Goed gevoel na inloopbijeenkomst windmolens
27-11-2017
INITIATIEFNEMERS IN GESPREK MET VOOR- EN TEGENSTANDERS

Goed gevoel na inloopbijeenkomst windmolens

Ruim honderd mensen wilden meer weten over het plan om twee windmolens te plaatsen bij knooppunt Buren. Initiatiefnemers Bert en Annemarie Kristen (foto boven) hadden iedereen die binnen een straal van anderhalve kilometer van de beoogde locatie woont uitgenodigd voor een inloopbijeenkomst bij Platenkamp op 21 november. Belangstellenden konden meer informatie krijgen over de geldende regels voor geluid en slagschaduw, kregen door middel van visualisaties een beeld van wat de windmolens voor hun uitzicht betekenen en gingen in gesprek met de Kristens.

 

Bert en Annemarie Kristen houden een goed gevoel over aan de inloopbijeenkomst. Annemarie: “Dit geeft ons wel het vertrouwen dat we op de goede weg zitten. We hebben leuke gesprekken gevoerd. Er zijn mensen die het een mooi initiatief vinden, maar er zijn ook tegenstanders met wie we toch op een prettige manier in gesprek konden.”

 

Waardering was er voor de manier waarop Bert en Annemarie de plannen aanpakken; vooraf vooral met omwonenden overleggen, nog voordat er een vergunning is aangevraagd en de plannen nog allesbehalve definitief zijn. Bert: “We zijn wel een beetje zoekende hoe je het zo netjes mogelijk kunt doen. Deze aanpak past bij ons. Ik heb wel het gevoel dat mensen dit waarderen.”

 

Visualisaties

Veel vragen waren er over geluid en slagschaduw. Een speciaal computerprogramma gaf een beeld van hoe de windmolens precies zichtbaar zijn op een locatie vlakbij. Bijvoorbeeld vanaf de Wingerdstraat in Borne en aan de Twickelerblokweg (zie afbeeldingen in de tekst). “Er waren ook wel mensen die dat enorm tegenviel. ‘Nog erger dan ik dacht’, zei iemand”, vertelt Annemarie. “Als je ze lelijk vindt, vind je ze lelijk. Onzichtbaar kun je ze niet maken”, relativeert Bert. “Ons is verteld dat juist de grootste windmolens rustiger zijn voor het oog.” Aan de andere kant vond ook iemand de beide windmolens dan weer een mooie entree voor Borne.

 

‘Je moet een keer beginnen’

Ook veel bijval voor de duurzame gedachte achter het plan van de windmolens. Een belangrijke drijfveer voor de Kristens. “We hebben echt het idee dat er iets moet gebeuren. Anders gaat de wereld naar de knoppen. Je moet een keer beginnen.”

 

Het beschikbaar stellen van hun grond voor windmolens, die geëxploiteerd gaan worden door Raedthuys Pure Energie, zien Bert en Annemarie als een verbreding van hun agrarische bedrijf, dat tevens dienst doet als inspiratieboerderij voor duurzaamheid. Annemarie: “Je kunt ook een extra stal bouwen of een kaasboerderij beginnen. Dit past beter bij ons.” Filantropisch is het voornemen niet, maar volgens de Kristens worden ze er ook niet rijk van. “We willen daar ook transparant in zijn”, zegt Annemarie, hoewel ze moet toegeven dat reacties over geldelijk gewin haar wel raken. “Wij kunnen en willen echt bijdragen aan duurzaamheidsdoelen.”

 

Vervolg

Bert en Annemarie laten eerst alle indrukken en gesprekken van de inloopbijeenkomst op zich inwerken. “We hebben eigenlijk nog geen idee hoe we verder gaan. Misschien op verzoek nog meer visualisaties maken en een excursie organiseren. We zijn in ieder geval nog lang niet toe aan het aanvragen van een vergunning.” (AJ)

 

Belangstellenden konden op de informatiebijeenkomst hun mailadres opgeven om op de hoogte gehouden te worden van het verdere verloop van het plan voor de twee windmolens. Meer informatie is ook te vinden op www.windvoorburen.nl

 

Lees ook de eerder berichtgeving: Windmolens bij knooppunt Buren?

 

(Foto's © Raymond Hofsté en Anke Jonathans)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
André van den Berg — 28 nov 2017
Deze tekst is van energie-expert dr Kees le Pair
Windmolens sparen geen brandstof, stop bouw ervan, zon is goedkoper!
Nederland krijgt vijf nieuwe windparken op zee, schreef de NRC onlangs. Maar energiespecialist dr. Kees Le Pair ziet niets in nog meer windmolens.
Voor het eerst in de geschiedenis geeft een regeringsinstantie – in Ierland – toe dat windmolens minder brandstof besparen dan volgens de rekenwijze van de EU.
Dat is voor ons niet alleen van belang omdat het Ierse elektriciteitssysteem lijkt op het onze, maar ook omdat het niet komt van onderling kibbelende onderzoekers.
Over die besparing is al jaren strijd tussen critici en door de windmolenlobby ingefluisterde regeringen. Die laatsten houden vol dat alle elektriciteit van de molens evenveel elektriciteit van kolen- en gascentrales vervangt en dus de brandstof die ze anders zouden hebben gebruikt, bespaart. Men noemt dat honderd procent nominale besparing.
Het Ierse SEAI (Sustainable Energy Authority of Ireland) meldde nu dat die besparing in werkelijkheid maar tachtig procent is. Dat komt doordat de gewone centrales minder efficiënt gaan produceren, omdat zij de variatie in de wind moeten opvangen. Ierland ligt qua windstroom op ons voor. Het land verkrijgt vijftien procent van zijn elektriciteit van windmolens.
Bij ons is dat zes procent. Wij mikken in 2023 op vijfentwintig procent.
Dr. F. Udo, een natuurkundige en oud-medewerker van CERN (nucleair onderzoek), rekende het Ierse rapport na. Hij ontdekte dat de Sustainable Energy Authority of Ireland de feiten niet verdoezelt, maar wel met een truc de zaken te rooskleurig voorstelt. Ze vergelijkt het brandstofverbruik met en zonder wind niet met dezelfde conventionele generatoren, maar verhoogt die door toevoeging van gasturbines met een laag rendement. Het is zelfs lager dan dat van steenkoolcentrales.
Bij een eerlijke vergelijking, daalt de besparing niet tot tachtig procent maar wordt het 71 procent. Dit komt overeen met wat uit gegevens van het Ierse netbedrijf EIRGRID is af te leiden. De Ieren zullen dus onderling wel op één lijn komen. Overigens brengt het echte brandstofverbruik van de Ierse centrales, zoals aan het licht gebracht door een Ierse ingenieur, de nominale besparing verder terug tot 54 procent.
De twee instanties berekenden namelijk het verbruik. Zij maten het niet. De berekening houdt geen rekening met verhoogde inefficiëntie tijdens het op- en afregelen. En ook niet met het verbruik van stationair draaiende eenheden zonder last.
Voor Nederland pakt het slechter uit. De Ieren beschikken over een buffer: elektriciteitsopslag in de vorm van waterkracht. Die neemt een deel van de bezwaren van variabele wind weg. In ons land is dat niet mogelijk.
Besparingsverliezen groeien sterker dan evenredig naarmate meer stroom van windmolens komt. Wanneer wij het Ierse verliespercentage, 46 procent, als uitgangspunt nemen, zou alleen al een evenredige verslechtering, bij 25 procent windstroom, het verlies brengen op 76 procent. Dat is als gezegd nog niet onze verliesgrens, vanwege de ontbrekende waterkracht. Ook is in dat verlies niet de fossiele brandstof begrepen die nodig is om de molens te bouwen, ze te plaatsen en te bekabelen, en straks voor het onderhoud op zee.
Evenmin de energie die gemoeid is met de enorme uitbreiding van ons elektriciteitsnet vanwege de molens.
Er is weinig fantasie nodig voor de conclusie dat al die molens, die op onregelmatige tijden zoveel stroom gaan leveren, nauwelijks doen wat ze moeten doen: brandstof sparen en CO2-uitstoot verminderen.
Eind vorig jaar kwam minister Kamp (Economische Zaken, VVD) in de Kamer makkelijk weg toen hij een waarschuwing van critici naar de prullenmand verwees.
Hij gebruikte het curieuze argument dat gegevens uit de praktijk niet geschikt waren om de situatie in Nederland te beschrijven. Dat zou met modelberekeningen moeten. Die waren er genoeg (van de windmolenlobby). Daarmee negeerde hij drie eeuwen wetenschap: indien theorie en echte metingen niet overeenstemmen, is de theorie fout.
De vraag is wat er gaat gebeuren nu blijkt dat de overheid van één van de EU-leden zelf ontdekt dat de verwachtingen niet uitkomen. Gaat de regering zich daarin verdiepen of zal zij wachten tot men in Brussel wakker wordt?
Een bijkomstige bedenking is dat het zonder kolen, olie of gas niet mogelijk is molens te bouwen en te plaatsen. Hoe gaan we dat ‘duurzame’ systeem straks onderhouden en vernieuwen als die grondstof op is? Het is maar een kleine bedenking in vergelijking tot die van de gigantische bedragen die de stroomverbruikers extra moeten opbrengen om het windavontuur op te tuigen. Een avontuur dat nu al – er moeten nog vier keer zo veel molens komen – zoveel beroering verwekt, omwonenden en profiteurs tegen elkaar opzet en ons milieu en landschap beschadigt.
Het antwoord is duidelijk: stop met de molenbouw en overtuig samen met de Ieren de EU-partners dat de weg doodloopt. De brandstofbesparing van windmolens is een flop.
Dr. Kees le Pair is oud-lid Algemene Energieraad en voorm. dir. technologiestichting STW.

http://www.clepair.net/#Wind

https://fredudo.home.xs4all.nl/Zwaaipalen/Titelpagina.html

https://nl.wikipedia.org/wiki/Wet_van_Betz

https://www.youtube.com/watch?v=tDmGoLikUtM

Met vriendlijke groet,
André van den Berg
avdb900@outlook.com


Paul Cohn — 27 nov 2017
een nieuwe weg met geluidswal? waar dan?
Die overtollige hoop zand -door een Wethouder ooit "aardwal' gedoopt- is beslist géén geluidswal en het geluid is nu voornamelijk afkomstig van de A1 en de A35 waar alle bos 'verwijderd is' en Kluft als een tuba met van 60 naar 80 km/u verhoogde snelheid allle decibellen in versterkte mate naar het Letterveld 'blaast'.
Jan Tenhage — 27 nov 2017
Ik ben geen tegenstander van windmolens, maar op zo, n korte afstand van een woonwijk vrees ik toch dat dit geluidsoverlast veroorzaakt.Ik woon in de Wingerdstraat en kan sinds er een nieuwe weg met geluidswal is aangelegd langs de a1 /a35 geen raam meer open hebben het is net of de auto, s door de slaapkamer rijden. En dan nu dit , ben geen voorstander en zal dan ook geen goedkeuring hieraan geven..Met vriendelijke groet, Jan Tenhagek

Wat is een levenstestament?

ADVERTORIAL • Stel, er gebeurt iets met u. U wordt ziek of u krijgt een ongeluk waardoor uw...
03-03-2021

Anders boeren op de Zenderense Es

Vorig jaar is er op 16 hectare al begonnen om op de Zenderense Es op een meer duurzame en minder...
28-02-2021

Buurtbus gaat weer rijden

Per 3 maart gaat de buurtbus Borne, route 530- 531 en 532, de weg weer op, net zoals de...
25-02-2021

Saxion-studenten helpen Verjaardagsbox

Het is alweer acht maanden geleden dat de Stichting Verjaardagsbox Borne werd opgericht. Een...
24-02-2021

Politie laat jongeren hun rotzooi opruimen

De politie heeft maandagmiddag een groepje jongeren zo ver gekregen dat ze de eigen troep gingen...
22-02-2021

Start werkzaamheden Grotestraat

In opdracht van de gemeente Borne voert Strukton Civiel Noord & Oost de komende weken...
19-02-2021