Woonvisie van agenda gehaald
RAADSMEERDERHEID WIL EIGEN ONDERZOEK WOONBEHOEFTE STARTEN

Woonvisie van agenda gehaald

Heel ongebruikelijk haalde een raadsmeerderheid de beslissing over de woonvisie van de raadsvergadering. De voorliggende woonvisie had ‘ernstige tekortkomingen’ en de raad wil een eigen quick scan starten. Redenen daarvoor zijn dat er onduidelijkheden zijn over woonwagenplekken, recente informatie over de huidige en de te verwachten woonsituatie in Borne zou ontbreken en over het algemeen het gevoel heerst bij de fracties van Borne-Nu, GB90, SP, VVD en D66 dat in de woonvisie de Bornse markt en de Bornse inwoner ontbreken. Henk van den Berg (Borne-Nu): “Het is een woonvisie voor Hengelooooo……. en Borne en niet voor Hengelo/Borne.”

 

Bram Donkers (PvdA) bleek per vergissing niet geïnformeerd te zijn door zijn raadscollega’s. Afgezien van het feit dat hij dat ‘zeer betreurde’, vond hij het bovendien jammer dat de discussie over de woonvisie deze dinsdagavond niet publiek gehouden zou worden. “Ik had liever nu gediscussieerd over de tekortkomingen en bijvoorbeeld gevraagd hebben over de nog volgende documenten, het kwalitatief afwegingskader en het woonprogramma, mee te willen praten als raad.”

 

Haast

Wethouder Herman Mulder vertaalde de boodschap van de opstandige raadsfracties als volgt: “De woonvisie is heel ruim, maar er zijn dus twee onderdelen waarop het knelt: de woningbehoefte en de woonwagenplekken. We hebben al een heel proces bewandeld en de prestatieafspraken met Welbions liggen al in concept klaar. Die moeten op 15 december bij de minister liggen. Dat gaan we zo nooit halen. Laten we kijken hoe we dit proces kunnen versnellen.”

 

Cijfers

Volgens Henk van den Berg had Mulder het toch niet goed begrepen. “Ik heb een aantal dingen genoemd. Het is u niet gelukt om ons uit te leggen hoe u prestatieafspraken kunt maken zonder cijfers. Wij weten niets! En we hebben een partner die simpelweg zegt: ‘Ik kan het niet zeggen, ik kan het niet meten.’”

 

Een van de bezwaren, die eerder al in raadsvergaderingen aan de orde kwamen, is dat er te weinig sociale huurwoningen zouden zijn voor jongeren en een deel daarvan gedwongen zou worden om in Hengelo te gaan wonen. Sinds de fusie van Woonbeheer en Welbions zouden de belangen van Borne te weinig worden bediend. Dat is tenminste de mening van een meerderheid van de gemeenteraad.

 

Hoe het verder moet met de woonvisie is vooralsnog niet duidelijk geworden tijdens de raadsvergadering. Het punt werd niet meer besproken. Ongetwijfeld wordt er, achter of voor de schermen, de komende tijd verder over gesproken.(AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Ron Hartman — 08 nov 2017
N.a.v een vraag wat bedoeld wordt met de opmerking dat de Gemeente en Welbions samen concurreren met de burgers.
Ik doel daarmee op de achterstanden die in het bestaande Borne worden opgelopen omdat nagenoeg alle bouwvergunningen worden uitgegeven voor de bouw in de Bornse maten. Haast volledig tbv koopwoningen. Een happy en jeugdig dynamisch dorp groeit met een eenzijdige populatie en de sociale structuren in het bestaande, raken verstoord en bejaard. De gemeente weigert van die 100 beschikbare vergunningen per jaar, tbv de bestaande burgers (zoals de jeugd, maar ook ouderen die niet in een medische woonvorm willen komen - en dat kan ook samen) ten koste van de eigen kaveluitgifte die doelgroepen goed te bedienen. Nuttig om mee te nemen in het eigen onderzoek beste Raad? Hou de kern levend en gemeleerd.
Ron Hartman — 08 nov 2017
Nog steeds is het nagenoeg elke burger een raadsel waarom Woonbeheer moest fuseren met Welbions en je kon voorspellen dat de sturing minder zou worden. Daarbij gevoegd dat de Gemeente liever kavels verkoopt en de honderd woningen per jaar nagenoeg volledig op die kavels laat bouwen. Is het dan vreemd dat de plekken die in Borne prima geschikt zijn voor nieuwe woonvormen, niet worden benut? De Gemeente en Welbions samen, zijn concurrent van de burgers geworden. In innovatie en sociaal, vooral tgv eigen gewin. Geen krokodillentranen dus.

‘Bricks, Bites en Behaviour’

Tijdens het Politiek Beraad dinsdagavond bleek dat het diverse fracties nog niet helemaal...
06-04-2021

Verwarring en ongeloof over nieuw financieel beeld

Tijdens het Politiek Beraad dinsdagavond bleek dat een groot deel van de gemeenteraad maar...
31-03-2021

‘Borne blijft financieel gezond’

Na alle cijfers nog eens grondig doorgespit te hebben komt het college van burgemeester en...
26-03-2021

Keuzes voor ’t Wooldrik

De herontwikkeling van sportpark ’t Wooldrik is een van de grootste projecten die in de...
25-03-2021

College kiest voor intrekken bij Kulturhus

Het College stelt de gemeenteraad voor om de gemeentelijke organisatie te gaan huisvesten in en...
25-03-2021

Explosie om Verbindingsweg

Het kon ook eigenlijk niet anders. De Verbindingsweg was hét strijdpunt tijdens de vorige...
23-03-2021