‘Groep jongeren staat onder druk’
WELBIONS REAGEERT OP COMMOTIE RONDOM SOCIALE WONINGBOUW

‘Groep jongeren staat onder druk’

Tijdens het Politiek Beraad van een week geleden ontstond plotseling enige commotie toen Bram Donkers (PvdA) de bespreking van het bestemmingsplan Bornsche Maten derde fase aangreep om zijn zorgen te uiten over het relatief geringe percentage geplande sociale huurwoningen in de wijk. Twaalf woningen op de totaal driehonderd was immers maar een ‘magere’ vier procent. “Absoluut te weinig”, volgens Donkers. Henk van den Berg (Borne-Nu) deed er zelfs nog een schepje bovenop door van verantwoordelijk wethouder Herman Mulder te eisen ‘dat hij met het mes tussen de tanden het gesprek met Welbions diende aan te gaan om de belangen van Borne veilig te stellen’.

 

Met name jongeren zouden in Borne onvoldoende aanbod van geschikte huurwoningen vinden en min of meer gedwongen worden dan maar in Hengelo te gaan wonen. Een probleem dat volgens Van den Berg al vaker geventileerd is richting Welbions. Genoeg reden voor BorneBoeit om het geluid van de woningcorporatie te willen horen.

 

Prestatieafspraken

Aan tafel zitten Eric Markvoort, directeur-bestuurder van Welbions en destijds directeur van het toen nog Bornse Woonbeheer, en Robert Olde Heuvel, stadsstrateeg bij Welbions. “Laat ik beginnen”, doet Markvoort de aftrap, “dat van ons verwacht wordt prestatieafspraken te maken met de gemeenten Hengelo en Borne. Deze afspraken komen tot stand op basis van de woonvisies die beide gemeenten ontwikkelen en worden afgezet tegen de mogelijkheden die wij hebben. Daarbij wordt uiteraard naar demografische ontwikkelingen gekeken, alsook naar de mogelijkheden die we hebben om te bouwen en wat we inmiddels in ons bestand als verhuurbare woningen hebben.”

 

“Op basis van de woonvisie proberen wij zo dicht mogelijk bij de vraag van een gemeente in de buurt te komen”, vult Olde Heuvel aan. Wethouder Mulder vraagt dan aan ons: ‘Welbions, dit willen we graag, kijk eens wat je eraan kunt bijdragen’. Met andere woorden, we doen het samen. We springen samen op een rijdende trein om onze gemeenschappelijke doelen te behalen. En natuurlijk komen we er samen ook altijd uit.”

 

Gevraagd naar de specifieke Bornse situatie, waarin sprake zou zijn van een behoorlijk en groeiend tekort naar sociale huurwoningen, zegt Markvoort: “Vorig jaar hebben we met Borne de afspraak gemaakt dat we 15 tot 20 woningen zouden bouwen in de Bornsche Maten (links, foto: Dirk de Graaf). Dat gaan we op heel korte termijn ook doen. Sterker, dat zullen we ook de komende twee jaren nog eens doen. Die genoemde twaalf woningen tijdens het bewuste Politiek Beraad kan ik dan ook absoluut niet plaatsen…”

 

Ietwat onder druk

De stadsstrateeg Olde Heuvel baseert zijn visie vooral op cijfers. “Hengelo en Borne zien we weliswaar als één woningmarkt, maar wel met een eigen visie daarop van de betreffende gemeente. In beide gemeenten is het percentage huurwoningen vrijwel gelijk, zo’n 25 procent, met slechts kleine nuanceverschillen. Als we kijken naar de huidige woningvoorraad in Borne, dan is er genoeg, althans in aantallen. Geen schaarste dus. Het is alleen de groep jongeren tot 23 jaar die op dit moment weleens moet uitwijken en dus ietwat onder druk staat. Dat onderschrijven we volledig.”

 

Volgens beide heren ziet Welbions deze situatie echter niet lijdzaam aan, maar is ze drukdoende hiervoor pasklare oplossingen te bedenken. “Zo draaien we aan de toewijzingsknop en gaan we nadrukkelijk labelen. Bepaalde typen woningen dus vaker specifiek bestemmen voor jongeren, analoog zoals dat ook gebeurt voor 55plus woningen. Daardoor komen jongeren eerder in aanmerking voor een bepaalde woning, ondanks de vaak korte tijd op de wachtlijst.”

 

De totale voorraad aan huurwoningen is volgens Markvoort en Olde Heuvel niet het probleem, maar wel een goede verdeling. “Dat is niet altijd even makkelijk”, aldus Olde Heuvel. “Mensen blijven vaak langer in een bepaald woningtype zitten dan die feitelijk bij hun leeftijd en/of inkomen past. Daar moeten we afspraken over maken. Maar bedenk ook dat door de beoogde nieuwbouw in de Bornsche Maten de doorstroming ook weer op gang komt. En dat leidt weer tot mogelijkheden voor de jongeren op een aantal van de vrijgekomen plekken."

 

Aantijging

Op de aantijging van Van den Berg dat Welbions de Bornse woningzoeker wel heel gemakkelijk naar Hengelo doorverwijst, reageert Eric Markvoort terughoudend. “Nogmaals, wij zien Hengelo en Borne als één woningmarkt. En als er in Borne op enig moment niet iets voorhanden is dan is het logisch dat je doorverwijst naar Hengelo. Dat deden we overigens ook al in de Woonbeheer periode." Een gedeelte van de Bornse jongeren zou zelf ook liever in Hengelo huren, maar op de vraag hoe groot de percentages dan zijn met een voorkeur voor Borne of Hengelo moet Welbions het antwoord schuldig blijven. “Dat kunnen we niet meten. Wij bieden woonruimte aan en daar kunnen woningzoekers op reageren. Maar ook dat aspect verdient onze volle aandacht.”

 

Sterk veranderende markt

“Kijk”, besluiten beiden, “vergeet niet dat we in een sterk veranderende markt leven. Demografisch kunnen we bijna alles voorspellen, maar ook maatschappelijk verandert er een heleboel. Enkele jaren geleden dachten we dat de ouder wordende mensen hun grote huis zouden verkopen om kleiner te gaan zitten in een huurwoning. Tegenwoordig zijn er veel salaris- en pensioenbelemmeringen die dat onmogelijk maken. Bovendien blijven mensen veel langer zelfstandig wonen. De vraag naar huurwoningen voor senioren blijkt veel lager dan voorspeld.”

 

“En dan heb je bijvoorbeeld nog de duurzaamheid. Steeds vaker kijken we daarom niet alleen naar huurprijzen, maar hebben we het over woonlasten, waarin ook de energiekosten zijn verweven. Want ook dat kan vandaag de dag grote verschillen veroorzaken. Maar terugkomend op Hengelo en Borne… Nee, daar zien wij op dit moment geen substantiële problemen. Het is een redelijk ontspannen markt, zonder echte schaarste. En bovendien hebben we het geluk dat we met de Bornsche Maten procentueel veel nieuwbouw hebben, ook voor sociale woningbouw.” (AJ/BM)

 

Bovenste foto: links Eric Markvoort, rechts Robert Olde Heuvel

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Ria boers — 25 sep 2017
Sinds Borne voor Welbions een wijk van Hengelo is mag je een toegewezen woning in Hengelo ook niet weigeren. Doe je dat wel dan kom je weer onder aan de wachtlijst.

Wat is een levenstestament?

ADVERTORIAL • Stel, er gebeurt iets met u. U wordt ziek of u krijgt een ongeluk waardoor uw...
03-03-2021

Anders boeren op de Zenderense Es

Vorig jaar is er op 16 hectare al begonnen om op de Zenderense Es op een meer duurzame en minder...
28-02-2021

Buurtbus gaat weer rijden

Per 3 maart gaat de buurtbus Borne, route 530- 531 en 532, de weg weer op, net zoals de...
25-02-2021

Saxion-studenten helpen Verjaardagsbox

Het is alweer acht maanden geleden dat de Stichting Verjaardagsbox Borne werd opgericht. Een...
24-02-2021

Politie laat jongeren hun rotzooi opruimen

De politie heeft maandagmiddag een groepje jongeren zo ver gekregen dat ze de eigen troep gingen...
22-02-2021

Start werkzaamheden Grotestraat

In opdracht van de gemeente Borne voert Strukton Civiel Noord & Oost de komende weken...
19-02-2021