Voor- en tegenstanders ‘beleven’ windmolens
10-01-2018
EEN BUS VOL BELANGSTELLENDEN NAAR WINDMOLENS IN AALTEN

Voor- en tegenstanders ‘beleven’ windmolens

Op initiatief van de wijkvereniging Letterveld/Kerkedennen konden belangstellenden woensdag op excursie naar windmolens in Aalten. Vanwege het plan van de familie Kristen om op hun grondgebied twee windmolens te gaan plaatsen, vlakbij knooppunt Buren en in het zicht van inwoners in het zuiden van Borne, waren er in de wijk zorgen ontstaan over mogelijke overlast. Het leek het bestuur van de wijkvereniging daarom een goed idee om mensen de gelegenheid te geven windmolens te ervaren, om daarmee een beter beeld te krijgen wat er mogelijk voor overlast zou kunnen zijn. Er bleek veel belangstelling te bestaan voor de excursie, de bus was volledig gevuld met buurtbewoners en andere belangstellenden. Ook burgemeester Rob Welten en wethouder Herman Mulder sloten zich aan evenals Annemarie en Bert Kristen. Bij terugkomst in Borne vroegen we enkele deelnemers naar hun ervaringen.

 

‘Zorgen niet weggenomen’

Gerard Sleumer (foto rechts), één van de mensen die zich verenigd hebben in een groep bezorgde bewoners, zegt de middag als heel nuttig ervaren te hebben. “Maar mijn zorgen zijn er niet door weggenomen. De windmolens in Aalten zijn anders dan degene die hier gepland staan. De tiphoogte is 140 meter, terwijl in Borne windmolens van 200 meter geplaatst gaan worden. Daarnaast was er vandaag maar sprake van windkracht 2 en zijn de omgevingsfactoren anders. Qua overlast ben ik er niet zoveel wijzer van geworden.”

 

Tijdens het bezoek in Aalten werd veel verteld over het ontstaan van het project, de gebruikte techniek en de ervaringen. Er was voldoende gelegenheid om vragen te stellen. “Ik heb eigenlijk maar één vraag gesteld en dat was welke criteria er waren voor windmolens specifiek op die locatie. Dat bleek ten eerste te zijn dat het daar relatief veel waait en ten tweede dat er sprake is van een dunbevolkt gebied. En dat zijn nu net de twee elementen die hier in Borne niet gelden!” Naar de mening van Gerard Sleumer waren bij de meeste mensen de zorgen door de excursie niet weggenomen.

 

‘Plezierige gesprekken’

Bert en Annemarie Kristen hadden ook mensen gesproken waarbij de zorgen voor overlast in ieder geval na het bezoekje aan de windmolens in Aalten waren verminderd. Dat de situatie niet helemaal vergelijkbaar is met hun plannen, beamen ze. Om die reden zijn ze ook zelf een excursie aan het organiseren, waarbij hogere windmolens worden aangedaan.

 

Ondanks het grote aantal tegenstanders in de bus hebben Bert en Annemarie het uitstapje naar Aalten als heel nuttig en aangenaam ervaren. Annemarie: “We zijn heel blij dat de wijkvereniging dit initiatief heeft genomen. We zijn allemaal heel plezierig met elkaar omgegaan en hebben goede gesprekken gevoerd.” Bert en Annemarie willen graag de discussie aangaan over duurzaamheid. “Kijk, als je de windmolens lelijk vindt, dan vind je ze lelijk, maar ik hoop dat mensen ze gaan accepteren vanwege de duurzaamheid. Als we door dit soort excursies nader tot elkaar komen, dan is dat alleen maar winst.”

 

'Lof voor initiatief, gemeente aan de zijlijn'

Burgemeester Rob Welten: “Laat ik beginnen met een groot compliment naar de wijkvereniging te maken voor de organisatie van deze middag. Een geweldig initiatief om in Aalten op bezoek te gaan. Om antwoorden op hier levende vragen te krijgen en met elkaar in gesprek te gaan. Natuurlijk zijn er zorgen,” aldus de burgervader. “Wat is het zicht, wat doet de slagschaduw, wat betekent geluid?” En natuurlijk hebben we nog niet alle antwoorden op alle vragen, maar het feit dat we communiceren met elkaar, begrip krijgen voor elkaars standpunten en naar elkaar luisteren, is pure winst.”

 

Op de vraag welke indruk Welten persoonlijk heeft van hetgeen hij heeft gezien, houdt hij zich diplomatiek op de vlakte. “Dat is in eerste instantie aan de wethouders Mulder -die het uitstapje ook meemaakte- en Kotteman. “Ik ben er voor alle inwoners van Borne en kan alleen maar blij zijn dat zich zo’n initiatief als dit zich hier ontwikkelt. Da’s Borne denk ik dan, we strijden niet per definitie tégen elkaar, maar zoeken elkaar op om consensus te bereiken.”

 

“Bovendien speelt de gemeente feitelijk geen rol in dit traject, de molens zijn immers op het grondgebied van de Hof van Twente gepland,” zo vervolgt hij. “Wel vind ik dat we moeten nadenken hoe we de verschillende gedachten kunnen stroomlijnen en als gemeente onze rol kunnen vinden in een zo ordentelijk mogelijk op gang te brengen proces. Wat dat betreft ook alle lof voor Borne Duurzaam die haar expertise inzet om van nut te kunnen zijn voor de gehele Bornse gemeenschap.”

 

'Begrip voor elkaar'

Ook Leny Zomer toont zich afloop van de bustocht naar de Achterhoek meer dan tevreden. “Het idee voor deze ontdekkingstocht kwam in december heel spontaan bovendrijven, toen we in De Letterbak met elkaar discussieerden over de windmolens. De diverse standpunten brachten ons op het idee om er gewoon eens te gaan kijken en met eigen ogen te zien waar we het nu eigenlijk met elkaar over hebben.” Van het een kwam het ander en zo zat vanmiddag ineens de bus vol met 46 nieuwsgierigen.

 

“Ik moet zeggen dat het heel gezellig was en dat we veel meer begrip voor elkaar hebben gekregen. Ikzelf ben ook best wel een beetje gerustgesteld en heb eigenlijk ook geen echte negatieve reacties gehoord. En vergeet ook niet dat we gewoon naar alternatieve energie moéten zoeken. Dat is onze plicht. Als deze middag daaraan kan bijdragen, ben ik gelukkig. Dan hebben we het als wijkvereniging goed gedaan denk ik en kan ik nu al roepen: ik zou het zo weer doen.” (AJ/BM/RH)

 

Meer over de windmolenplannen in onze vorige artikelen:

Windmolens bij knooppunt Buren?

Goed gevoel na inloopbijeenkomst windmolens

Actie tegen windmolenplan bij knooppunt Buren

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Wilma Paalman-Vloedgraven — 18 jan 2018
Er wordt bij windmolens steeds gesproken over subsidies. Wellicht goed om hier aan te geven dat alle vormen van duurzame energie opwekking subsidie ontvangen ter compensatie van de subsidie die kolen- en gascentrale al jaren ontvangen. Alleen worden die subsidies niet zichtbaar gemaakt en die van duurzame energie wel. Zo gaat er bijvoorbeeld 22 miljard aan subsidie naar kolencentrales, dat staat in geen verhouding tot de subsidies die voor windmolens en zonnepalen worden verstrekt.
Verder neem ik aan dat de familie Kristen en zeker Borne Energie ervoor zorgen dat zoveel mogelijk van de opbrengsten bij de gemeenschap terechtkomen. Niet alleen via een gebiedsfonds (verplicht), maar ook via participatie enz.
GezondVerstand — 15 jan 2018
Onderstaande analyse is voor een windpark van 5 molens. Per molen levert het de exploitant ruim een ton per jaar op, maar kost het de gemeenschap ruim 3 ton.per jaar. Hoe groot kan de windwaanzin zijn?

Let op dat de familie Kristen hier dubbel kan profiteren, verhuur van de grond en een deel van de opbrengst. Met de onderstaande getallen lijkt mij een opbrengst van 50000 Euro per jaar voor de familie Kristen geen gekke schatting. Het zou makkelijk het dubbele kunnen zijn.

Rekenen wij met een realistische kWh prijs van 5 cent en maken wij de verborgen subsidies zichtbaar, dan komt het kosten/baten plaatje van Pondera er als volgt uit te zien. De getallen zijn afgerond op € 1000.

Lasten per jaar:
Financieringskosten zonder EIA € 2.287 000
Vast onderhoud e.d. € 363 000
Netaansluiting € 165 000
Grondkosten € 210 000
Saldo kosten € 3.025 000

Baten per jaar:
1. Elektriciteitsverkoop € 1.320.000 (0,04 €/kWh)
2. Niet betaalde onbalans € 330 000 (0,01 €/kWh)
3. Subsidie € 1.718.000
4. Voordeel EIA € 220 000
Saldo baten € 3.586.000
Resultaat € 561 000

Het totaal aan kosten voor de gemeenschap is 2,3
miljoen euro per jaar voor het laten draaien van 15 MW aan windvermogen. (De posten 2, 3 en 4)

De winst voor de exploitant is precies een kwart van dat bedrag.

Per Megawatt windvermogen zijn de kosten voor de gemeenschap dus € 151 000 per jaar. De standaard molen, die nu in Nederland gebouwd wordt heeft een vermogen van 2 MW, dus die molen kost de gemeenschap € 302 000 per jaar.
Bron:
Pondera Consult,
Kosten en baten windpark op land
12 oktober 2009
Opdrachtgever Senternovem

http://www.groenerekenkamer.nl/download/KostenWindpark.pdf
GezondVerstand — 15 jan 2018
"k hoop dat mensen ze gaan accepteren vanwege de duurzaamheid". En om de dhr en mevr. Kristen een leuke extra bron van inkomsten te geven. Windmolens draaien alleen maar op subsidie en de windprofiteurs weten dat maar al te goed.
Ron Hartman — 11 jan 2018
André; windstil en zon samen wellicht? In de nacht andersom?
André van den Berg — 11 jan 2018
Jaamer dat er vaak geen technisch geschoolde verslaggevers zijn, maar kijk even hier https://nl.wikipedia.org/wiki/Wet_van_Betz
en constateer dat al die verhalen over duizenden huidshoudens zwaar overdreven zijn. Windstil: NUL huishoudens...
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wet_van_Betz
Ron Hartman — 10 jan 2018
Voor de wind, of aan het gas. Een be(le)vingswereld van verschil voor wie het treft.

Buurtbus gaat weer rijden

Per 3 maart gaat de buurtbus Borne, route 530- 531 en 532, de weg weer op, net zoals de...
25-02-2021

Saxion-studenten helpen Verjaardagsbox

Het is alweer acht maanden geleden dat de Stichting Verjaardagsbox Borne werd opgericht. Een...
24-02-2021

Politie laat jongeren hun rotzooi opruimen

De politie heeft maandagmiddag een groepje jongeren zo ver gekregen dat ze de eigen troep gingen...
22-02-2021

Start werkzaamheden Grotestraat

In opdracht van de gemeente Borne voert Strukton Civiel Noord & Oost de komende weken...
19-02-2021

‘Grijp die kans, met een hoofdletter G!’

In september 2019 werd bij Angélique Koedijk uitgezaaide eierstokkanker geconstateerd. Ze...
18-02-2021

Opstart hospice Borne nieuw leven ingeblazen

Een groep enthousiaste inwoners van Borne heeft de opstart van een hospice in Borne nieuw leven...
18-02-2021