Succesvolle uitvoering baanonderhoud

 

Zaterdag 16 maart heeft KV Hertme weer meegedaan aan de grootste vrijwilligersactie van Nederland. In het kader van NL doet (een initiatief van het Oranjefonds) is onderhoud verricht aan de wedstrijdbaan en is aan de zijde van de Hertmerdwarsweg een prachtig landschapshek geplaatst. Ruim 15 vrijwilligers verzamelden zich aan het begin van de middag op de baan om diverse klussen op te knappen en regulier onderhoud uit te voeren.

 

Met behulp van een financiële donatie door het Oranjefonds bleek het mogelijk om een landschapshek te plaatsen, regulier onderhoud en herstelwerkzaamheden uit te voeren en de baan te prepareren voor het zomerseizoen. Een speciaal woord van dank aan Jos te Kiefte voor het beschikbaar stellen van materialen en mede mogelijk maken van het plaatsen van het hek!

 

Sam’s Kledingactie

 

De kledinginzameling voor dit goede doel vindt in Hertme plaats van maandag 6 mei tot en met zaterdag 11 mei (12.00 uur). U kunt in die periode gebruikte en nog bruikbare kleding, schoenen en huishoudtextiel in gesloten plasticzakken brengen naar de garage naast het Theaterhoes van het Openluchttheater.

 

De opbrengsten van de ingezamelde kleding gaan naar een project in Sulawesi. Sulawesi is op 28 september 2018 getroffen door een aardbeving en een tsunami, met aardverschuivingen tot gevolg. De verschillende aardverschuivingen hebben 2.087 mensen gedood en meer dan 211.000 mensen zijn ontheemd geraakt. Veel mensen leven onder een zeil in ontheemden kampen in de buurt van hun oorspronkelijke dorp. Ze beschikken nauwelijks over voedsel, schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. Onder deze zware omstandigheden zal wederopbouw een lange tijd in beslag nemen.

 

Oproep snoeihout voor Hertme's paasvuur

 

Beste Hertmenaren,

Wij, als prinsenpaar van CV de Kolkleu, hebben in onze proclamatie staan dat wij Hertme zullen verwarmen met een paasvuur. Daar hebben wij een vergunning voor aangevraagd en dat is ons gelukt!

 

Dus mocht u snoeihout hebben voor het paasvuur, dan kunt u dat vanaf zaterdag 6 april brengen naar de Zandbongenweg (net achter aannemersbedrijf Blenke).

LET OP: alleen snoeihout, dus geen andere rommel waar u vanaf wilt, zoals banken of kasten!

 

Het paasvuur zal op eerste paasdag om 20.00 uur worden ontstoken!

 

U bent van harte uitgenodigd. Gaag tot dan, Prins Wouter en Adjudant Jarno!

 

 

Jeugdpaar collecteert tijdens paasvuur

 

Maudy Geerdink en Renske Damhuis mochten tijdens het afgelopen carnaval als enthousiast jeugdpaar het carnaval aanvoeren samen met Prins Wouter en Adjudant Jarno. Hier hebben zij enorm van genoten. In het eerste punt van de proclamatie van de jeugdprinses en de jeugdadjudante van de St. Aegidiusschool in Hertme stond vermeld dat ze dit jaar de Gazet en BorneBoeit wilden halen. En daar werken wij natuurlijk graag aan mee!

 

Interview

In een interview met Maudy en Renske met deze twee vrolijke jonge dames vertellen beiden onder meer over hun prachtige initiatief om tijdens het Hertmese Paasvuur te collecteren voor het goede doel: Vereniging ouders, kinderen & kanker (VOKK). Deze vereniging steunt gezinnen met een kind met kanker en werkt aan optimale zorg voor kind en gezin in alle fasen.

 

Het interview kunt u hier lezen.

 

250 euro van de Werkgroep Jeugd voor de duofiets

 

Vrijdag 15 maart was de jaarlijkse 65+ avond bij Hof in Huis. De jeugd heeft deze avond weer fantastisch verzorgd!

 

Er werd bingo gespeeld, verschillende quizzen gehouden en er was niet één Mistry Guest maar het waren twee. Nadat er verschillende namen werden genoemd maakten Michel en Annemarie Lucas zich bekend. Zij waren niet zonder reden uitgekozen.

 

De Werkgroep Jeugd heeft Michel en Annemarie tijdens deze avond een cheque ter waarde van 250 euro aangeboden als bijdrage voor de Duofiets.

 

Bericht van de Werkgroep Dorpsvisie Hertme 2015 - 2030

 

De Werkgroep Dorpsvisie is op 5 februari 2019 bij elkaar gekomen om met elkaar te bespreken wat er nu in de afgelopen 3 jaar van alle plannen uit de Dorpsvisie Hertme 2015 - 2030 is gerealiseerd.

 

Daarnaast hebben we met elkaar gesproken of er nieuwe aandachtspunten zijn waar we ons in de komende jaren mee bezig kunnen houden. Zoals we in de dorpsvisie hebben geschreven willen we graag 'de regie blijven voeren' op zoveel mogelijk zaken die te maken hebben met ons dorp. In de Dorpsvisie hebben we in de bijlage: 'Uitwerking Thema’s' diverse actiepunten opgeschreven waarmee de contactpersonen voor de thema’s aan het werk zijn gegaan.

 

Een compleet overzicht van wat er in de afgelopen jaren is gebeurd/gerealiseerd, kunt u hier downloaden.

 

Opbrengst collecte Hersenstichting

 

De opbrengst van de collecte voor de Hersenstichting 2019 bedroeg € 204,46. Hartelijk dank hiervoor namens de Hersenstichting en collectanten.

 

Plastic doppen sparen

 

Iedereen heeft ze thuis: plastic doppen en deksels van bijvoorbeeld frisdrankflessen of pindakaaspotten. Gooi ze niet weg, maar lever ze in! Die doppen zijn namelijk geld waard. Zo ontlast u het milieu én steunt u KNGF Geleidehonden. De opbrengst gaat namelijk naar de opleiding van hun honden.

 

Deze doppen (graag schoon gemaakt) kunnen worden ingeleverd bij Berndien Mekenkamp Hertmerdwarsweg 3 in Hertme. Graag in kleine zakjes aanleveren. Zij zorgt ervoor dat ze verder op de juiste plek komen.

 

Opgave boottocht Zonnebloem

 

Op woensdag 8 mei vindt de jaarlijkse boottocht over het Twentekanaal weer plaats. Bij de aanlegsteiger Haven 12 in Goor kunt u om 09.30 uur inschepen. U bent om ongeveer 16.30 uur weer terug bij het startpunt. De kosten voor de boot, het eten, drinken en de hapjes bedragen € 37,50 per gast.

U kunt zich voor 10 april opgeven bij Berndien Mekenkamp, telefoon (074) 266 5110.

 

Ticketverkoop De Strijd – Passiespelen Hertme

 

Tot en met maandag 22 april staat De Strijd op de planken van het Openluchttheater in Hertme.

 

Er zijn 7 voorstellingen, twee op vrijdagavond, twee op zaterdagavond, een op zondagmiddag, een op zondagavond (eerste paasdag) en een op maandagmiddag (tweede paasdag). De avondvoorstellingen starten om 20.15 uur, de matineevoorstellingen starten om 14.15 uur. De voorstelling duurt ongeveer 2,5 uur inclusief pauze.

 

We willen onze bezoekers in de gelegenheid stellen om voorafgaand aan de voorstelling van een maaltijd te genieten in de stijl van De Strijd – Passiespelen Hertme. Deze maaltijd is niet verplicht, u kunt ook alleen de voorstelling bezoeken. Let op: wanneer u de passiemaaltijd aanschaft moet u ook een ticket voor de voorstelling aanschaffen, anders krijgt geen toegang tot het terrein!

 

Voor meer informatie zie www.openluchttheaterhertme.nl/passiespelen/tickets-openluchttheaterhertme

 

Elkaar helpen, ook in Hertme

 

Op dit Hertmeplein vindt u onder het kopje 'Elkaar helpen' al veel informatie. We willen nu graag specifiek aandacht schenken aan 'toeslagen - en bijdragen' en dan met name voor de pensioengerechtigden.

 

Heeft u een netto inkomen dat lager is dan 120% van de bijstandsnorm, dan is het volgende voor u misschien interessant:

  • bent u alleenstaand en is uw maandelijkse inkomen (AOW plus pensioenen) lager dan € 1.278,43, dan kunt u van de regelingen gebruik maken
  • bent u gehuwd en is uw gezamenlijk inkomen (AOW plus pensioenen) lager € 1.748,00, dan kunt u van de volgende regelingen gebruik maken:
    • u kunt dan gebruik maken van een collectieve zorgverzekering bij Menzis. Kijk eens op www.gezondverzekerd.nl en dan onder de plaats Borne. Als u chronisch ziek bent, dan kan pakket 3 u een groot voordeel opleveren
    • u kunt gebruik maken van een bijdrage uit het activiteitenfonds tot maximaal € 225,00 voor deelname aan sportieve, culturele, educatieve en maatschappelijke activiteiten
    • ook een bijdrage voor de kosten van het bijwonen van culturele voorstellingen is mogelijk.

 

Heeft u een minimum inkomen (bedragen vermeld in de tabel kwijtschelding) en weinig vermogen

(dezelfde tabel), dan kunt u in 2019 in aanmerking komen voor kwijtschelding gemeentelijk belastingen.

 

Aanvullende informatie vindt u op www.borne.nl, bij de publieksbalie in het gemeentehuis van Borne en onder het kopje Regelingen op deze site.

 

DVD 'Nooit Verteld'

 

Vanaf nu is het mogelijk om een DVD / Blu Ray van de Hertmese oorlogsdocumentaire ‘Nooit Verteld’ te bestellen. De kosten bedragen 15 euro.

 

Voor meer informatie kunt u mailen naar heemkundehertme@hotmail.com.

 

 

Website Openluchttheater volgt voortgang verplaatsing Spookhuis

 

De website van het Openluchttheater in Hertme heeft sinds kort een gedaanteverwisseling ondergaan. Nadat begin dit jaar al een nieuwe huisstijl werd doorgevoerd, is nu dus ook de website in een nieuw en informatief jasje gestoken. Een van de belangrijke items is de ophanden zijnde verplaatsing van het Spookhuis, die nu toch echt in een stroomversnelling lijkt te komen.

 

Een team van Bolink Milieu Techniek is inmiddels gestart met de asbestsanering en het verwijderen van dakpannen. De daadwerkelijke verplaatsing zal in de komende maanden worden voltooid, waarna het opnieuw kan worden ingericht. Volgens de website krijgt het ‘nieuwe’ oude Spookhuis straks diverse functies. Zo kunnen er onder meer exposities, kleinschalige concerten en optredens plaatsvinden, kan het dienen als kleedkamer voor artiesten en zouden er ook verenigingen uit Hertme gebruik van kunnen maken.

 

Het voornemen is de voortgang van de Spookhuisverplaatsing en de herinrichting ervan zoveel mogelijk via de website van het Openluchttheater met de Hertmenaren te delen. Zie daarom www.openluchttheaterhertme.nl.

 

Woningbouw Roskam Landen

 

De ontwikkeling en verkoop van het nieuwbouwplan Roskam Landen is in volle gang. Op 17 april jl. hebben alle Hertmenaren de mogelijkheid gehad om mee te denken over de keuze voor de inrichting van het openbare groen. Tevens zijn die avond de inrichtingsplannen van de landschappelijke inpassing van de nieuwbouwlocatie getoond.

 

De aanwezigen is gevraagd om hun suggesties en opmerkingen te geven ten aanzien van twee gepresenteerde varianten van de openbare ruimte. De wensen van de betrokkenen zijn meegenomen en in overleg met de SGH, werkgroep woningbouw heeft dit geresulteerd in de inrichting zoals op de tekening, die u hier kunt downloaden, is weergegeven.


Er is een tussenoplossing ontworpen voor het openbare groen tussen de bestaande bouw en het nieuwbouwplan die zoveel mogelijk aansluit bij de huidige inrichting. De bestaande watergangen aan de linkerzijde van het nieuwbouwplan worden omgevormd tot wadi, waarbij de zuidelijke watergang met 1 meter zal worden verbreed. Daarnaast zal het bestaande groenplantsoen worden vernieuwd tot een bosplantsoen. In het inrichtingsplan is tevens ruimte gemaakt voor parkeren in het openbare gebied.


De verkoop van de woningen loopt voorspoedig, de eerste kavels zijn inmiddels verkocht. Er zijn in totaal drie kavels onverkocht, waarvan er momenteel één kavel onder optie is. Deze kavels bieden mogelijkheid voor de bouw van een vrijstaande woning. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Loes Temmink op (074) 265 8630.

 

Advertenties
(Uw banner hier?)