Stoplicht erbij op de N743
BORNSCHE BEEKLAAN KRIJGT RECHTSTREEKSE AANSLUITING OP DE RONDWEG

Stoplicht erbij op de N743

Om een duurzame ontsluiting van de Bornsche Maten te maken en de veiligheid voor fietsers te verbeteren stelt het college voor om de Bornsche Beeklaan rechtstreeks te ontsluiten op de N743 met een extra verkeerslicht. De verkeerslichten bij Jasmin Garden blijven bestaan, maar daar kan gemotoriseerd verkeer dan niet meer afslaan richting de nieuwe wijk. Beide verkeersinstallaties vlak achter elkaar vormen een zogenaamde ‘bajonetaansluiting’; twee T-aansluitingen achter elkaar. Volgens onderzoek en na overleg met de provincie zou dit de beste oplossing zijn.

 

Doorstroming en veiligheid

De Bornsche Maten groeit hard. Volgens het Masterplan worden alle deelgebieden ontsloten via de Bornsche Beeklaan. Aan de noordkant sluit deze weg via een rotonde aan op de N743. Aan de zuidkant was een tijdelijke aansluiting gerealiseerd ter hoogte van restaurant Jasmin Garden. De doorstroming van verkeer is er volgens het college momenteel niet optimaal. Auto’s moeten vaak lang wachten om de N743 op te kunnen. Bovendien ontstaan er regelmatig onveilige verkeerssituaties vanwege overstekende fietsers. In de nieuwe situatie hoeven fietsers vanuit de Grotestraat richting Hengelo niet meer de Bornsche Beeklaan twee keer ongeregeld over te steken en ook hoeft fietsverkeer vanuit de Bornsche Maten naar basisschool De Wheele straks het autoverkeer op de Bornsche Beeklaan niet meer te passeren.

 

Start in 2017

Het extra verkeerslicht op de N743 zal echter wel de reistijd tussen Hengelo en Almelo negatief beïnvloeden. Daarvoor is een goede koppeling van verkeerslichten nodig, een ‘groene golf’. De totale kosten van de aanpassing zijn iets meer dan drie miljoen. In het kader van de fietsveiligheid wordt een bedrag van 350.000 euro uit provinciale en regionale potjes gehaald. Het restant van 2.828.000 euro komt uit de grondexploitatie van de Bornsche Maten. Nog in 2017 wordt er begonnen met de voorbereidende werkzaamheden. In de loop van 2018 moet het project verder zijn beslag krijgen. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Johan — 01 dec 2017
Fijnstof is de tweede doodsoorzaak is Nederland. De reacties van Dhr. Paul Cohn m.bt. milieu en leefomgeving zijn dus zeer relevant. Soms niet op de juiste plek, maar altijd onderbouwt met cijfers en referenties. Soms ongemakkelijk, maar zeer waardevol.
Hanneke — 22 dec 2017
Een ontsluiting naar de Slangenbeek, zal de verkeersdrukte op de rondweg verminderen. Ik moet vrijwel dagelijks naar de Slangenbeek i.v.m. het feit dat mijn kinderen daar naar school gaan. Ik hoor van veel mensen die woonachtig zijn in de wijk Het Broek en de Slangenbeek in Hengelo dat zij wekelijks naar Borne gaan om boodschappen te doen. Mogelijk komt er dan ook meer winkelend publiek, wat goed is voor Borne. Er zijn dus meerdere voordelen aan een ontsluiting richting de Slangenbeek.
Michiel — 05 dec 2017
Voor de verbetering van de huidige situatie is deze oplossing een logische stap. Op langere termijn zou het goed zijn als er een noordelijke rondweg komt, met een aansluiting naar Weerselo en met goede aansluitingen vanuit de woonwijken. Het verkeer kan dan naar een buitenring en de overlast neemt af.
Frank — 02 dec 2017
De aanpassing is alleen maar nodig, omdat de knip in de rondweg er (voorlopig) niet komt. Daardoor is er ooit een 'tijdelijke' situatie aangelegd. De gemeente heeft geen duidelijke visie, of wijzigd die continue, zodat er nu 3 miljoen moet worden uitgegeven.
Frank — 02 dec 2017
De volgende aanpassing wordt de aansluiting van de Bornse Beeklaan met de rotonde? Er staan misschien geen files, maar een krappe bocht en dan een 'rare' aansluiting op de rotonde voor de enige ontsluiting van de wijk aan die kant is ook nooit goed over nagedacht.
Henry beltman — 29 nov 2017
Verkeerskundige gezien is de bornse maten een volstrekte mislukking.

Maak rechtstreekse aansluitingen richting slangenbeek en bij tebodin en verbind de wijk intern veel beter.

Nu is het de slechts bereikbare wijk van midden Twente

Ben — 30 nov 2017
In het nieuwe plan gaan we van 3 rijstroken Borne uit naar 2.Dus het verkeer richting Hengelo en de Bornsche maten moet en dan gebruik gaan maken van 1 rijstrook.
Wij wonen zelf aan de Grotestraat en daar is het nu al geregeld filerijden.[gevaarlijke situaties mensen die gaan keren waar het niet kan,fietsers hebben nog altijd voorrang op de Grotestraat]
Door 1 rijstrook weg te halen en de drukte te concentreren op deze rijbaan worden de files Borne uit alleen maar langer en de overlast wat deze bezorgd bij de aanwonenden en winkeliers van de Europastraat en Grotestraat.
Robert — 30 nov 2017
@ Paul Cohn, iets wat duurzaam is wil niet altijd zeggen dat het met uitlaatgassen te maken heeft. In dit geval bedoelen ze gewoon dat ze een ontsluiting willen maken die ook in de toekomst een kans van slagen heeft. Alhoewel ik daar wel mijn twijfels bij heb, want het kan, zoals veel inwoners ook al zeggen, een stuk beter en makkelijker volgens mij.

Maar goed het zou fijn zijn als u ook eens gewoon on-topic reageert meneer Cohn. Als het over verkeerssituaties gaat zie ik u altijd verkooppraatjes maken in de reacties. Waarschijnlijk was u vroeger zelf één van de eersten die een auto voor de deur had staan.
Paul Cohn — 29 nov 2017
“Een duurzame ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer”: dat doet mij denken aan “fighting for peace is like fucking for virginity”: zolang wij verslaafd zijn aan gemotoriseerd verkeer is 'duurzaamheid' een illusie: zelfs de stroom voor uw elektrische auto komt uit een net dat in ons land gevoed wordt door enkele gascentrales en vijf enorme kolencentrales die mede verantwoordelijk zijn voor Nederlands hoogste CO2 emissie per km2 ter wereld, plus een onnoemelijk grote hoeveelheid luchtvervuiling.
Daarnaast putte ons land in 2016 uit duurzame bronnen, die 2,58% van alle in Nederland gebruikte energie hebben geleverd voor de opwekking van elektriciteit. www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/22/aandeel-hernieuwbare-energie-5-9-procent-in-2016

Het gevolg is dat de luchtverontreiniging door -en ter plaatse van- die fossiele centrales om elektrische auto’s van energie te voorzien even groot, vaak zelfs groter is dan de luchtverontreiniging door auto’s met zuinige verbrandingsmotoren. www.anwb.nl/auto/besparen/top-10-zuinige-autos
Een veel duurzamer alternatief is elektrisch OV: Schiphol had in 2015 al de grootste vloot elektrische bussen ter wereld! www.ovmagazine.nl/2015/11/e-bussen-schiphol-real-time-gemonitord-1729/
Wilt u de ware hoeveelheid broeikasgasemissie/km en per soort vervoer zien kijk dan eens naar www.oekonews.at/index.php?mdoc_id=1010141 en laat u niet langer bedotten door mensen die amper weten wat “duurzaam” ís.
Thijs — 29 nov 2017
Hmm nog een verkeerslicht op een toch al druk stuk. Werkt de “groene golf” niet dan staat alles vast op de nu al overvolle kruising ervoor. Alles weer op de kop omdat het plan in 1e instantie niet goed is neergezet en 3m over de balk. Ik vraag me af of ze graag op tv willen bij de gemeente. Verder is het volgens mij gemakkelijker op te lossen door de weg recht richting het kruispunt te maken vanaf de eerste afslag op de beeklaan. De fietsers hoeven er niet meer overheen als ze richting hengelo willen en de fietser richting stroomesch kunnen gewoon kruizen met groen, verkeer naar recht is korte bocht dus auto’s ondervinden weinig hinder. Hoop dat ik het verkeerd zie maar de huidige situatie geeft me niet veel moed.
Christel — 29 nov 2017
Ik woon zelf aan de Aalscheer. Het voorstel klinkt erg goed. Voor de fietsers zal het oversteken heel veel overzichtelijker worden. Of het de lang wachtende rij in de spits zal verkorten vraag ik mij af. Denk dat dit probleem blijft. En ik vraag mij af hoe de bewoners in het stukje wijk waar wij wonen de weg op komen? Verdwijnt dan de paal op de maisweg zodat wij richting rotonde kunnen rijden? Deze weg is nu afgesloten ivm tegen gaan sluipverkeer waardoor onze kant van de wijk alleen maar bij de kruising de weg op kunnen.
Ron Hartman — 29 nov 2017
Dapper of juist niet, want het stukje N743 van de Bornsche Beeklaan naar de afslag Borne ''in'' is heel kort en vooral in de spits zijn de Theresia artsen voor de Maten, dan nog slechts in file bereikbaar. Bij Jasmin zou oversteken wellicht mogelijk moeten blijven?
Francis — 29 nov 2017
Dit is zeker een goed voorstel voor de veiligheid voor de fietsoversteekplaats, maar opnieuw een opening richting Slangenbeek vanuit de Tuinlaan maakt drukte aan de Bornsche Beeklaan een stuk minder! Alle verkeer vanuit Tuinstad, Singelwonen en Wilde Wonen wat richting de A35 wil, kan enkel en alleen maar via de Bornsche Beeklaan de Bornsche Maten verlaten.
Via achterkant Tuinlaan een opening maken richting Slangenbeek en Britannielaan zorgt voor veel betere en veiligere verbindingen. Voor velen is dit een zeer wenselijke en veiligere oplossing en zorgt bovendien voor snellere routes!
Francis — 29 nov 2017
Dit is zeker een goed voorstel voor de veiligheid voor de fietsoversteekplaats, maar opnieuw een opening richting Slangenbeek vanuit de Tuinlaan maakt drukte aan de Bornsche Beeklaan een stuk minder! Alle verkeer vanuit Tuinstad, Singelwonen en Wilde Wonen wat richting de A35 wil, kan enkel en alleen maar via de Bornsche Beeklaan de Bornsche Maten verlaten.
Via achterkant Tuinlaan een opening maken richting Slangenbeek en Britannielaan zorgt voor veel betere en veiligere verbindingen. Voor velen is dit een zeer wenselijke en veiligere oplossing en zorgt bovendien voor snellere routes!

Zondag koeiendans bij Bonthuis

Het begint nu toch zo zoetjesaan lente te worden, mensen trekken er op uit met de wandelschoenen...
16-04-2021

‘Hier woon je toch nog niet?’

Ruim 18 jaar bleef het pand leeg en zes lange jaren stond het zelfs te koop, het voormalige...
15-04-2021

Zeldzame grote vos gesignaleerd

Een lange rij eiken aan de Stroom-Eschlaan, versierd met een zo overbekend waarschuwingslint...
14-04-2021

Vaccinfeestje bij Fleminghof

Dinsdagmiddag om 14.00 uur ging de deur bij huisartsenpraktijk Fleminghof aan de Stationsstraat...
13-04-2021

Zwembad nog tot zeker woensdag gesloten

Maandag en dinsdag kunnen er nog geen zwemlessen gegeven worden in het zwembad. Men hoopt...
12-04-2021

Politieke vragen over viskraam Toren

Het na 37 jaar verdwijnen van vishandel Toren uit het straatbeeld van Zenderen roept vragen op...
11-04-2021