten rijden om de snelweg te bereiken. Eric ten Berge van Bergingsbedrijf Vorgers hamerde nog eens op de contractuele verplichting om binnen bepaalde tijdsafspraken op de plaats van bestemming te zijn, iets dat in zijn ogen met de nieuwe voorstellen volstrekt onhaalbaar wordt. Ook Gert ter Brugge, ondernemer in relatiepakketten, stak zijn ongenoegen niet onder stoelen of banken. “Hoe is het mogelijk?”, riep hij. “Ik roep u allen op de nu voorliggende plannen te heroverwegen. Wij als ondernemers van de Molenkamp eisen een totaaloplossing.”

 

Verder pleitte Roel Martens van het actiecomité ‘Meten is weten’ voor een nulmeting van de vervuilingsaspecten. “We willen weten wat de gevolgen zullen zijn,” zo zei hij. Martin Tikken tenslotte voerde het woord namens de bewoners van de Zenderense es. “Dit voorstel kan direct van tafel”, klonk het. “Het biedt geen oplossing voor Zenderen en die moet er ook komen.”.

 

Verminderde autolast

Wethouder Herman Mulder (foto rechts) beaamde dat het voorstel dat het College van Burgemeester en Wethouders vóór de vakantie publiekelijk maakte, afwijkt van de eerdere adviezen die door de diverse commissies zijn aangereikt. “Wij hebben daar echter onze redenen voor”, zo begon hij zijn weerwoord. “Verkeerstellingen wijzen namelijk uit dat een afsluiting van de Oonksweg straks een verminderde autolast met zich meebrengt van ruim 50%; van ruim 7.000 auto’s nu tegen 3.200 straks.” Waarmee de verkeersdruk op Oonksweg en Prins Bernhardlaan ook aanzienlijk minder wordt, want het vele verkeer dat nu dagelijks over de Molenkamp rijdt, hoeft er voor een belangrijk deel helemaal niet te zijn, maar gebruikt het als route om snel de A35 te bereiken.”

 

Een ander argument voor de wethouder was dat de bezwaren die er nu leven, iets genuanceerd moeten worden. “De beleving van ondernemers is namelijk een heel andere dan die van de bewoners daar.” Het argument om voor één ontsluiting te kiezen, ontleende de wethouder ook aan de ervaringen op het XL Businesspark in Almelo. “Ook daar is maar één ontsluiting, juist vanwege de eerdergenoemde veiligheid. Juist daar is het veel beter te registeren wie er het park binnenkomt en wie er uitrijdt.”

 

Een nadeel van een rechtstreekse ontsluiting van de Molenkamp op de Verbindingsweg zou volgens de wethouder zijn dat er een sluiproute over het bedrijventerrein zou kunnen ontstaan voor verkeer van en naar de nieuwe weg. Bovendien heeft een rechtstreekse aansluiting een negatief effect op de doorstroming op de Verbindingsweg. Al met al reden voor het college om af te wijken van de adviezen van de projectgroep.

 

Problemen voor Zenderen worden groter

Voor wat betreft de verkeersproblematiek in Zenderen beaamde de wethouder dat de problemen daar groot zijn. “Twee keer daags staat het verkeer er nu stil en dat wordt met de nieuwe Verbindingsweg alleen maar meer. Berekeningen wijzen op een toename van nog eens 8% boven op de autonome groei van verkeer,” zo zei hij. ”In Zenderen komen twee provinciewegen samen, dus de oplossing van dat probleem ligt ook voor een deel bij de provincie. Daar moeten we mee in gesprek.”

 

De raad repliceerde fors. “Ik vind u hartstikke inconsequent”, riep Tom Verreussel (SP) bijvoorbeeld. “Filerijden en stoppen en optrekken veroorzaakt de meeste vervuiling en dat staat u toe. U plakt pleisters. We moeten veel meer zekerheid hebben” klonk het. Bert Oude Lansink (CDA) vond de ontsluiting ‘redelijk op de agenda staan’, maar vroeg toch voorzichtig of het college bereid was nog verder te kijken. Stefan van Leeuwen (VVD) ten slotte was benieuwd naar de kosten van de hele operatie. Die kon de wethouder in dit stadium nog niet geven.

 

Het was duidelijk, de besluitvorming is op deze dinsdagavond nog lang niet afgerond. In alle geledingen wordt gezocht en geschoven om een voor ieder acceptabele oplossing te bereiken. De coalitiepartijen CDA, GB’90 en Borne-Nu hebben zich publiekelijk geschaard achter de tracékeuze, maar worstelen met de gevolgen voor Zenderen en voor de ondernemers op de Molenkamp en broeden op een initiatiefvoorstel. De oppositie blijft herhalen de hele Verbindingsweg niet te zien zitten. Dat het een helse klus wordt over 14 dagen moge duidelijk zijn. (AJ/BM)

 

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Ron Hartman — 16 sep 2017
@Hans. Als de 5B langs de snelweg en uitkomend achter Zenderen, is de GVW niet nodig. Maarrrr, omdat een aantal vrinden op de Bornsche Maten snel bediend moeten worden ipv op de 5B te willen wachten, wordt die GVW aangelegd met in het verlengde, de onvermijdelijke aanleg van de Noordelijke Bandweg. Eerst vanaf de Molenkamp naar de Albergerweg en uiteindelijk ook bovenlangs de Stroom Esch, naar de Beneluxlaan. De 5B zou slimmer zijn voor zowel de vrinden, Zenderen en Borne en de tunnel bij het station, icm een tijdelijke heel simpele straatweg langs de Molenkamp, die ook eerder naar de Oonksweg gaat en daardoor Martin Tikken niet meer wakker houdt (grapje, maar toch)
Hans — 15 sep 2017
Kan iemand nog eens uitleggen waarom deze verbindingsweg nodig is. Hij veroorzaakt meer ellende dan dat hij voordeel oplevert. Als er voor de hulpdiensten een snellere toegang tot de A1 N35 nodig is verplaats die dan naae de andere kant van het het spoor. Zowel Borne als Zenderen schieten niks op met deze verbindingsweg.
Minko Zuidema — 14 sep 2017
Stop de verbindingsweg en doe wat aan de spoorwegovergangen in het centrum.

Stem in maart niet op CDA, GB90 en Borne Nu

Nieuwe Kerkstraat is nu woonerf

In de Nieuwe Kerkstraat geldt vanaf nu een maximum snelheid van 15 kilometer per uur. Er zijn in...
07-09-2020

Maxime steelt de show

Roodoranje met een subtiel goudgeel randje. Dahlia Maxime kon zaterdag op veel bewonderende...
05-09-2020

Feestelijk moment bij nieuwe Hooiberg

Zaterdagmorgen kwamen alle twaalf jonge bewoners van De Hooiberg met hun ouders en vele...
05-09-2020

Opnieuw ongeval op kruispunt N743

Vrijdagmiddag werd een scooterrijder aangereden die het kruispunt bij Jasmin Garden overstak. De...
04-09-2020

Bob speurt… en vindt soms iets

Bob Tijhuis woont in de Bornsche Maten, is 13 jaar en heeft een niet-alledaagse hobby. Na...
02-09-2020

Zonnecollectief als olievlek

September vorig jaar startten een aantal bewoners van Wensink-Zuid met een collectief...
02-09-2020