Samenstelling bestuur

Het bestuur van de SGH bestaat, conform de statuten, uit minimaal 5 en maximaal 9 personen. Op dit moment bestaat het bestuur uit:

 

Jaco Nies

voorzitter

074-851 3623

jacob.nies@ge.com

 

 

 

Gea Wissink

secretaris

06-2294 4673

gea.wissink@gmail.com

 

 

Kerstin Maassen van den Brink

penningmeester
06-5537 3302

k.maassen@mvdb-projecten.n

 

Michel Lucas

lid

074-266 4809

info@dekoller.nl

 

 

Erwin Stamsnijder

lid

06-2733 5324

stammie2@gmail.com

 

 

Herman Schabbink

lid

074-267 0418

hschabbink@icloud.com

 

Henk Veurman

lid

074-266 2120

phveurman@ziggo.nl

 

 

 

 

 

vacature

lid

 

 

 

vacature

lid

 

 

 

Vergaderingen

De SGH vergadert circa tien keer per jaar. Op de agenda staan zaken als bestemmingsplannen, beheer en onderhoud openbare ruimte, Dorpsvisie Hertme 2015-2030, dorpsactiviteiten.

In principe zijn de vergaderingen van het bestuur van de SGH openbaar. Het wordt op prijs gesteld als vooraf even contact wordt opgenomen met één van de bestuursleden en wordt doorgegeven hoeveel mensen verwacht mogen worden en of er speciale onderwerpen ter vergadering worden ingebracht waarvoor tijd gereserveerd moet worden.
 

De resterende vergaderdata in 2019 zijn:

4 juli

5 september

17 oktober

7 november (Dorpsavond)

12 december

 

Advertenties
(Uw banner hier?)