Bijdragen uit het Ondernemersfonds
COLLEGE WIJKT OP ONDERDELEN AF VAN ADVIES SRH

Bijdragen uit het Ondernemersfonds

Activiteiten die het ondernemersklimaat in Borne bevorderen kunnen een financiële bijdrage aanvragen uit het Ondernemersfonds, dat gevuld wordt door inkomsten uit de reclamebelasting. De Stuurgroep Reclameheffing (SRh) beoordeelt de aanvragen en geeft advies aan het college. Normaal gesproken neemt het college de adviezen over. Van het advies van eind augustus is op onderdelen afgeweken.

 

Afgeweken van advies

De SRh was van mening dat het Borns Carnaval slechts ten goede komt aan de horeca en adviseerde om maar de helft van het gevraagde bedrag (1.200,00 euro) toe te kennen. Het college is echter van mening dat het argument dat het evenement slechts ten goede komt aan een deel van de ondernemers geldt voor de meeste aanvragen en vond het geen grond om de gevraagde bijdrage te halveren.

 

De Stichting Evenementen Support is in het leven geroepen om de Bornse ondernemers te steunen en de SRh wilde een bedrag van 1.000 euro honoreren om het initiatief te kunnen starten. De helft van het bedrag dat de stichting had gevraagd. Met als opmerking dat eventuele verdere bijdragen zouden moeten afhangen van aangetoonde besparing door de activiteiten van de stichting. Het college miste echter een begroting, waardoor de aanvraag niet goed te beoordelen viel. Om die reden wordt de aanvraag voorlopig aangehouden.

 

De Wereldwinkel had verzocht om teruggave van de reclameheffing over 2015 en 2016. Een bedrag van 1.544,64 euro. De SRh vond dat er voor de Wereldwinkel geen uitzondering moest worden gemaakt. Sinds 2017 worden instellingen met een ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling) vrijgesteld van reclamebelasting. In principe zijn daarmee eerdere heffingen niet vervallen en komen die evenmin in aanmerking voor teruggave. Maar het college is toch van mening dat voor de Wereldwinkel een uitzondering moet worden gemaakt, omdat de instelling volledig op vrijwilligers draait en geen sluitende exploitatie heeft. Bovendien is het college gevoelig voor het argument dat de Wereldwinkel bijdraagt aan het ondernemersklimaat door onder andere het versterken van het Fair Trade aanbod.

 

Afgewezen conform advies

Het evenement ‘Opzomeren’ van de 3Kearls is geen bijdrage aan het ondernemersklimaat, vindt de SRh. Het college neemt het advies over om de aanvraag voor een bijdrage uit het Ondernemersfonds ten hoogte van 1.250,00 niet te honoreren.

 

Toegekend, maar voor lager bedrag

Het belang van de Rabobank Ronde van Borne voor de ondernemers is niet helemaal duidelijk en bovendien worden ondernemers onvoldoende betrokken bij het evenement. Om die reden wordt niet het volledige bedrag (2.500,00 euro) maar slecht 1.000,00 uitgekeerd.

 

De schaatsbaan vroeg een bijdrage van 27.500,00 euro, blijkbaar ‘fors meer’ dan voorgaande jaren. Voorlopig wordt er 20.000,00 euro bijgedragen uit het Ondernemersfonds en wordt de organisatie dringend verzocht de rest van het benodigde bedrag binnen te halen via sponsoring.

 

De BBO had acht aanvragen ingediend voor diverse koopzondagen en –avonden. De SRh adviseerde deze te bundelen en voorlopig 40.000,00 euro toe te kennen (in plaats van de gevraagde 52.725,00 euro) met de opmerking het bedrag eventueel later aan te vullen op basis van nacalculatie.

 

Toegekend conform aanvraag

Voor Borne op z’n Best (7.000,00 euro), de Sinterklaasintocht (5.500,00 euro), het Koningsconcert (500,00 euro) en algemene kosten BBO (19.632,00 euro) werden de aanvragen toegekend zoals deze waren ingediend. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Max de Mooij Sr. — 31 okt 2017
Met de gemeenteraadsverkiezingen in het verschiet hoop ik dat de politieke partijen in Borne zich duidelijk uitspreken over het nut, de noodzaak en vooral de redelijkheid van de reclameheffing. Al jaren betalen kleine ondernemers mee aan de evenementen die alleen maar interessant zijn voor (grote) winkeliers in het centrum. Ik snap dat de reclameheffing ooit in het leven is geroepen met het argument om de zogenaamde 'free riders', de grote winkelketens zoals HEMA, Kruidvat, Wibra e.d. mee te laten betalen aan promotionele activiteiten. De reclameheffing schiet dit doel voorbij en betekent voor veel kleine winkeliers en kleine ondernemers en ZZP-ers, die niets met retail van doen hebben (tekstschrijvers, fysiotherapeuten, schoonheidsspecialisten, boekhouders, pianostemmers...) dat zij zelfs voor het kleinste naambordje naast hun voordeur al gauw zo'n 80 Euro neer moeten tellen (en dan moeten ze ook nog buiten het centrum gevestigd zijn). En dat terwijl de bijdragen uit het ondernemersfonds hoofdzakelijk terechtkomen bij evenementen die hen niets opleveren zoals de schaatsbaan op het Dorsetplein, de koopzondagen en -avonden, de Sinterklaas-intocht, Borne op z'n Best en de niet nader gespecificeerde 'algemene kosten BBO' van ruim 19.632,00 Euro!

In 2016 schreef ik daarover op deze website:
Dit is een van de redenen waarom veel zelfstandigen in de wijken hun naambordje van de muur hebben geschroefd. De grootste winkels in het centrum betalen maximaal nog geen 1000 Euro reclameheffing. Als je reclameheffing betaalt, krijg je als douceurtje ook nog eens 200 Euro korting op het lidmaatschap van de BBO (dat normaal 225 Euro bedraagt) . Zo zijn deze bedrijven dus voor een prikje ook lid van de BBO. De kleine ondernemers en zelfstandig beroepsbeoefenaren in de wijken betalen minimaal 135 Euro reclameheffing (en dan moet je naambordje niet groter zijn dan een A4-tje). Veel zelfstandig beroepsbeoefenaren zijn totaal niet afhankelijk van reclame-uitingen. Veelal hebben ze een vaste klantenkring en nieuwe klanten komen via mond tot mond reclame. Een tekstschrijver, boekhouder of schoonheidsspecialiste zit niet te wachten op acties, evenementen en koopzondagen zoals die in het centrum worden georganiseerd. Reclameheffing is m.i. dan ook een verkapte subsidie voor de grotere centrumondernemers. Als er dan toch reclamebelasting moet worden geheven, maak die dan omzetafhankelijk!

Ik ben dus benieuwd hoe de politieke partijen nu denken over de reclameheffing en wat zij in hun verkiezingsprogramma's daarover gaan zeggen!


Hoogste punt nieuwbouw Reinten Infra bereikt

Het is inmiddels alweer bijna anderhalf jaar geleden dat wethouder Ben Blokhuis van de gemeente...
09-04-2021

Ouders De Vonder oneens met tijdelijke oplossing

Opnieuw klimmen ouders van leerlingen van basisschool De Vonder in de pen richting gemeenteraad....
06-04-2021

Truus Voortman opent Natal & Kiek

Een grote roze-, blauw- en witgekleurde ballonnenboog maakte het donderdagavond direct al...
01-04-2021

‘Geen uitbraak corona op Bornse basisscholen’

In de Twentsche Courant Tubantia verscheen gisteren een artikel over basisscholen in Borne die...
16-03-2021

10 nieuwe schoollokalen in De Horsten

Om het structurele tekort aan klaslokalen in de Bornsche Maten op te lossen is eind vorig jaar...
09-03-2021

Twickel geeft slim georganiseerd les

Net als iedere andere school voor voortgezet onderwijs heeft ook het Twickelcollege aan de...
09-03-2021