Voorzet nieuw cultuurbeleid
KRITIEK BIJ BEHANDELING IN POLITIEK BERAAD

Voorzet nieuw cultuurbeleid

Na het onderdeel ‘sport’ is de raadswerkgroep Sport, Welzijn en Cultuur aan de slag gegaan met het onderdeel ‘cultuur’. Nodig, want het huidige beleid is gebaseerd op een cultuurnota 2009-2012. Er mocht wel eens wat aan gebeuren, vond de Raad bij haar aantreden in 2014. De werkgroep, bestaande uit raadsleden van de diverse partijen aangevuld met ter zake deskundige Bertil Meyer, voerde gesprekken met zo veel mogelijk instellingen en initiatieven op het gebied van kunst en cultuur in de gemeente Borne. Het verslag van die gesprekken en een daaruit voortvloeiend voorstel aan het college lag ter discussie tijdens het Politiek Beraad op 31 oktober.

 

De Raad wil graag in 2018 een nieuwe beleidsnota, waarin de bevindingen van de werkgroep zijn meegenomen. Uitgangspunt daarbij is het versterken van kunst en cultuur en meer samenhang te creëren en nadrukkelijker te verbinden, zowel binnen het beleidsveld zelf als met de beleidsvelden sport en welzijn. Het college wordt verder gevraagd een visie te ontwikkelen en vervolgens aan te geven wat dat allemaal gaat kosten, zodat het in de eerstvolgende begroting meegenomen zou kunnen worden.

 

Kulturhus

Het Kulturhus wordt in het verslag van de raadswerkgroep genoemd als een belangrijke schakel in het geheel. Namens het Kulturhus schoof voorzitter Kees Feenstra als inspreker bij de vergadering aan. Hij onderschreef het pleidooi voor een nieuw cultuurbeleid en reageerde verder op de illustratie in het verslag (rechts), waarin zowel voor de gemeente als het Kulturhus een centrale rol is ingetekend. “Het is belangrijk om de rollen goed te definiëren en helder te scheiden”, vond hij. Voor de gemeente was de regierol en het Kulturhus was de faciliteerder van inwonersinitiatieven, de deskundige ondersteuner en de aanjager van culturele initiatieven in de samenleving. “Het Kulturhus wil graag betrokken worden bij de verdere uitwerking”, gaf hij de raadsleden mee.

 

Kritiek op het Kulturhus

Tom Verreussel (SP) wees Feenstra op geluiden die opgevangen waren tijdens de ‘veldgesprekken’. “Uw woorden komen niet altijd overeen met de beleving van andere partijen. Daar is eerder het gevoel dat het initiatief wordt overgenomen en dat men de honneurs kwijtraakt.” Bram Donkers (PvdA) omschreef het anders: “Bent u zich bewust van het feit dat er ook partijen zijn die een andere mening over het Kulturhus hebben?” Als antwoord daarop gaf Feenstra aan die geluiden niet te kennen en mensen uit te nodigen om daarover in gesprek te gaan.

 

Kritiek uit onverwachte hoek

Verantwoordelijk wethouder Martin Velten had respect en de complimenten voor het werk van de raadswerkgroep maar was niet mals in zijn kritiek. Hij miste de samenhang met het beleidsgebied welzijn, maar vond vooral dat het niet aan het college was om een visie te ontwikkelen, maar juist aan de Raad. “Ik mis verder nog de kaders, een goede definitie en de mening van de burgers. Hoe denken die er over?”

 

Dat viel de betreffende raadsleden rauw op het dak. Bram Donkers (PvdA) verbaasd: “U slaat nu een heel andere toon aan dan in de begrotingsbehandeling.” En Henk van den Berg (Borne-Nu): “Het klinkt als ‘doe je huiswerk opnieuw’. Dat staat haaks op eerdere signalen.” En Rita Vingerling (GB’90) tenslotte: “Ik vind het toch wat ongemakkelijk om teruggestuurd te worden naar de schoolbanken.”

 

De sfeer werd nog grimmig ook toen Bram Donkers dreigde om gewoon met een, door de hele raad gesteunde, motie de wethouder min of meer te dwingen met het voorstel aan de slag te gaan. Of de soep zo heet gegeten zal worden is de vraag. Ondertussen is er ambtelijke ondersteuning aangeboden om het voorstel wellicht enigszins bij te schaven. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina

Oer-sculpturen van Lara Vos

Terwijl buiten de temperatuur stijgt, richt beeldend kunstenares Lara Vos binnen in Het...
01-08-2020

Oude Kerk open in augustus

In de maand augustus is de Oude Kerk op woensdag van 12.00 tot 14.00 uur te bezichtigen. Niet...
30-07-2020

Macbeth op houtzagerij Twickel

Rotaryclub Delden-Borne draagt de cultuursector een warm hart toe en biedt theatergroep...
29-07-2020

Aftrap Borns Textiel Collectief

Binnen de regio Twente is anderhalf jaar geleden het idee geboren om een langlopend Twents...
09-07-2020

Borns Kleinkoor repeteert bij BZSV

Het ziet er wat raar uit… Acht mannen, naast de voetbalvelden en tussen de gebouwen van...
24-06-2020

Bussemakerhuis vanaf 1 juli weer open

Na maandenlange sluiting in verband met de opgelegde maatregelen ter voorkoming van het Covid-19...
23-06-2020