Morrend akkoord met noodlokalen De Vonder
NEGEN TON VOOR TIJDELIJKE UITBREIDING AAN DE PIEPERSVELDWEG

Morrend akkoord met noodlokalen De Vonder

“Potjandorie wat een geld”, vond Anka Jacobs (VVD) van de negen ton die gespendeerd moet worden aan noodlokalen om de explosieve groei van basisschoolleerlingen in de Bornsche Maten te kunnen opvangen. Het raadslid had het over een ‘serie ongelukkige en te vroeg genomen beslissingen’ die er toe leiden dat er beslissingen genomen moeten worden die afwijken van het oorspronkelijke plan om de uitbreiding van De Vonder te realiseren met een extra verdieping. “De Esch school die met stoom en kokend water dicht moest, de Iemnschelf die vervolgens nog helemaal niet klaar is voor die leerlingenstroom….. “ Het verdiende allemaal geen schoonheidsprijs, volgens Jacobs. Desondanks stemde de VVD wel in met het raadsvoorstel voor de noodlokalen die ergens aan de Piepersveldweg zullen verrijzen. “We kunnen geen kant op. Het is niet anders, maar het is teleurstellend.”

 

'Twee Bornse maten'

Soortgelijke geluiden van de SP. Voorman Tom Verreussel vond verder dat er met ‘twee Bornse maten gemeten werd’. “Kinderen in de Bornsche Maten moeten in de wijk blijven en aan de andere kant moeten kinderen in delen van Borne maar een eind fietsen naar een andere wijk.” GB90 bij monde van raadslid Rita Vingerling verbaasde zich nog maar weer eens over de leerlingenprognoses. “Er is al veel langer bekend dat er meer jonge gezinnen in de Bornsche Maten gaan wonen dan in eerste instantie was voorzien.” De partij had er ‘veel moeite mee’ dat er ‘heel veel geld’ uitgegeven moet worden ‘op basis van inschattingen en tellingen van schoolbesturen’. Ze pleitte er verder voor dat de termijn van drie jaar voor de noodlokalen flexibel zou zijn. “De schoolwereld kan er in 2022 heel anders uitzien.”

 

Urgentie

Harry Schothuis (CDA) had het tijdens de raadsvergadering over ‘gebrek aan communicatie tussen diverse partijen’ maar eveneens over ‘urgentie’ van tijdelijke uitbreiding van de schoolcapaciteit in de Bornsche Maten. Een urgentie die bij alle partijen gevoeld werd. Er werd door alle politieke partijen ingestemd met de noodlokalen voor De Vonder. Zij het ‘tegen heug en meug’ (SP) en ‘onder protest hoe hiermee omgegaan is’ (VVD). (AJ)

 

Lees ook de eerdere berichtgeving: Uitbreiding de Vonder veel duurder

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Jan Immerman — 08 mrt 2018
Was de fractie van DE VVD niet op vakantie toen het integraal huisvestingsplan in de raad werd behandeld en hun stemmen zo belangrijk waren voor het behoud van de Eschschool?
Joop — 07 mrt 2018
Beste stuurlui staan wal !!!
Balkema — 07 mrt 2018
Toppunt van wanbeleid binnen de gemeente Borne ! Het wordt tijd dat dhr. Velten aftreedt.
Bornees — 07 mrt 2018
Blijven beseffen dat het gepruts is van de ambtenarij en dat de wethouder slechts de boodschapper is. Je moet wel heel sterk en van alle markten thuis zijn om het apparaat ordentelijk werk af te laten leveren. Gaan onze nieuwe raadsleden dat veranderen?
Bornenaar — 07 mrt 2018
Wethouder Velten / Borne Nu: wat een enorm gepruts! Onjuiste prognoses, een verdieping die gepland staat maar nu niet meer mogelijk is en onbetaalbaar is, onduidelijke afspraken met de bouwer, getrek met leerlingen. Eindresultaat: een miljoen over de balk. Want over drie jaar heb je daar helemaal niets voor. En u belooft iedereen dat u dat miljoen terugverdient doordat de bouwkosten weer gaan dalen binnen twee jaar. Ik geef u op een briefje dat u daar never nooit niet een miljoen op gaat 'inlopen'. Echt een ongelofelijk gepruts.
Bornees — 07 mrt 2018
En als de school dan niet meer nodig zou zijn en de wijk vergrijst...dan heb je een mooi wijkcentrum
BHM — 06 mrt 2018
Denkt er dan niemand na over deze bedragen.
9 ton voor noodlokalen,doe er eenzelfde bedrag bij en je bouwt een nieuwe school, dat is in de toekomst kijken.

Thijs snelste typer van het land

Zaterdagmorgen kreeg de 12-jarige Thijs de Boer uit Borne de beker overhandigd die behoort bij...
16-01-2021

Jonge Poerink-terrein op de schop

Het terrein op de hoek van de Prins Bernhardlaan met de Oonksweg, beter bekend als het Jonge...
12-01-2021

Logitrex vestigt zich aan Oonksweg

Sinds 1 januari prijkt de naam Logitrex Cargo Solutions prominent aan de gevel van het pand aan...
05-01-2021

‘Ik wil jongeren in beweging krijgen’

ADVERTORIAL • “In Nederland tellen we enkele honderdduizenden...
04-01-2021

TikTokkende meester Stefan op Radio 538

Eigenlijk was het pas in de zomer dat Stefan Oldemenger actief kennismaakte met TikTok, het...
13-12-2020

Hoe zit het met Borne Werkt anno 2020?

Het project Borne Werkt is in februari 2016 van start gegaan. Sportclubs hebben toen, en nu nog,...
11-12-2020