Samenstelling bestuur

Het bestuur van de SGH bestaat, conform de statuten, uit minimaal 5 en maximaal 9 personen. Op dit moment bestaat het bestuur uit:

 

Jaco Nies

voorzitter

074-8513623

jacob.nies@ge.com

 

 

 

Gea Wissink

secretaris

06-22944673

gea.wissink@gmail.com

 

 

Esther Meijer

penningmeester

06-23186009

emmeijerbreukers@gmail.com

 

Michel Lucas

lid

074-2664809

info@dekoller.nl

 

 

Kerstin Maassen van den Brink

lid
06-55373302

k.maassen@mvdb-projecten.nl

 

 

 

Herman Schabbink

lid

074-2670418

hschabbink@icloud.com

 

 

Henk Veurman

lid

074-2662120

phveurman@ziggo.nl

 

 

 

 

 

vacature

lid

 

 

 

vacature

lid

 

 

 

Vergaderingen

De SGH vergadert circa tien keer per jaar. Op de agenda staan zaken als bestemmingsplannen, beheer en onderhoud openbare ruimte, Dorpsvisie Hertme 2015-2030, dorpsactiviteiten.

In principe zijn de vergaderingen van het bestuur van de SGH openbaar. Het wordt op prijs gesteld als vooraf even contact wordt opgenomen met één van de bestuursleden en wordt doorgegeven hoeveel mensen verwacht mogen worden en of er speciale onderwerpen ter vergadering worden ingebracht waarvoor tijd gereserveerd moet worden.
 

De resterende vergaderdata in 2018 zijn:
8 november (Dorpsavond)
29 november

 

Advertenties
(Uw banner hier?)