Borne Energie doet aangifte wegens smaad
18-04-2018
ANONIEME BRIEF STELT INTEGRITEIT TER DISCUSSIE

Borne Energie doet aangifte wegens smaad

Op 28 maart lag er een anonieme brief op de digitale deurmat van enkele raadsfracties, de burgemeester en actiegroepen die zich tegen het idee voor windmolens bij knooppunt Buren verzetten. Daarin wordt de integriteit van Joris van Dijk en Roelof-Jan Naaktgeboren van Borne Energie in twijfel getrokken en opgeroepen Borne Energie en het Energieloket Borne, waar beiden bij betrokken zijn, nader te onderzoeken. Van Dijk en Naaktgeboren zijn boos en teleurgesteld over de brief en hebben aangifte gedaan wegens smaad. “Dit is een aanval op ons persoonlijk. Dit pikken we niet”, zegt Joris van Dijk. Van wie de beschuldigingen afkomstig zijn weten beiden niet. “Geen idee. Het is in ieder geval geen voorstander van de windmolens.”

 

Vrijwilligerswerk

“Maar je kunt omdat je het ergens niet mee eens bent mensen niet gaan beschadigen. Het is geen probleem als iemand tegen het plan van de windmolens is. Dan gaan we in gesprek. Eerlijk, met inachtneming van fatsoensnormen, open en dus niet anoniem. Zo gaan we niet met elkaar om in Borne.”

 

De inspanningen voor Borne Energie verrichten Joris en Roelof-Jan als vrijwilliger. Joris van Dijk: “We doen het niet voor persoonlijk gewin. Het kost ons alleen maar geld en een heleboel tijd.” Roelof-Jan Naaktgeboren: “Dat geeft niet, je haalt er ook veel voldoening uit. Maar dit soort dingen verpest het wel!” Overigens staat er wel een vrijwilligersvergoeding tegenover de werkzaamheden voor het Energieloket, waar mensen terecht kunnen voor advies over energiebesparende maatregelen. Eerder was dat loket ondergebracht bij de gemeente. De vergoeding wordt betaald vanuit een provinciale subsidie.

 

Windmolen coöperatie

De anonieme briefschrijver heeft het over ‘belangverstrengeling’ en ‘dubieuze contacten en contracten met Raedthuys Energie’. Deze laatste is de partij die de windmolens bij knooppunt Buren zou gaan bouwen en exploiteren. “Er zijn geen contracten met Raedthuys, wel contacten. We proberen samen het project van de grond te krijgen.”

 

De bedoeling is dat, mochten ze er komen, één van de windmolens eigendom wordt van Borne Energie en via een coöperatie participatie van bewoners mogelijk wordt. Analoog aan de zonnepanelen op de Carnahal, waar bewoners van met name Oud Borne in participeren. “Onze drive is juist om het geld dat duurzame energie oplevert in Borne te houden en het voor mensen in Borne mogelijk te maken er ook iets aan te hebben. In een coöperatie is alles transparant en mag iedereen meedenken en meepraten.” Beiden benadrukken dat er nu nog helemaal geen businesscase is. Zo vergevorderd zijn de plannen helemaal nog niet.

 

Energieneutrale gemeente

De briefschrijver heeft het over ‘massale weerstand’ tegen de windmolens en verbaast zich erover dat Borne Energie de plannen steunt. Roelof-Jan Naaktgeboren: “Als er echt schadelijke gevolgen voor de gezondheid zijn, dan zullen wij het niet doen. Laten we het gesprek aangaan en dat dan uitzoeken. Maar ik ben er wel van overtuigd dat de gezondheidsrisico’s door de tegenstanders overdreven worden.” Dat er windmolens moeten komen in de gemeente en regio staat voor Borne Energie vast. “Voor Borne is het een gigantische stap richting energieneutraal worden. Als het niet bij knooppunt Buren lukt, dan proberen we het ergens anders. Wij zitten niet aan die locatie vast, maar tot nu toe is er nog niemand met een alternatief gekomen.”

 

Energieloket

Het Energieloket heeft met de windmolens helemaal niets te maken, vinden ze. “We adviseren over energiebesparende maatregelen in je huis. Dat is heel wat anders.” De suggestie dat ze niet onafhankelijk zouden opereren is Van Dijk en Naaktgeboren ook in het verkeerde keelgat geschoten. “We hebben geen afspraken met leveranciers. We proberen wel plaatselijke bedrijven onder de aandacht te brengen, maar mensen moeten zelf offertes aanvragen. Wij krijgen geen commissie of zo. We hebben met kerst een taart gekregen van Ter Braak en die delen we dan ook nog!”

 

Kortom, de anonieme brief kan volgens hen echt niet door de beugel. “We zijn allebei ook nog zelfstandig ondernemer en zouden ook daarbij negatieve gevolgen kunnen ondervinden van twijfels aan integriteit.” Joris is assurantieadviseur en Roelof-Jan werkt als adviseur Duurzaam Samenwerken voor onder andere de Provincie Overijssel.

 

De gemeente heeft aangegeven geen onderzoek te starten op basis van de aantijgingen, mede vanwege de anonimiteit. (AJ)

 

(Op de foto links Joris van Dijk en rechts Roelof-Jan Naaktgeboren)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Stefan van Leeuwen — 20 apr 2018
Op deze manier werkt het artikel als positieve reclame voor duurzame windenergie. De briefschrijvers hebben het tegendeel van hun doel bereikt. Dat noem ik winst!
Gerard Sleumer — 19 apr 2018
De groep “ geen windmolens bij woonwijken “ distantieert zich hier nadrukkelijk van.
Paul — 18 apr 2018
Sta daarboven:
Wijzen leren meer van dwazen, dan dwazen van wijzen
Marcus Cato de Oudere (234-149 v.Chr.)

‘Bricks, Bites en Behaviour’

Tijdens het Politiek Beraad dinsdagavond bleek dat het diverse fracties nog niet helemaal...
06-04-2021

Verwarring en ongeloof over nieuw financieel beeld

Tijdens het Politiek Beraad dinsdagavond bleek dat een groot deel van de gemeenteraad maar...
31-03-2021

‘Borne blijft financieel gezond’

Na alle cijfers nog eens grondig doorgespit te hebben komt het college van burgemeester en...
26-03-2021

Keuzes voor ’t Wooldrik

De herontwikkeling van sportpark ’t Wooldrik is een van de grootste projecten die in de...
25-03-2021

College kiest voor intrekken bij Kulturhus

Het College stelt de gemeenteraad voor om de gemeentelijke organisatie te gaan huisvesten in en...
25-03-2021

Explosie om Verbindingsweg

Het kon ook eigenlijk niet anders. De Verbindingsweg was hét strijdpunt tijdens de vorige...
23-03-2021