Vraagtekens bij vorming Kindcentra
NIET ALLES ONDER ÉÉN DAK EN KEUZEVRIJHEID VOOR OUDERS

Vraagtekens bij vorming Kindcentra

Zo’n 80 mensen kwamen dinsdagavond af op het Open Podium over opvang en onderwijs. Aan de orde de inrichting van de vijf vastgestelde brede instroompunten voor het basisonderwijs in Borne en een visieontwikkeling op de zogenaamde Kindcentra, waar opvang, onderwijs en jeugdzorg zijn geïntegreerd. Het onderwijs, de kinderopvang en de gemeente waren goed vertegenwoordigd. De ouders lieten het wat afweten: slechts een vijftiental ouders had de moeite genomen om mee te praten over de toekomst van het onderwijs en de opvang van hun kinderen tot 12 jaar.

 

Beweging richting Integrale Kindcentra

Ontwikkelingen als passend onderwijs en de decentralisatie van de jeugdzorg naar de gemeenten lijken de beweging in te zetten naar Integrale Kindcentra, waar kinderen vanaf hun geboorte tot aan de leeftijd van het voortgezet onderwijs een ‘ontwikkelingsgericht aanbod’ krijgen. Vanuit de jeugdzorg een logische gedachte. Op die manier kun je kinderen een ‘doorgaande lijn’ bieden, is er eerder zicht op ondersteuningsbehoefte en kan er ingezet worden op preventieve zorg. Allemaal heel handig om gebruik te maken van elkaars beschikbare expertise en zowel in opvang als onderwijs te werken met dezelfde structuur, ‘zorgroute’ en visie.

 

Onderwijs, kinderopvang, jeugdhulp en gemeente

Ook de basisscholen zien het wel zitten. Alles onder één dak, met ontspanningsmogelijkheden – chillen en sporten bijvoorbeeld – voor wie dat wil. Kinderen zouden er terecht kunnen van 07.00 uur tot 19.00 uur. Onderwijs, kinderopvang, jeugdhulp en gemeente werken in dat scenario goed samen, zodat ieder kind de ontwikkeling krijgt die het nodig heeft. De stip aan de horizon voor de scholen is zelfs onderdak bieden tot 14 jaar.

 

Bedenkingen bij de kinderopvang

Bij de kinderopvang denken ze er duidelijk wat genuanceerder over. Samenwerken is prima, maar één organisatie of één gebouw?

 

Bij de Drie Biggetjes zijn ze er heel helder in: kinderopvang moet geen verlenging worden van school. Ouders kiezen juist voor de kleinschaligheid in Hertme en voor de ruimte in het groen. Zo’n Kindcentrum kent volgens de Drie Biggetjes meer nadelen dan voordelen en een ‘doorgaande lijn’ kan prima zonder een Kindcentrum.

 

Soortgelijke gedachten bij Parbédie en Kinderopvang in de Pastorie (foto in de tekst). Ze hebben hun eigen visie op kinderopvang en vinden het belangrijk dat ouders de keuze houden voor kleinschalige opvang voor hun kinderen. Daar is blijkbaar behoefte aan, merken ze aan de ouders. Kinderopvang Borne en Duimelot waren wat minder uitgesproken, maar ook daar was duidelijk dat er een eigen visie op kinderopvang is waar aan gehecht wordt.

 

De organisaties in de kinderopvang zijn in principe commerciële partijen, niet zoals het onderwijs gefinancierd door het Rijk. Marktgericht denken lijkt hier meer ingeburgerd te zijn dan bij het onderwijs en bij de overheid, waar systeemdenken meer in de genen lijkt te zitten. Alle partijen zeggen het kind centraal te zetten, maar denken duidelijk anders over hoe je dat het beste kunt doen.

 

Keuzevrijheid en niet alles onder één dak

Na de pauze konden de deelnemers met elkaar in gesprek over het onderwerp. Aan alle tafels kwam de keuzevrijheid van ouders duidelijk naar voren en de vraagtekens bij het plaatsen van alles onder één dak. Samenwerking mocht wel verder uitgediept worden en het belang van korte lijnen tussen de diverse disciplines werd onderstreept. Er leek niet echt veel draagvlak voor Integrale Kindcentra, zoals die over het algemeen worden gezien: als één gebouw en met opvang, onderwijs en jeugdzorg in één organisatie.

 

Volgens wethouder Martin Velten zijn er echter meer wegen die naar Rome leiden. Een Kindcentrum hoeft wat hem betreft niet per definitie in één gebouw te zijn. Hij was tevreden met de opkomst en beloofde met de conclusies aan de slag te gaan. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina

Een frisse mond voor een hond

Een tasje met tandpastacapsules, een tandenborstel, een kam en diverse reinigingsdoekjes. Handig...
23-01-2021

Thijs snelste typer van het land

Zaterdagmorgen kreeg de 12-jarige Thijs de Boer uit Borne de beker overhandigd die behoort bij...
16-01-2021

Jonge Poerink-terrein op de schop

Het terrein op de hoek van de Prins Bernhardlaan met de Oonksweg, beter bekend als het Jonge...
12-01-2021

Logitrex vestigt zich aan Oonksweg

Sinds 1 januari prijkt de naam Logitrex Cargo Solutions prominent aan de gevel van het pand aan...
05-01-2021

‘Ik wil jongeren in beweging krijgen’

ADVERTORIAL • “In Nederland tellen we enkele honderdduizenden...
04-01-2021

TikTokkende meester Stefan op Radio 538

Eigenlijk was het pas in de zomer dat Stefan Oldemenger actief kennismaakte met TikTok, het...
13-12-2020