Bornse Courant vecht voor gemeentenieuws
EXPLOITANT TONNIE STEGEMAN NIET EENS MET PROCEDURE

Bornse Courant vecht voor gemeentenieuws

Tijdens het Politiek Beraad kwam de aanbesteding van het plaatsen van het gemeentenieuws uitgebreid aan de orde. Vanaf begin dit jaar verschijnen de mededelingen niet meer in de Bornse Courant, maar in De Week van Borne. De Bornse Courant was met de voltallige redactie naar het gemeentehuis gekomen om de inspreekronde te ondersteunen van Tonnie Stegeman (foto boven), directeur/eigenaar van drukkerij Van Loon, de exploitant van de door De Persgroep uitgegeven titel.

 

Stegeman ageerde voornamelijk tegen het proces en de uiteindelijke beoordeling van de offertes van beide kranten naar aanleiding van de aanbesteding. Hem was bekend dat de gemeente niet blij was met het besluit van de Bornse Courant om een dag eerder te verschijnen en beaamde dat daar in het voorjaar van 2017 over gesproken was. Hij meldde ‘totaal overdonderd’ te zijn toen de gemeente vervolgens per brief bevestigde dat het aanleiding was om niet zonder meer over te gaan tot de jaarlijkse verlenging van het contract met de Bornse Courant, maar een aanbestedingsprocedure te willen starten waar beide kranten op zouden kunnen inschrijven. Vervolgens dacht hij dat ‘de soep wel niet zo heet gegeten zou worden als hij wordt opgediend’, omdat er immers voorheen nooit klachten waren en omdat hij had begrepen dat de gemeente ‘wel rekening zou houden met de historie van de krant’.

 

‘Appels en peren’

De aanbesteding werd vervolgens door De Persgroep afgehandeld en tot verbazing van Stegeman leidde de procedure tot een (licht) voordeel voor De Week van Borne, ondanks dat de Bornse Courant een flink stuk in prijs gedaald was. Uiteindelijk bleek het voordeel erin te zitten dat De Week van Borne een aantal extra’s bood, zoals extra pagina’s voor de gemeenteraadsverkiezingen. “Het is appels met peren vergelijken”, vond Stegeman. “Als je nagaat dat wij altijd verslag doen van de politiek. Daarmee hebben we toch behoorlijk wat krediet opgebouwd?”

 

In dat verband kon hij het niet laten om te vermelden dat De Week van Borne nu vast wel de verslagen van het ‘door de BBO en de gemeente Borne gesubsidieerde BorneBoeit’ zou plaatsen (hetgeen overigens onjuist is. BorneBoeit wordt noch door de gemeente, noch door de BBO gesubsidieerd. Red.) Bovendien vond hij dat de puntentelling bij de beoordeling van de offertes in het voordeel van de Bornse Courant had moeten uitvallen. “Het riekt naar vooringenomenheid.”

 

Veel vragen

Bijna alle raadsfracties stelden vragen aan burgemeester Rob Welten, de portefeuillehouder op het onderwerp. Best bijzonder, omdat het in principe om een collegebevoegdheid gaat en er ook geen raadsagendapunt in het verschiet lag. De vragen gingen vooral over de zorgvuldigheid van het proces. Kon het contract wel ontbonden worden op grond van de aangepaste verschijningsdatum en was die aanbesteding, die uiteindelijk op dat punt niets opgeleverd heeft, wel nodig geweest?

 

‘Zorgvuldig’

Volgens Rob Welten was het allemaal uiterst zorgvuldig gegaan. Er was ook geen sprake van het ontbinden van een langjarig contract, maar van een raamcontract dat jaarlijks actief diende te worden verlengd. Dat De Week van Borne uiteindelijk met een ‘fotofinish’ won, kon van tevoren niet worden voorspeld. “Maar je kunt niet zeggen: ‘Met zo’n klein verschil trekken we de aanbestedingsprocedure weer in’. Dat zou pas onbetrouwbaar en onzorgvuldig zijn geweest.” Dat de Bornse Courant van mening was dat het ‘gratis’ de ‘extra’s’ bood over de gemeenteraadsverkiezingen, was geen punt waar de burgemeester op in kon gaan. “Wij kunnen en mogen alleen beoordelen op wat er is omschreven in de offertes.” In de offerte van De Persgroep stonden blijkbaar geen ‘extra’s’ vermeld. Hij begreep dat er bij de medewerkers van de Bornse Courant veel emotie zat. Het gemeentenieuws is immers een belangrijke bron van inkomsten. “Maar wij moeten zakelijk handelen en dat hebben we ook gedaan.”

 

Bezorging

Een punt van zorg bij alle politieke partijen is de bezorging van De Week van Borne. Ook Rob Welten vond dat een punt van aandacht. “Die bezorging moet gewoon 100 procent zijn en is nu niet goed. Dat moet beter.” Daar mocht volgens de raadsleden dan ook wel streng op toegezien gaan worden.

 

Omdat het geen raadsagendapunt is, volgt er in de politieke arena geen verder debat over het gemeentenieuws meer. Drukkerij Van Loon heeft een juridische procedure aangespannen tegen het besluit van de gemeente. (AJ)

 

Lees ook: Gedoe om publicatie gemeentenieuws

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
pb — 24 mrt 2018
Patrick Heinink ( uitgever van de week van Borne ) speelt wel meer gemene spelletjes, voor info mag de heer Stegeman via deze site contact met mij opnemen.
Bakker, J — 22 mrt 2018
Kreeg vorige week uitgave dd 14 maart van De week van Borne. Kreeg gisteren, 21 maart, nogmaals De week van Borne met .....uitgave 14 maart!! Dezelfde krant dus. Ben erg blij met dit oude nieuws! Volgende week op 28 maart hoop ik dan de uitgave 21 maart te ontvangen.
Anton — 24 jan 2018
Wat een kwaliteit. De linkerrand van het gemeentenieuws geheel weggevallen in deze Week van Borne. In de Bornse Courant niet eerder gebeurt.

Batterij zonnepanelen bij Blenke

Bij Blenke Melkvee in Hertme zijn onlangs 644 zonnepanelen extra geplaatst op de stal waar de...
20-05-2019

Gemeentelijke organisatie moet slag maken

“De teugels moeten strakker aangetrokken worden”, is in één zin de...
15-05-2019

Raad stemt voor Diftar

De gemeenteraad stemde dinsdagavond met 10 tegen 8 stemmen vóór invoering van...
07-05-2019

‘Snel brede maatschappelijke...

Volgens het coalitieakkoord zou er in de eerste helft van 2019 een energievisie en een...
01-05-2019

‘Wacht even met Verbindingsweg’

Het is verstandig om de conclusies van het lopende onderzoek naar de verandering van de...
26-04-2019

Een tegel voor (groene) burgerinitiatieven

Bij appartementencomplex De Wanne in de Stroom Esch namen bewoners het initiatief om de...
24-04-2019